קשיי המימון הם בעיקר במגזר

בעיית המימון של עסקים קטנים פוגעת ברבים, אבל יש מגזרים שהם פגיעים יותר

ערבים בירושלים / צילום: shutterstock
ערבים בירושלים / צילום: shutterstock

מגזר העסקים הקטנים והבינוניים הוא בעל חשיבות רבה לצמיחת המשק, להגברת הייצור וליצירת מקומות תעסוקה. אלא שעסקים אלה סובלים לעתים קרובות מחסמים ומסיכונים רבים שניתן לחלקם לשלוש רמות: סביבת המאקרו, הסביבה הקרובה - הענף, והסביבה הפנימית של הארגון.

מדינות רבות, ובהן ישראל, מקדמות מדיניות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, באמצעות סיוע ממשלתי, מתן אשראי ועוד. ועם זאת, במשק הישראלי, כ-30% מהעסקים הקטנים והבינוניים, נסגרים כשנתיים מיום פתיחתם. נתון זה מחייב דיון מעמיק ונרחב שיביא למאמצים גדולים לשיפור מצבו של מגזר חשוב זה. בכתבה זו אתמקד בחסם ובסיכון משמעותי הקשור לתחום הפיננסי והמימוני של עסקים קטנים ובינוניים ולהשפעתו על הניהול השוטף והתפתחותו של כל עסק.

עסק זקוק בדרך כלל למימון משני סוגים: מימון הון חוזר, כלומר מימון פעילות השוטפת של הארגון, כגון רכישת מלאי ותשלום שכר עבודה, וכן ומימון להשקעה, כגון רכישת ציוד המשמש בהפקת ההכנסה וחידושו.

כרואה חשבון, יועץ עסקי ומרצה בתחום הניהול הפיננסי, אני נחשף בתקופה האחרונה לבעלי עסקים רבים המדווחים על קושי בהשגת מימון בנקאי. לטענתם, הקושי בהשגת מימון גדול היום יותר מאשר בעבר, רווח במיוחד בענפים כמו בניין ועבודות עפר, קייטרינג ושירותי הסעדה, ומקשה מאוד על ניהול הפעילות השוטפת והתפתחותו של העסק.

כך לדוגמה, בחודש האחרון נתקלתי בעסק שנקלע לקשיים בתזרים המזומנים. מניתוח התוצאות הפיננסיות עולה כי מדובר בעסק רווחי, שמנוהל בצורה מקצועית וקפדנית. עם זאת, בעל העסק אינו מצליח לייצר תזרים מזומנים חיובי ומתקשה להשיג מימון בנקאי כדי לגשר על הגירעון בתזרים המזומנים של העסק. ממה נובע הגירעון? מניתוח המקרה התברר כי העסק פועל בתנאי אשראי קשים. לקוחותיו נהנים מתנאי אשראי נוחים וטובים של שוטף+90 יום, אולם חלק מהותי מהוצאותיו - שכר עבודה, שכירות, ארנונה, מסים ישרים ועקיפים - משולם במזומן. במקביל, אשראי הספקים עומד על שוטף+60 יום. בשל התחרות בענף או עבודה מול גופים מוסדיים, במקרים רבים עסקים נדרשים לתת אשראי לקוחות גדול בהרבה מאשראי הספקים שהם מקבלים, דבר שגורם לגירעון בתזרים המזומנים של העסק.

מקרים של הגבלת מימון או קושי בקבלת מימון במחיר הון סביר, כדי לגשר על הפער בין אשראי הלקוחות לאשראי הספקים, מקשים על ההתנהלות השוטפת של העסק ועלולים להביא לקריסתו. ובתקופה האחרונה דווח על הקשיים בענף עבודות העפר והתשתיות בשל תנאי האשראי בענף זה.

בנוסף, מימון הלקוחות המתבטא באשראי לקוחות גבוה, מגדיל משמעותית את הוצאות המימון של עסקים הנאלצים לבצע ניכיונות לשקים דחויים שברשותם במחיר גבוה, והדבר פוגע ברווחיותם.

סוגיית המימון לעסקים מורכבת עוד יותר במגזר הערבי, הן מכיוון שהבנקים מדרגים אותו כבעל סיכון גבוה יותר, והן מכיוון שהתחרות בין הבנקים במגזר הערבי קטנה יותר, ולכן מקורות האשראי מצומצמים ויקרים יותר.

בשל חשיבותו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים למשק, ראוי שמשרדי הממשלה השונים יפעלו ביתר שאת כדי לצמצם את החסמים הקיימים ולהרחיב את מקורות המימון למגזר הערבי. זאת למען ניהול שוטף וצמיחתו של הענף.

ברמת המאקרו, נדרשת התערבות ממשלתית להרחבת מקורות המימון למגזר העסקי. ברמה הארגונית, על כל בעל עסק או מי שעומד בראשו של עסק קטן, לבחון לצד רווחיות העסק, את יכולתו להפיק תזרים מזומנים חיובי מהפעילות השוטפת שלו, ולהקפיד על ניהול תזרים מזומנים ובחינת מקורות המימון ומחיריהם.

■ הכותב מלמד במכללה האקדמית ספיר. 

צרו איתנו קשר *5988