הממשלה צפויה לאשרר מינוי שטרק ונגל לוועדה למינויים בכירים

הממשלה צפויה לאשר מחדש את ההחלטה על המינוי, למרות הטענות בעתירה, כי נפלו בו פגמים • להחלטת האישרור תצורף חוות דעת משפטית, שלפיה אין בקשיים המוזכרים בעתירה כדי לבסס חובה משפטית לביטול המינוי

איריס שטרק / צילום: איל יצהר
איריס שטרק / צילום: איל יצהר

למרות העתירה לבג"ץ והטענות כי הם מקורבים לראש הממשלה, בנימין נתניהו - הממשלה צפויה לאשרר את מינויים של רו"ח איריס שטרק ותא"ל (מיל') יעקב נגל - כחברים בוועדה למינויים בכירים בראשות השופט בדימוס, אליעזר גולדברג

להצעה לאשרר את הבחירה בשטרק ובנגל - שתוגש לממשלה על-ידי רה"מ בנימין נתניהו; - צורפה חוות-דעת משפטית של עו"ד מיכל בקרמן, שדוחה את הטענות שהועלו בעתירת התנועה לטוהר המידות נגד המינוי של השניים. בג"ץ צפוי לדון בעתירה בשבוע הבא, כך שאשרור המינויים בידי הממשלה תוך צירוף חוות-הדעת מהווה מעין "תרופה מקדימה" לבג"ץ, שם צפויה המדינה לספק את התשובות הכלולות בחוות-הדעת כמענה לעתירה.

לסיכום חוות-הדעת המשפטית נאמר כי: "לאחר בחינת מלוא המידע הנוגע לטענות החדשות של התנועה בדבר פגמים במינויים של שטרק ושל נגל, עמדת הגורמים המשפטיים היא שאין בקשיים המתעוררים לעיל כדי לבסס חובה משפטית לביטול המינויים. עם זאת, כיוון שמאז המינוי של שטרק ושל נגל ואשרור המינוי של שטרק, התגלה מידע חדש שחלקו לא נדון בפני הממשלה או לא פורט בפני השרים - מובא המידע בפניהם במסגרת הצעת החלטה זו, על-מנת לאפשר להם לבחון את המינויים לאור המידע האמור".

תא“ל במיל׳ יעקב נגל/ צילום: חיים צח לע"מ

טיפול ב"חוק הפולני"

הוועדה למינויים בכירים היא ועדה שתפקידה לוודא שתהליך הבחירה לתפקידים הבכירים בשירות המדינה, בהם רמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראש המוסד, נגיד בנק ישראל, ועוד נעשה בצורה נקייה וטהורה. 

בעתירה לבג"ץ נגד המינויים טוענת התנועה לטוהר המידות כי במועמדותם ובמינויים של שטרק ונגל נפלו שורה של פגמים, הנובעים בעיקרם מהיותם מקורביו של רה"מ. בין היתר, טוענת התנועה - באמצעות עוה"ד יובל יועז וד"ר רפי נץ-צנגוט - כי נגל קשור לנתניהו בכמה נושאים. לפי העתירה, נגל שימש בחודשים האחרונים כאחד משני שליחיו האישיים של נתניהו לטיפול ב"חוק הפולני" וכן מטפל עבור נתניהו בהעברה לירושלים של שגרירויות של מספר מדינות באירופה. כמו-כן טוענת התנועה כי נגל התראיין לתקשורת וציין כי יש לו היכרות אישית עם נתניהו. עוד טוענת התנועה כי נגל ציין שהוא חבר בוועדה מקצועית מסוימת שנוכח היותה מסווגת לא ניתן לפרט בעניינה.

חוות-הדעת המשפטית שהוכנה עבור הממשלה מאשרת כי נגל היה חלק מהצוות שניהל את המו"מ בעניין החוק הפולני עד יוני 2018 בעקבות פנייה ממזכירו הצבאי של רה"מ. בחוות-הדעת נאמר כי נגל לא ציין זאת בשאלות שהופנה אליו טרם בחירתו לוועדת גולדברג, "כיוון שמדובר היה בנושא חסוי ורגיש מבחינת היקף האנשים שהיו בשעתו בסוד העניינים".

