לאומי קארד תייקר עמלות, דיסקונט מייקר ללקוחות מזדמנים

חברת כרטיסי האשראי שנמכרה באחרונה לקרן ההשקעות הוסיפה עמלות חדשות לבתי העסק, ובמקביל הוזילה מספר עמלות בכדי לרכך את הגזירה • השינויים הרגולטוריים של רפורמת שטרום עלולים להביא להמשך העלייה בעמלות ובריביות - ההפך ממה שביקשה להשיג הרפורמה, שבעקבותיה נמכרה החברה לקרן ורבורג פינקוס

חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד ובנק דיסקונט הודיעו בסמוך לחג הסוכות על העלאת עמלות במספר תחומים. בדיסקונט מדובר בעיקר בהעלאת עמלות ללקוחות מזדמנים (קרי לקוחות שאינם בעלי חשבון בבנק), ובלאומי קארד - בהעלאת עמלות לבתי עסק בתחום פעילות הניכיון.

נזכיר כי המטרה הראשונה של רפורמת שטרום הייתה שיפור התחרות בתחום האשראי הצרכני. לצורך כך הוחלט על הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, ועל רקע זה נמכרה באחרונה לאומי קארד לקרן ההשקעות ורבורג פינקוס.

אולם בהמשך, הרפורמה שינתה כיוון והוסיפה לעצמה מטרה חשובה נוספת: הפחתת העלויות לבתי העסק, בעיקר בכל הקשור בסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי. ואכן, נעשו מספר צעדים בנושא כדי לשפר את התחרות ולהפחית את העלויות, בהם הפחתת העמלה הצולבת שצפויה להתגלגל לירידה בעמלת הסליקה של שמשלמים בתי העסק.

צעדים אלה פגעו ברווחיות החברות בתחום, ונראה כי לאומי קארד מנסה לפצות עצמה לפחות חלקית על השינויים. באוגוסט האחרון החברה ובנק לאומי העלו עמלות לבעלי כרטיס, וכעת מודיעה החברה על שינויים בעמלות בפעילות הניכיון. כל זה מעלה את השאלה האם בכלל יוזלו העלויות ללקוחות ובתי העסק בעקבות כל הרפורמות?

נזכיר כי בדומה לחברות כרטיסי האשראי האחרות, ללאומי קארד יש פעילות בתחום הניכיון לבתי עסק - קרי, היא מאפשרת לבית העסק להקדים את קבלת התשלום בעסקאות (בעוד במצב רגיל מקבל בית העסק את התשלום פעמיים בחודש). בתמורה להקדמת התשלום, היא גובה ריבית. מעבר לכך, לחברות הניכיון יש גם תעריפון עמלות. לאומי קארד הודיעה על שינוי התעריפון שייכנס לתוקף בשבוע הבא. השינוי כלל הוספת עמלות חדשות לצד הורדה מסוימת של חלק מהעמלות, כאשר המטרה היא שיפור הרווחיות של הפעילות הזו. 

המקל
 המקל

כחלק מהשינויים הללו הוסיפה לאומי קארד ארבע עמלות חדשות. כך למשל, הוסיפה החברה עמלת דמי ניהול בגובה של 95-60 שקלים שתיגבה בהתאם לגובה מחזור הפעילות של בית העסק (למשל בעבור מחזור של עד 20 אלף שקלים בחודש ייגבו 95 שקלים, וככל שהמחזור גדל שיעור העמלה יירד). עמלה זו אמנם נגבית גם בחברות הניכיון האחרות, אולם ההבדל הוא שלאומי קארד גובה במקביל אליה גם דמי ניכיון חודשיים בגובה של 8.5 שקלים בחודש לעסק קטן ו-17.1 שקלים לעסק גדול.

בנוסף הוסיפה לאומי קארד, בניהולו של רון פאינרו, עמלות נוספות כגון עמלה בגובה של 25 שקלים בחודש בגין הקדמת עסקה (קרי העברת כספים במועד שונה מהמועד בו נקבע בהסכם מול לאומי קארד).

עמלה חדשה נוספת היא עמלת טיפול בעסקאות לאחר ניתוק. מדובר בעמלה בגובה של 99 שקלים שתיגבה אם בית העסק הפסיק לעבוד עם לאומי קארד, אך היא עדיין מתפעלת לו עסקאות.

כדי לרכך את הגזירה הודיעה במקביל לאומי קארד גם על הוזלת מספר עמלות בתחום הניכיון. כך, למשל, כדמי הצטרפות ישלם בית העסק 49 שקלים החל מחודש אוקטובר לעומת 150 שקלים היום. עמלת ביטול עסקה הוזלה מ-14 שקלים ל-9.9 שקלים ובערוץ ישיר ל-8.9 שקלים.

