הממונה על הגבלים עסקיים קבע: חוקי "לגנוב" עובדים

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים ניתנה במסגרת סגירת התיק בעניינן של התאחדות משרדי הנסיעות, דיזנהאוז ואמסלם

"גניבת עובדים" / תמונה: שאטרסטוק
"גניבת עובדים" / תמונה: שאטרסטוק

הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, הודיעה היום (ד') על החלטתה שלא לנקוט צעדי אכיפה ולא להטיל עיצומים בגין כללי האתיקה של התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל (ע"ר), שאסרו על סוכנויות נסיעות לשדל עובדים של מתחרים. ההחלטה שלא לנקוט צעדי אכיפה התקבלה על רקע מצג עבר של הרשות, לפיו הוראות תקנון ההתאחדות וסוכנויות הנסיעות - אשר הגבילו את התחרות על העסקת עובדי סוכנויות נסיעות ועמדו בלב הבדיקה של רשות ההגבלים - עומדות בכללי חוק ההגבלים העסקיים.

ואולם, הממונה ניצלה את ההזדמנות להבהיר כי לא יתאפשר עוד מצב בו מעסיקים או איגוד מקצועי מסכימים על אי-תחרות על עובדים. בהודעת הממונה לצדדים על סגירת התיק, מבהירה הממונה כי כבילות האוסרות על תחרות על עובדים בין חברות מתחרות עשויות להיות הפרה של חוק ההגבלים העסקיים. לעמדת הממונה, ככלל, כבילות מסוג זה - בין אם במסגרת קו פעולה של איגוד עסקי ובין אם במסגרת הסדר ביו מתחרים - יצדיקו נקיטת צעדי אכיפה נגד המפרים. 

ההחלטה ניתנה בהמשך להודעת הממונה על ההגבלים מ-17 בדצמבר 2017, לפיה היא שוקלת להטיל עיצומים כספיים על ההתאחדות, על חברת אמסלם תיירות ונופש בע"מ, על חברת דיזנהאוז - בי.טי.סי בע"מ וכן על נושאי משרה בהן, בגין מעורבותם, כל אחד כפי חלקו, בקביעת קו פעולה אסור של איגוד עסקי ובפעולה על-פיו.

ברקע להודעת הרשות עמדו פעולות אותן נקטה ההתאחדות בעקבות תלונות שהגישו אמסלם ודיזנהאוז, שמטרתן לאכוף על חברת תלמה נסיעות ותיירות בע"מ את כללי האתיקה שהיו קבועים אז בתקנון ואסרו, בין היתר, על שידול עובדים של מתחרים החברים בהתאחדות, קו פעולה העולה לכאורה כדי הסדר כובל אסור.

הממונה שקלה לקבוע כי גם אמסלם ודיזנהאוז הצטרפו להסדר, וכן שקלה להטיל עיצומים כספיים עליהן ועל נושאי משרה בהן, בהיקפים שבין 100 אלף שקל למיליון שקל. הקנס הגבוה ביותר שעמד על הפרק היה קנס על על סוכנות אמסלם, שעמד על כמיליון שקל, וכן 155 אלף שקל על נושאי משרה בחברה. על דיזנהאוז התכוונה הממונה להטיל עיצום בהיקף 720 אלף שקל ועוד 147 אלף שקל על נושא משרה בחברה. ההתאחדות הייתה אמורה לספוג קנס בסך 126 אלף שקל, ונושא משרה בה עומד בפני עיצום בהיקף 139 אלף שקל.

הממונה הודיעה אז לצדדים כי החלטתה כפופה לשימוע, במסגרתו יישמעו טענות ההתאחדות, הסוכנויות ונושאי המשרה בהן.

במוקד הפרשה פעולות שנקטה ההתאחדות במטרה לאכוף "כללי אתיקה" שהיו קבועים אז בתקנון ההתאחדות, אשר אסרו על שידול עובדים של מתחרים החברים בהתאחדות ועל ניהול משא-ומתן עמם ללא הסכמת המעסיק הנוכחי שלהם. פעולות האכיפה של כללי האתיקה שנקטה ההתאחדות נערכו על רקע תלונות שהגישו אמסלם ודיזנהאוז על תלמה נסיעות ותיירות בע"מ ("תלמה"), המתחרה בהן, על כי תלמה הפרה את כללי האתיקה ובפרט את הכללים האוסרים על שידול עובדים ועל פנייה ללקוחות. בעקבות זאת הוקמה תת-ועדה לאתיקה לבירור הנושא אשר ערכה בירורים שונים, ובסופו של דבר המליצה לוועד ההתאחדות להשהות את חברותה של תלמה בהתאחדות - המלצה שלא התקבלה בסופו של ההליך.

