ביטול הפרשה העביר את הבורסה לרווח רבעוני של 70 מיליון ש'

הבורסה לניירות ערך בתל אביב פרסמה היום לראשונה דוחות כספיים חצי-שנתיים, עם שיפור ניכר בתוצאותיה • השיפור נזקף בעיקר לזכות ביטול כל ההפרשה לירידת ערך בגין המשכן המפואר שנבנה לבורסה בעלות של 350 מיליון שקל • הבורסה הקצתה לכמה נושאי משרה הכפופים למנכ"ל, איתי בן זאב, אופציות לרכישת מניותיה בשווי 4.5 מיליון שקל

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה  / צילום: Gettyimages ישראל
איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה / צילום: Gettyimages ישראל

על רקע סכסוך העבודה שהתעורר בימים האחרונים בין עובדי הבורסה לני"ע לבין הנהלתה, על רקע הניסיון להנפיק את מניותיה לציבור (מהלך שהוקפא לפי שעה), פרסמה היום הבורסה לראשונה דוחות כספיים חצי שנתיים עם שיפור ניכר בתוצאותיה. זאת, בעיקר בזכות ביטול כל ההפרשה לירידת ערך בגין המשכן המפואר שבנתה לעצמה אגב חריגות כספיות עצומות ברחוב אחוזת בית בתל אביב.

בדוחות למחצית 2018 עדכנה הבורסה על ביטול הפרשה לירידת ערך בגין הנכס בהיקף של כ-85 מיליון שקל, ובהשפעת סעיף זה, הציגה רווח של כ-70 מיליון שקל ברבעון השני ושל 78.5 מיליון שקל במחצית (לעומת רווח נקי של כ-3.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ושל פחות מ-6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017).

ביטול הפרשת ירידת הערך נעשה בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך בלתי תלוי ולאחר שהנהלת הבורסה ביצעה בחינה מחודשת של הנושא, שבמסגרתה נמצא כי "חלו שינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית", בסביבה הכלכלית והמשפטית שבה פועלת הבורסה. 

להקמת הנכס, על-ידי ההנהלה הקודמת של הבורסה, נלוו קשיים לא מעטים, וכאמור הוא פגע בתוצאותיה בשנים קודמות. מהדוחות כעת עולה כי שוויו מוערך בכ-260 מיליון שקל - דומה לשווי בו הוערך בסוף 2013, אז היה מוכן לאכלוס (לאחר שעלות הקמתו עמדה על כ-350 מיליון שקל).

עלייה בהכנסות, בעיקר מעמלות

בבורסה מציינים כי בניטרול השפעות ההפרשה לירידת ערך, רווחיה במחצית השנה הראשונה עמדו על כ-13 מיליון שקל, כאשר לצד השיפור ברווח, הבורסה מציגה גם עלייה רוחבית בהכנסותיה הנובעות בעיקר מעמלות.

דוחות הבורסה מתפרסמים כאמור ברקע לסכסוך שהתעורר בין העובדים וההנהלה בימים האחרונים, בעקבות מכירת מניות השליטה בבורסה לידי מספר גופי השקעות זרים, בראשות קרן מניקיי, והכוונה להנפיק את מניותיה לציבור בת"א ברבעון הרביעי של השנה. עובדי הבורסה, הנהנים מתנאים מופלגים (שכר ממוצע בעלות של כ-50 אלף שקל בחודש) והמחזיקים ב-6% ממניות הבורסה, מאיימים בנקיטת צעדים ארגוניים אחרי החגים.

הבורסה מעדכנת בדוחות כי בתחילת החודש אישרה האסיפה הכללית שלה מדיניות תגמול למנהליה הבכירים, במסגרתה הוקצו למספר נושאי משרה הכפופים למנכ"ל, אופציות לרכישת מניות הבורסה בשווי הוגן של 4.5 מיליון שקל. 

בחודש אפריל האחרון אישרה האסיפה הכללית של הבורסה תוכנית תגמול למנכ"ל, איתי בן זאב, וליו"ר במשרה חלקית, אמנון נויבך, "הכוללת מענק כספי בהתבסס על קריטריונים כמותיים וקריטריונים איכותיים", ושאינה כוללת תוכנית אופציות. עלות שכרו של בן זאב עמדה ב-2017 על 2.5 מיליון שקל, ואילו זו של נויבך, שספג קיצוץ משמעותי, עמד על קצת יותר מ-700 אלף שקל.

בסיכום הרבעון השני סך הכנסות הבורסה עלו ב-5% והתקרבו ל-62 מיליון שקל ובמחצית השנה הן טיפסו ביותר מ-4% וחצו רף של 128 מיליון שקל, מגמה המיוחסת בעיקרה ל"יישום התוכנית האסטרטגית", שכללה בין היתר הקמת חברה לרישומים של הבורסה וסייעה "לגידול בהכנסות וחיסכון בעלויות".

מפילוח ההכנסות עולה כי בתקופת מחצית השנה הפעילות המשמעותית ביותר, של עמלות מסחר וסליקה, השתפרה ב-2% והגיעה ל-61 מיליון שקל, ואילו הפעילות בה נרשם השיפור החד ביותר, בשיעור של 19%, הייתה הכנסות דמי רישום ני"ע למסחר ואגרות שנתיות, שהגיעו ליותר מ-23 מיליון שקל. הכנסות הבורסה מהפצת נתוני מסחר ומידע נשחקו במחצית השנה בכ-5% בהכנסות והסתכמו בכ-18 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988