בורסת ת"א וקבוצת IBI נוספו לרשימת הגורמים הריכוזיים

שורת גורמים ואישים מתחומי התקשורת שוק ההון והתשתיות נוספו לרשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2018 • בין השאר, נכנסו לרשימה גם בעלי השליטה באלקו ובקבוצת עזריאלי

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר
הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה לניירות ערך ושורת גורמים ואישים מתחומי התקשורת שוק ההון והתשתיות נוספו לרשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2018, כך עולה מהודעת הוועדה לצמצום הריכוזיות שפורסמה היום (ג'). בין היתר הוכנסו לרשימה קבוצת IBI, קבוצת אלייד, קבוצת החברות של משפחת לבנת, והעיתונים החרדיים "הפלס" ו"המבשר". כמו כן במסגרת עדכון בעלי שליטה בגופים המופיעים כבר ברשימה הוכנסו בעלי השליטה החדשים בעיתונים "גלובס" ו"המודיע", בעלי השליטה באלקו ובקבוצת עזריאלי.

מדובר בעדכון שנתי שוטף של הרשימה אותה מנהלת רשות ההגבלים העסקיים. העדכון מפורסם כעת בעקבות עיבוד דוחות החברות לשנת 2017. המשמעות של הופעת חברה ברשימות היא שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימות, מחייבים את המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

ברשימת הגורמים הריכוזיים 75 קבוצות שכוללות לפחות אחד מאלה: גוף פיננסי משמעותי; תאגיד ריאלי משמעותי; גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה (28 קבוצות); היקף פעילות מצטבר בתחום תשתית חיונית העולה על מחצית מכלל הפעילות באותו תחום (22 קבוצות), בעלי זכות בלפחות ארבעה תחומי תשתית חיונית באמצעות לפחות עשרה רישיונות או חוזים (2 קבוצות).

כאמור בעדכון ל-2018 נוספו לרשימה שש קבוצות: קבוצת הבורסה לניירות ערך הוכנסה בעקבות תיקון לחוק מ-2017 שהגדיר מסחר וסליקה בניירות ערך כתחום תשתית חיוני. קבוצת IBI נכנסה לרשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים לאחר ששווי כלל נכסיה עלה לראשונה בשנת 2017 מעל ל-39.6 מיליארד שקל (הרף הקבוע בחוק הוא 40 מיליארד שקל צמוד למדד). בעקבות עדכון זה נוספו לרשימות גם דוד ויסברג, עמנואל קוק וצבי לובצקי, השולטים באי.בי.אי בית השקעות בע"מ. כמו כן הוכנסו קבוצת אלייד אשר נכנסה לרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים בשל מחזור המכירות הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד שקל. קבוצת אברהם לבנת בשל שליטתה (במשותף עם קבוצת כלל תעשיות) בממן מסופי מטען וניטול בע"מ, שהיא גורם ריכוזי בשל היקף פעילותה בתחום מחסן איסוף מטענים אווירי (פריט 21.1 לתוספת לחוק) העולה על מחצית מהפעילות בתחום זה. עדכון זה מוסיף לרשימה גם את צבי לבנת בעל השליטה באברהם לבנת בע"מ. בתחום התקשורת הוכנסו לרשימה שני עיתונים המופצים במגזר החרדי המבשר והפלס. בנוסף נוספה לרשימה שותפות ישראמקו נגב 2 המחזיקה בזכויות במאגר הגז "תמר". ישראמקו נוספה לרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים בשל האשראי הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ש"ח. ישראמקו נחשבת גורם ריכוזי גם מכוח החזקה בלמעלה ממחצית מהפעילות בתחום חיפושי נפט וגז טבעי.

בקבוצות המנויות ברשימה נעשו השינויים הבאים: אלונה בר און, עדנה בר און וענת אגמון נוספו לרשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שרכשו את השליטה בגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ. חיים שכטר נוסף לרשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שרכש את השליטה בהמודיע חברה בע"מ. מיכאל זלקינד ודניאל זלקינד נכנסו לרשימת הגורמים הריכוזיים בשל שליטתם באלקו בע"מ בעקבות חלוקת עזבון אביהם גרשון זלקינד ז"ל. אלקו היא תאגיד ריאלי משמעותי, בשל מחזור המכירות הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד שקל דנה עזריאלי, שרון עזריאלי ונעמי עזריאלי, בעלות השליטה בקבוצת עזריאלי בע"מ, נכנסו לרשימה. קבוצת עזריאלי היא תאגיד ריאלי משמעותי, בשל היקף האשראי הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד שקל.

מהרשימה יצאו אריקה אוטוסון ודורי סגל לאחר שחדלו לשלוט בגזית גלוב בע"מ (חיים כצמן הפך לשולט הבלעדי בחברה). התאגידים בשליטת דורון עופר יצאו מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים מאחר שהוא חדל לשלוט בעופר השקעות בע"מ. אבי בר יצא מרשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שמכר ליצחק מירילשווילי את רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ - גורם בעל השפעה בתחום השידורים. חברות רבות שהשתייכו לקבוצות בזק-יורוקום, ובהן אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, נגרעו מהרשימה לאחר מכירתן בעקבות צו הפירוק שניתן ליורוקום תקשורת בע"מ. קבוצת בזק היא גורם ריכוזי בשל היקף פעילותה בתחום שירותי בזק פנים ארציים נייחים (פריט 1.1 לתוספת לחוק) ובשל החזקה בתאגיד ריאלי משמעותי שסך מחזורי המכירות והאשראי הקובעים שלו עלו בשנת 2017 על 5.94 מיליארד שקל, ומחזור המכירות שלו בשווקי מונופולין עלה על 1.98 מיליארד שקל.

רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים כוללת 22 קבוצות שמתקיים בהן לפחות אחד מהתנאים הבאים: מחזור המכירות הקובע שלהם עולה על 5.94 מיליארד שקל או על 1.98 מיליארד שקל בשוקי מונופולין; האשראי הקובע שלהם עולה על 5.94 מיליארד שקל.

רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים כוללת 18 קבוצות: 6 בנקים ו-11 גופים מוסדיים, ששווי כלל נכסיהם עולה על 39.6 מיליארד שקל.

גילוי מלא: אלונה בר און וענת אגמון הן בעלות השליטה בגלובס. אלונה בר און מכהנת גם כיו״ר הדירקטוריון ועדנה בר און היא אמה

צרו איתנו קשר *5988