הוראות תקנון ההתאחדות שאסרו על שידול עובדים, יחד עם הסנקציות הצפויות למי שהפר אותן (לרבות סילוק מההתאחדות שמשמעותו, בין היתר, מניעת גישה למכרזים), עלו לכאורה כדי קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים שבין חברי האיגוד.

הוראה נוספת בתקנון אסרה על ביצוע פניה ללקוחות פוטנציאליים מסוימים באמצעות עובד אשר פרש או פוטר מהעבודה אצל חבר עמותה מתחרה. כך לכאורה נמנע מעובדים להציע למעסיקים פוטנציאליים ליהנות מהקשרים שפיתחו במהלך עבודתם עם לקוחות אותם שירתו. זאת ועוד, קו הפעולה צפוי היה להביא לכך שכל הסכמי ההעסקה יקבעו הוראות המונעות מהעובד לפנות ללקוחות גם במקרה שיבקש להקים סוכנות נסיעות חדשה בעצמו. על כן, גם הוראה זו בתקנון עלולה הייתה לפגוע בתחרות בין סוכנויות הנסיעות על העסקתם של סוכני נסיעות ואף להקים חסם כניסה לענף.

החלטת הממונה שלא לנקוט צעדי אכיפה נובעת מכך שבשנת 1991, בעת רישום ההתאחדות כעמותה ברשם העמותות, רשות ההגבלים הציגה בפני ההתאחדות מצג לפיו כללי האתיקה אינם מהווים הגבל עסקי, וכי ניתן לרשום אותם בתקנון - ובמשתמע אף לפעול על-פיהם.

בהמשך להודעת הממונה בדבר כוונתה לנקוט הליכים ועיצומים, התקיים בפניה הליך שימוע, בסופו החליטה כי קיומן של נסיבות מיוחדות וחריגות מטות את הכף לכיוון אי-נקיטת צעדי אכיפה. 

יעקב אמסלם, מנכ"ל ובעלים של אמסלם תיירות ונופש, מסר בתגובה: "הצדק יצא לאור, וחשוב שהציבור ידע במה הדברים אמורים. בשל גניבה שיטתית של סודותיה המסחריים של חברתנו על-ידי חברת תלמה נסיעות, פנינו למספר רשויות, לרבות למשטרת ישראל, לרשות המידע והטכנולוגיה ולבתי הדין לעבודה, מהם אף קיבלנו סעדים.

"בהתאם לערכי חברת אמסלם ובמטרה לשמור על תחרות הוגנת ועל חופש העיסוק, פנינו בין היתר בבקשה גם להתאחדות סוכני הנסיעות, כדי שזו האחרונה תבדוק את האפשרות לפעול על-פי תקנון ההתאחדות ובהתאם לכללי האתיקה הכלולים בו, ועל-מנת שגם ההתאחדות תסייע במיגור ההתנהגות העבריינית של חברת תלמה נסיעות, הכוללת בין היתר גניבת סוד מסחרי והפרת חוק עוולות מסחריות.

"יודגש כי אותו תקנון וכללי האתיקה של התאחדות סוכני הנסיעות נבדקו ואושרו בכתב על-ידי רשות ההגבלים העסקיים ועל-ידי רשם העמותות.

"לדאבוננו, רשות ההגבלים העסקיים קיבלה תלונת סרק מחברת תלמה נסיעות תלונה שהתבססה על חוות-דעת, אשר הוזמנה ונמסרה לרשות ההגבלים על-ידי אותו משרד עורכי דין, אשר טיפל באישור תקנון ההתאחדות אל מול הרשויות, והכול בחוסר תום-לב, תוך ניגוד עניינים חמור.

"עצם הגשת התלונה חייבה את רשות ההגבלים לפעול ולבדוק את התלונה, שעיקרה כי תקנון ההתאחדות אינו עומד בכללי ההגבלים העסקיים, תקנון שהיא עצמה אישרה.

"יועצינו המשפטיים סברו כי לא נפל כל רבב בפנייה שלנו, כי פעלנו בהתאם לחוק, ובבוא העת יתבהר כי מדובר בעורבא פרח, ואכן כך - היום, לאחר הליך השימוע, החליטה הממונה על ההגבלים העסקיים באומץ-לב לסגור את התיק.

"חברתנו כאמור היא חברה שומרת חוק, יושרה וערכי אדם, כך עשתה על פני שלושה וחצי עשורים, וכך תמשיך לעשות בדבקות ובנחישות בבניית הארץ היפה שלנו.

"תודתנו נתונה לעו"ד בועז גולן, לעו"ד נמרוד פראוור ולעו"ד מיטל סדובניק ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', אשר האמינו בנו לאורך כל ההליך, הפכו כל אבן וייצגו אותנו באופן המקצועי ביותר, עד להוצאת הצדק לאור". 

צרו איתנו קשר *5988