עוד נאמר בחוות-הדעת כי לנגל לא היה כל קשר בעבר או בהווה להעברת שגרירויות לירושלים. בחוות-הדעת נאמר בנוסף כי "פרופ' נגל ציין כי היה שותף בשנה האחרונה במספר פגישות והתייעצויות בנושאים ביטחוניים מסווגים, חלקן בלשכת רה"מ ובהשתתפות משתתפים רבים וחלקן ללא קשר עם רה"מ ישירות, וזאת נוכח ניסיונו וידיעותיו מתקופת כהונתו כראש המועצה לביטחון לאומי.

אי-דיווח מלא בשאלונים

העתירה של התנועה לטוהר המידות מופנית גם נגד בחירתה של רו"ח שטרק לוועדת גולדברג. לדברי התנועה, היא מכירה שבעה מקרים שבהם שטרק לא דיווחה בשאלונים את מלוא המידע הנדרש ממנה. לפי העתירה, בין היתר, מדובר אי-דיווח של שטרק על דוח מבקר המדינה בעניין נמל אשדוד במסגרת הליך מינויה לדירקטוריון חברת החשמל ב-2010; אי-דיווח על הזיקה הפוליטית של אחותה, עו"ד עידית בן-עמי, חברת מועצת גבעת שמואל, במסגרת שאלונים שנמסרו לה; ואי-דיווח על תשלום שהועבר ב-2012 מחברת נתיבי ישראל (נת"י) למשרד רואי-חשבון שבראשו עומדת שטרק, במסגרת השאלון שהגישה לוועדת ברנר לצורך מינויה לחברת נת"י.

בחוות-הדעת המשפטית שצורפה להצעת ההחלטה של הממשלה נאמר בתגובה לטענות הללו, כי נראה שלפחות חלק מהטענות המוצגות כטענות חדשות חוזרות על טענות שכבר הועלו בפני הממשלה כשזו קיבלה את ההחלטה המקורית על מינוי שטרם לוועדת גולדברג.

אשר לטענה בדבר זיקה פוליטית של אחותה של שטרק, נכתב בחוות-הדעת כי: "מבירור שנערך עם שטרק מסרה היא כי למיטב ידיעתה אין ולא הייתה לאחותה זיקה פוליטית, וכי חברותה במועצת עיריית גבעת שמואל לא הצמיחה לה זיקה פוליטית כאמור בשאלון". עם זאת, בחוות-הדעת נאמר כי ועדת ברנר שבחנה את מועמדותה של האחות לדירקטורית בחברת רכבת ישראל בנובמבר 2013 קבעה שמדובר בזיקה פוליטית.

אשר לטענה בנוגע לתשלום שקיבלה שטרק מנת"י נאמר בחוות-הדעת כי "מדובר בתשלום על-סך 750 שקל בלבד, שמבירור מול שטרק עולה כי מדובר בסכום זניח שממילא הוחזר לחברה.

מטעמה של שטרק נמסר: "המינוי של שטרק כחברת הוועדה נבדק על-ידי הגורמים המשפטיים במשרד רה"מ, ולאחר הבדיקה התקבל אישור הממשלה פה אחד. רו"ח איריס שטרק היא זו שדיווחה מיוזמתה בשאלון המועמדות לוועדה על תרומה שבוטלה והוחזרה לה. מדובר בתרומה משנת 2012 לשרה גילה גמליאל". 

חוות-דעת משפטית: החקירות לא מונעות מנתניהו להביא את אשרור המינויים לממשלה

טענה נוספת שהעלתה התנועה לטוהר המידות בעתירתה לבג"ץ נגד הבחירה בתא"ל (מיל) יעקב נגל וברו"ח איריס שטרק כחברים בוועדה למינויים בכירים בראשות השופט בדימוס, אליעזר גולדברג - נגעה למעורבותו של רה"מ, בנימין נתניהו, בבחירה.

התנועה טענה כי במינוי השניים מבקש נתניהו לעקוף את הנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה, שהורה לשר לביטחון פנים למנוע כל מעורבות של נתניהו בהליך מינויו של מפכ"ל המשטרה הבא, נוכח החקירות הפליליות המתנהלות נגדו.

בחוות-הדעת המשפטית של עו"ד מיכל בקרמן, שצורפה היום להצעה לאשרר את המינויים של שטרק ושל נגל נאמר בתגובה לטענה הזאת כי: "כל הצעת החלטה בדבר מינוי שנעשה על-ידי הממשלה כגוף ואינו בתחום סמכותו של שר מסוים משרי הממשלה מוגשת לממשלה על-ידי רה"מ, כמי שעומד בראש הממשלה, ובכך אין המקרה הנוכחי שונה ממקרים אחרים של מינויים בסמכות הממשלה". 

צרו איתנו קשר *5988