כמה חודשים כלל, מיטב דש ופסגות מדממים בגמל ובהשתלמות

"גלובס" בדק כמה חודשים ברציפות מציגים עשרת השחקנים הגדולים בשוקי הגמל וההשתלמות צבירה נטו שלילית או חיובית • הבדיקה מעלה שכלל ביטוח רשמה צבירה נטו שלילית בכל חודש מאז מאי 2011 - כ-11.4 מיליארד שקל בסך הכול • מקרב בתי ההשקעות רק אלטשולר שחם עם רצף חיובי

יאיר לפידות ודב ילין
יאיר לפידות ודב ילין

בעולם של ניהול כספי הציבור לכל תקופה יש הכוכבים שלה - אלה שמגייסים יותר לקוחות, בין אם מדובר בלקוחות חדשים בעולם החיסכון, ובין אם מדובר בלקוחות קיימים, שעוברים מגופים מתחרים בחיפוש אחר תשואה טובה יותר.

כך, בכל אחד משוקי הפיננסים הגלויים - הפנסיה החדשה, קופות הגמל לתגמולים, קרנות ההשתלמות וקרנות הנאמנות - קיימים טרנדים. הטרנדים הללו משפיעים על המיצוב של גוף זה או אחר בתחרות הפיננסית על כספי החוסכים, בין היתר בתחומי החיסכון לטווח ארוך. מדובר בטרנדים שבמידה רבה מאוד תלויים בתוצאות של הגופים המנהלים - כלומר התשואות שמושגות על-ידיהם. תקופה רעה - אפילו חודש בודד לעיתים - יכולה לגרור מטה את התשואה הארוכה למשך תקופה ניכרת, שבמהלכה יאבד הגוף מעמד ביחס למתחריו, בין אם מדובר בתקופה של 12 חודשים אחרונים, ובוודאי שבתקופות ארוכות יותר.

בשנים האחרונות הורגלנו לראות בעיקר שני גופים שבולטים לחיוב בשוקי הגמל וההשתלמות: אלטשולר שחם וילין לפידות. אבל הצמד הזה נפרד לפי שעה: האחד ממשיך לככב בצמרת התוצאות והגיוסים, והשני נמצא במגמה הפוכה ושלילית ממש, כזו שלא הורגל בה לאורך השנים.

מגמות בצבירת הכספים
 מגמות בצבירת הכספים

השניים כבר לא ילכו יחדיו

גם היום נחשבים שני הגופים הללו, והעומדים בראשם, למקצוענים בניהול השקעות, אבל ההיפרדות ביניהם בצמרת הטבלה המדרגת את הנהנים ביותר מהפקדות ומהעברות ממתחרים, מספקת עבורנו הזדמנות טובה לבחון את הטרנדים השונים בצבירה נטו בשוק הגמל וההשתלמות. בדקנו מי מבין עשרת גופי הגמל וההשתלמות הגדולים בשוק נמצא ברצף  של צבירה נטו שלילית. עשרת הגופים הם אלטשולר שחם, פסגות, מיטב דש, ילין לפידות, כלל ביטוח, הראל פנסיה, הפניקס (אקסלנס), מנורה מבטחים, מגדל והלמן אלדובי.

צבירה נטו היא שקלול של ההפקדות יחד עם התשלומים של הקופה או הקרן (משיכות כספים על-ידי הלקוחות), יחד עם העברות הכספים לניהול הגוף המסוים מגוף מתחרה. הצבירה נטו מסכמת את הגידול ב"כסף אמיתי" שמנוהל, והיא לא כוללת את הגידול (או הקיטון) בנכסים המנוהלים, שנובעים מהתשואות בשוקי ההון.

הבדיקה שערכנו על סמך נתוני הגמל-נט לחודש יוני מלמדת כי מתוך עשרת הגופים הגדולים בשוק הגמל וההשתלמות, חמישה גופים מציגים רצף של חודשי צבירה נטו חיוביים. ארבעה מתוך חמשת הגופים הללו הם קבוצות ביטוח בעלות זרוע משמעותית של סוכני ביטוח. מנגד ניצבים חמישה גופים עם רצף שלילי, שמעיד על קיטון בבסיס הנכסים המנוהלים על-ידיהם. ארבעה מתוך אותם חמישה גופים הם בתי השקעות, בעלי זרוע סוכני ביטוח חלשה. 

את אחד הגופים מבין החמישה האחרונים כבר הזכרנו: ילין לפידות, שבניגוד להרגלו נמצא השנה בצד שמאבד כספים למתחרים ולשוק הגמל וההשתלמות, וזה נכון גם בנוגע לשוק קרנות הנאמנות.

ילין לפידות: בחזרה לספטמבר אשתקד

מעיבוד נתוני הגמל-נט על-ידי "גלובס" עולה, כי בסוף חודש יוני 2018 ילין לפידות שוב מתחת לרף 40 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים, מה שמהווה מבחינתו חזרה לספטמבר אשתקד. זה קורה בגלל תשואות לא מיטביות, שמתבטאות בין היתר בצבירה נטו שלילית שרשם בכל אחד מחודשי השנה הנוכחית, שבמהלכה הוא מציג לפי שעה רצף של שישה חודשי צבירה נטו שלילית.