ועדיין סביר להניח כי בשורה התחתונה, לאומי קארד תשפר את הכנסותיה מפעילות הניכיון בעקבות השינויים. גורמים בסביבת החברה מציינים כי בלאומי קארד התחילו לגבות עמלות שנגבות כיום בשוק הניכיון, וכי הן עדיין נמוכות מול המתחרים.

הבעלות על לאומי קארד תעבור לקרן ההשקעות אמנם רק בעוד כמה חודשים, אבל ניתן להניח כי הקרן תפעל ברוח המהלך האחרון של לאומי קארד - קרי שיפור רווחיות הפעילות בכדי להשביח שווי החברה.

בנוסף לכך, הריבית הממוצעת בתיק ההלוואות של לאומי קארד, שנחשבת כיום לנמוכה בענף, נמצאת בתהליך עלייה שצפוי שיתעצם לאחר העברת הבעלות. עליית הריבית נובעת בעיקרה משינוי בתמהיל תיק ההלוואות לאשראי בעל סיכון גבוה יותר. אלא שהחשש הוא שהריבית באותו פרופיל הלוואה יהיה גבוה יותר בעתיד תחת הבעלות החדשה לעומת הריבית הנגבית היום.

התייקרויות בתעריפון בנק דיסקונט

במקביל לכך, בשבוע שעבר הודיע בנק דיסקונט, בניהולה של לילך אשר טופילסקי, על שורה של שינויים בתעריפון. הבנק ייקר פעולות בעיקר ללקוחות המזדמנים שלו, קרי לקוחות שאינם בעלי חשבון בבנק ונכנסים לסניף על מנת לבצע פעולות ספציפיות (בעיקר פעולות הקשורות במזומן).

ככל הנראה, פעילות זו אינה רווחית או אטרקטיבית לבנק, ולכן הוא מרשה לעצמו לייקר באופן משמעותי יחסית את העמלות. כך, למשל, פעולה שמתבצעת על ידי פקיד תעלה החל מה-8 באוקטובר 18 שקלים, יותר מפי שלושה לעומת היום - 5.9 שקלים. עמלת טיפול במזומנים במטבעות תעלה ל-6 שקלים לכל 100 מטבעות במקום 3 שקלים היום, וטיפול בשטרות יעלה 0.6% לפעולה של מעל עשרת שקלים, לעומת 0.2% בלבד כיום. כאמור, העלאת המחירים תתבצע ללקוחות מזדמנים בלבד, ולא תשפיע על הלקוחות הקבועים של הבנק. 

העלאת העמלות בדיסקונט
 העלאת העמלות בדיסקונט

עוד במסגרת השינויים בעמלות, הוסיפו בבנק עמלה חדשה - הפקת דוח תעודת זהות. עמלה זו, בגובה של 55 שקלים, תיגבה מעסקים גדולים (אלו שאינם נכללים בתעריפון עסקים קטנים), שיבקשו את הפקת הדוח מהפקיד. מי שיבקש להוציא את הדוח באינטרנט, לא ישלם בעבור הפעולה עמלה.

עוד נציין כי דיסקונט פרסם רשימה של הבהרות וניסוחים מחודדים בנושא התעריפון בסחר חוץ. הבנק אמנם לא ייקר באופן פורמלי את העמלות הללו. יחד עם זאת, חידוד הניסוחים עשוי לשפר את הכנסות הבנק מהפעילות בתחום. כך, למשל, לגבי קיום עמלת אשראי דוקומנטרי הובהר כי תיגבה עמלה של 0.2% לרבעון או: "חלק ממנו", בעוד בנוסח המקורי בתעריפון נרשם שהעמלה תיגבה לכל רבעון. 

לאומי קארד מתקרבת לגיוס אג"ח? הגישה טיוטת תשקיף שלישית

בנק לאומי הודיע בשבוע שעבר כי הגיש לרשות ני"ע טיוטה שלישית של תשקיף. נציין כי הגשת התשקיף החלה כאשר בלאומי עוד התלבטו האם למכור את החברה או להנפיקה בבורסה. לפני מספר שבועות חתם הבנק על עסקה למכירת החברה לקרן ורבורג פינקוס. למרות זאת ממשיכה החברה במסלול של גיבוש תשקיף, וזאת מכיוון שהיא מתכננת גיוס אג"ח.

לאומי קארד הסתמכה עד היום על בנק לאומי שיעמיד לה מקורות אל מול פעילות ההלוואות שלה. לאחר הפרידה הצפויה מבנק לאומי, הקשר הזה יתרופף. בנוסף לכך צפויה לאומי קארד להרחיב משמעותית את פעילות האשראי שלה. על כן, על לאומי קארד לגוון את מקורות המימון שלה - ואחת האופציות המרכזיות לכך היא גיוס אג"ח בשוק ההון.  צרו איתנו קשר *5988