דוחות ברוקלנד תומכים בחששות הגוברים של מחזיקי האג"ח

ברוקלנד אפריל, שנמצאת בשליטת בועז גלעד, עוסקת בתחום הנדל"ן היזמי ומתמקדת ברובע ברוקלין בניו יורק • איגרת החוב (סדרה ב') שלה, בעלת מח"מ של 1.9 שנים, נסחרה היום לפי תשואה שנתית לפדיון של 24%, לאחר שמחירה קרס ב-21% מתחילת השנה

פרויקט של ברוקלנד  בברוקלין / צילום מאתר החברה
פרויקט של ברוקלנד בברוקלין / צילום מאתר החברה

דוחותיה הכספיים של חברת הנדל"ן הזרה ברוקלנד אפריל לרבעון השני של 2018 לא הצליחו, לפי שעה, להרגיע את המשקיעים, שחוששים מיכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

מתחת לרדאר: מה ניסו להסתיר החברות שחיכו לרגע האחרון עם פרסום הדוחות

איגרת החוב  (סדרה ב') של ברוקלנד אגח ב , בעלת מח"מ של 1.9 שנים, נסחרה היום לפי תשואה שנתית לפדיון של כ-24%, לאחר שמחירה קרס ב-21% מתחילת 2018.

ברוקלנד אפריל, שבשליטת בועז גלעד, עוסקת בתחום הנדל"ן היזמי ומתמקדת ברובע ברוקלין בניו יורק. החברה אמורה לפרוע למחזיקי האג"ח שלה (סדרות א' ו-ב') סכום של 87 מיליון שקל עד לסוף יוני 2020 ועוד 93 מיליון שקל בשנתיים שלאחר מכן.

נכון לסוף יוני, בידי החברה היה סכום של 145 אלף דולר (522 אלף שקל) בלבד. עם זאת, להערכת החברה, היא תסיים את 2018 עם 5.2 מיליון דולר בקופה, ועד סוף יוני 2020 יצטברו בידיה מזומנים בסך 19.8 מיליון דולר - וזאת לאחר תשלומים למחזיקי האג"ח על פי לוח הסילוקין.

מנתוני דוח התזרים החזוי לשנתיים הקרובות, עולה כי בחברה מניחים למשל שיצליחו לגייס סכום (נטו) של 16.4 מיליון דולר ממכירה פנימית של פרויקטים לחברות בנות, שייטלו הלוואות נוספות לשם כך. 5 מיליון דולר נוספים מתעתדת החברה להשיג ממכירת קרקע ונכס להשקעה, בעוד ש-27.9 מיליון דולר אמורים להגיע מעודפים ממכירת דירות בפרויקטים היזמיים שמקימה החברה.

ברוקלנד אפריל סיימה את המחצית הראשונה של 2018 בהפסד של 2 מיליון דולר, בהמשך להפסד של 10.2 מיליון דולר שרשמה ב-2017 כולה. בנוסף, הציגה החברה במחצית הראשונה תזרים מזומנים שלילי של 10.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת, וזאת בהמשך לתזרים שלילי של 43.8 מיליון דולר מפעילות שוטפת שרשמה בכל 2017.

את המחצית סיימה החברה עם הפסד גולמי של 776 אלף דולר ממכירת דירות. הפסד זה נבע מהתייקרות הקרקעות בשנים האחרונות, מעיכובי בנייה לאור שינויים ארגוניים בעיריית ניו יורק וכן בשל עלייה משמעותית בעלויות הבניה בשל עליית שכר העבודה ומחירי החומרים. נוסף על כך, הושפע הפסד גולמי זה גם מהוצאה של 600 אלף דולר על תיקונים בפרויקט שנמכר בעבר וכן מהפסד של 2.6 מיליון דולר שנרשם עקב ירידה בערך מלאי דירות בפרויקט אחר.

גלעד הסביר כי "בשוק בברוקלין מסתמנת לאחרונה האטה מסוימת, המתבטאת בירידת מחירים ובקצב איטי יותר של עסקאות, אך למרות זאת תחושתנו שהשוק עדיין פועל בצורה בריאה וששינויים אלה אינם מהותיים באופיים". 

צרו איתנו קשר *5988