עם זאת, ילין לפידות הוא הנציג החדש ביותר ברצף החודשים השליליים. הרצף השלילי הארוך ביותר הוא בקופות הגמל של כלל ביטוח, שגם רשמה צבירה נטו שלילית חריגה מאוד בפנסיה החדשה לפני כשנה. מבדיקת נתוני הגמל-נט עולה, כי הגמל וההשתלמות של כלל ביטוח רשמו צבירה נטו שלילית ב-86 החודשים האחרונים - רצף שלילי שהחל במאי 2011 ולא עוצר מאז. בתקופה הזו רשמה כלל גמל והשתלמות צבירה נטו שלילית מצטברת בהיקף של 11.4 מיליארד שקל כמעט.

ומי עוד בולט לרעה עם טרנד שלילי מאוד בצבירה נטו שלו? מיטב דש, שנמנה עם הגדולים בשוק הגמל וההשתלמות. לדברי גורמים בשוק החיסכון הפנסיוני שילם בית ההשקעות מחיר אדיר בפעילות שלו מול סוכני הביטוח, בין היתר בגלל התפיסה השיווקית האסטרטגית שלו בשוק הפנסיה החדשה (בדגש על הפנסיה ברירת מחדל שבה זכה יחד עם הלמן אלדובי). מיטב דש מציג בסוף יוני רצף של 30 חודשי צבירה נטו שלילית בגמל ובהשתלמות.

השניים האחרים שנמצאים ברשימה השלילית הם בית ההשקעות הגדול בשוק, פסגות, שנמצא בעיצומו של טרנד לא פשוט, עם 18 חודשי צבירה נטו שלילים, והלמן אלדובי - הגוף השני שמפעיל קרן פנסיה ברירת מחדל, ושרושם 20 חודשי צבירה נטו שליליים ברצף.

תפקיד היחסים עם הסוכנים

הזכרנו את סוכני הביטוח ואת שוק הפנסיה החדשה המקיפה לא במקרה. הגמל וההשתלמות הפכו ברבות השנים למכשירי חיסכון לטווח ארוך, שמנוהלים הן על-ידי קבוצות הביטוח והן על-ידי בתי ההשקעות, בעוד שקופות הגמל לתגמולים הן חלופה - במידה רבה נחותה - לפנסיה החדשה המקיפה.

כמו כן, אפיק מכירות מרכזי לפנסיה ולגמל וההשתלמות הוא סוכני הביטוח, בדגש על סוכני ביטוח שמנהלים הסדרים פנסיוניים, ושעובדים עם המעסיקים על החסכונות של עובדיהם. שני היבטים אלה עדיין פועלים במידה רבה לטובת קבוצות הביטוח, שמחזיקות במערכי מכירות מיועדים לסוכני הביטוח (שבמידה רבה תלויים בחברות הביטוח), ובמערכי סוכנויות משמעותיים. הדבר מסייע להן להתבלט במדגם של הצבירה נטו החיובית, עם הרבה פחות תנודתיות, בעוד שבתי ההשקעות תלויים הרבה יותר בתוצאותיהם בשוקי ההון (כלומר בתשואות), והיחסים שהם פיתחו מול הסוכנים שעובדים עימם משמעותיים פחות, ולכן הם כנראה גם תנודתיים יותר בהיבטי הגיוס.

ולסיום, יש בעייתיות מובנית בדירוג הכוכבים והנשרכים מאחור לפי תשואה של פרק זמן מסוים. לא אחת חודש חלש מסוים - אפילו אם היה מקרי במידת מה - "דופק" תשואה לזמן ארוך, ולעיתים מישהו נחשב כוכב בגלל תקופה טובה שכבר עברה, תוך שהוא כבר נמצא בפועל בעיצומה של תקופה שלילית.

כך, הכוכב הבלתי מעורער בתשואות בגמל ובהשתלמות, ובצדק, הוא אלטשולר שחם, שמגייס בקצב גבוה, ומתחילת השנה רשם צבירה נטו של כמעט 11 מיליארד שקל. באותו הזמן רשם ילין לפידות צבירה נטו שלילית של 1.4 מיליארד שקל.

אבל בעוד שאלטשולר שחם בולט לחיוב בצמרת התשואות ל-12 חודשים - המדד החשוב לשיווק, הרי שברבעון השני השנה, ובחודש יוני בלבד, דווקא הקופות והקרנות של ילין לפידות מציגות תשואות גבוהות יותר. לא רק זאת, הקופות והקרנות הגדולות של אלטשולר שחם רשמו חודש שלילי ממש ביוני, עם תשואות של מינוס 0.3% לפחות. בזמן זה הציג ילין לפידות תשואה חיובית בקופות ובקרנות הגדולות שלו.

מה זה אומר? תשואות הן אולי הדבר הכי חשוב בחיסכון הפנסיוני לאורך זמן, אבל בדרך יש הרבה תנודות שיכולות להכתיר מלכים ולהוריד אחרים מן הכס. לנו נראה שיותר חשוב לעקוב אחר הצוותים המנהלים את ההשקעות ולא אחר התוצאות שלהם בפרק זמן זה או אחר. 

צרו איתנו קשר *5988