המלכ"רים הכניסו 152.9 מיליארד שקל ב-2017, עלייה של 5.5%

בשנת 2017 נמשכה העלייה המהירה בצמיחת המוסדות ללא כוונות רווח בישראל, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חסכון לפנסיה / (צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חסכון לפנסיה / (צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בשנת 2017 נמשכה העלייה המהירה בצמיחת המוסדות ללא כוונות רווח בישראל, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנתוני סקר שערכה הלשכה עולה כי סך התוצר הגולמי של מגזר המלכ"רים, שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק, היה 74.1 מיליארד שקל, עלייה של 6% לעומת השנה הקודמת, זאת לאחר עלייה בשיעור של 4.7% בשנת 2016. חלקו של תוצר המלכ"רים מן התוצר המקומי הגולמי היה 5.8% בשנת 2017, ו-5.7% בשנים 2016-2015.

העלייה במשקל המלכ"רים בתוצר לוותה בעלייה במספרם. שנת 2016 פעלו בישראל 74,147 מוסדות ללא כוונות רווח לעומת 69,957 בשנת 2016.

בשנת 2017 היו במלכ"רים 494 אלף משרות שכיר, שהן 13.7% מכלל משרות השכיר של ישראלים המועסקים במשק, ללא עובדים זרים ועובדים מן הרשות הפלסטינית), אחוז משרות שכיר במלכ"רים מתוך כלל המשק בשנים 2015 ו-2016 היה 13.6% ו-13.5%, בהתאמה.

סך ההכנסות של מגזר המלכ"רים לשנת 2017 היה 152.9 מיליארד שקל, עלייה של 5.5% לעומת שנת 2016 , בדומה לעלייה של 5.5% בשנת 2016 לעומת 2015. ההכנסות הגבוהות ביותר בשנת 2015 נרשמו בתחומים בריאות , אשר משקלם מהווה 43.4% מכלל הכנסות מלכ"רים. משקל של מוסדות חינוך ומחקר הגיע ל-27.1 % ואילו היתרה, 29.5% , התחלקה בין תשעת התחומים האחרים.

מנתוני רשות המיסים עולה, שהתרומות למלכ"רים מעסקים וממשקי בית, אשר דווחו לצורך קבלת זיכוי ממס, לפי סעיף 46 למס הכנסה, עמדו בשנת 2015 על סך של 1.8 מיליארד שקל. סך התרומות המדווחות עלה בשנת 2015 ב-4.3%, לעומת עלייה של 4.8% בשנה הקודמת.

ארבעת מקורות המימון העיקריים של מלכ"רים בשנת 2015 היו העברות ממשלה , 50.0% מן ההכנסות, מכירת שירותים לממשלה ולמגזר הפרטי , 34.1%, תרומות ממשקי בית, מעסקים וממלכ"רים בישראל , 6.8%, ותרומות מחו"ל , 8.4%. החלקים היחסיים של מקורות המימון השונים במימון מלכ"רים לא השתנו כמעט בשנים 2017-2016.

מרבית העברות הממשלה למלכ"רים בשנת 2015 הופנו לתחומים בריאות , 61% מהעברות הממשלה, וחינוך ומחקר , 27%, . בכל אחד מהתחומים האחרים התקבלו עד 5% מהעברות הממשלה. בתחומים בריאות וחינוך ומחקר, העברות הממשלה היוו 70% ו-50% מן ההכנסות, בהתאמה. לעומתם, בתחום ארגונים בין-לאומיים, לא היו כלל העברות מהממשלה. ביתר התחומים העברות מממשלה נעו בין 7% ל-35% מן ההכנסות.

בשנת 2015 היו התרומות המדווחות למס הכנסה כ-41% מכלל התרומות שהגיעו למלכ"רים ממשקי בית ומעסקים בישראל. מתוכן כ-902 מיליון שקל התקבלו מ-13,981 עסקים, וכ-882 מיליון שקל התקבלו מ-93,387 משקי בית.

מרבית התרומות שהתקבלו היו תרומות הקטנות מעשרת אלפים שקל בשנה: 66% מתרומות עסקים ו-86% מתרומות משקי בית. ואולם החלק הגדול ביותר מסך התרומות, התקבל מתרומות גדולות יותר. כך, 56% מסך תרומות עסקים התקבלו מתרומות של יותר מ-1 מיליון שקל ונתרמו על ידי 1% מן התורמים העסקיים, ו-56% מסך התרומות ממשקי בית התקבלו מתרומות של יותר מחמישים אלף שקל, ונתרמו על ידי 2% ממשקי הבית התורמים.

צרו איתנו קשר *5988