חילוף זהב: התיק האלטרנטיבי של הראל

אילו תובנות שנכונות גם למשקיע הקטן ניתן לדלות מהתיק האלטרנטיבי של הראל?

התיק האלטרנטיבי / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב
התיק האלטרנטיבי / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

הראל היטיבה לקרוא את התפתחות שוק החיסכון והחלה לפתח את התחום האלטרנטיבי לפני כ-20 שנה, ולחברה יש עשרות מנהלי השקעות המנהלים את החלק האלטרנטיבי בתיקי ההשקעות. מוצרי החיסכון לטווח ארוך שלה חשופים לרכיבים אלטרנטיביים ברמות של 30%-35% והיא מובילה בחשיפה לתחום, יחד עם חברת מנורה. במוצרי "חיסכון בלבד" ("מגוון") מגיע הרכיב האלטרנטיבי בחלק מהמסלולים לרמה של יותר מ-35%.

בהבדל מהמשקיע הכשיר או גופי ההשקעה הבינוניים והקטנים (קופות מפעליות, חברות וקיבוצים), חלק ניכר מהרכיב האלטרנטיבי בגופים המוסדיים הגדולים נבנה באופן ישיר (נדל"ן, חוב ועסקאות ראליות) ושם שיקולי כוח-אדם, רגולציה ועלות מכתיבים התמקדות בעסקאות גדולות ומיעוט במנהלים חיצוניים. יחד עם זאת, ניתן לקבל תובנות רבות מהסתכלות על תיק המוסדיים המובילים וזאת ננסה לעשות בטור זה.

התיק האלטרנטיבי של הראל
 התיק האלטרנטיבי של הראל

סחיר לעומת לא סחיר (אלטרנטיבי)

נכון לסוף הרבעון השני של 2018, בנוי תיק הראל גמל מרכיב סחיר בהיקף 63.5%, 5.5% מזומן ונכסים לא סחירים ברמה של כ-31%. כדי להבין את המהפך שעובר תיק הראל גמל (בדומה לכלל החיסכון לטווח ארוך) אפשר להציץ במבנה התיק בסיום שנת 2014, אז עמד התיק הסחיר על 73%, מזומן כ- 3.5% ואילו הרכיב הלא סחיר - 23% בלבד. בשלוש וחצי שנים גדל התיק הלא סחיר ב-8% (כ-5 מיליארד שקל). ברמת קבוצת הראל המשמעות היא הזרמת עשרות מיליארדי שקלים לרכיבים אלטרנטיביים.

פיזור וכמות מוצרים

התיק הסחיר של הראל גמל מפוזר ב-850-1,000 החזקות. התיק הלא סחיר מורכב מכ-1,300 החזקות פרטניות. בשני המקרים השורה הבודדת מסתירה פיזור נוסף הנובע מהחזקה במוצרים, המורכבים ממספר החזקות (קרן נאמנות, תעודת סל, קרן השקעה או גידור). כמות ההחזקות הגדולה נובעת מחשיבות הפיזור - הפיזור מצמצם סיכונים פרטניים ברמת אפיק, גיאוגרפיה, אסטרטגיה או מנהל.

החוב הלא סחיר, כ- 7.5 מיליארד שקל

הראל היא בין המובילות בתחום החוב האלטרנטיבי. להראל גמל תיק חוב ישיר, לא סחיר, המהווה כ-20.3% מנכסים (מתוכם 2.65% חוב ישיר מחוץ לישראל), אג"ח קונצרניות לא סחירות 2.1% ובנוסף קרנות השקעה המהוות 0.45%. רכיב החוב הלא סחיר גבוה בהראל ביחס למתחרים, לעיתים במידה משמעותית.

מרבית החוב האלטרנטיבי מדורג וכנגדו מחזיקה הראל גמל בבטוחות. ככלל, החוב הבלתי סחיר הוא בעל תשואה עדיפה ובטוחות עדיפות ביחס לאג"ח הסחיר. החוב הלא סחיר עדיף במרבית הפרמטרים (למעט היעדר הנזילות והגמישות) על פני החוב הסחיר, כאשר כיום הפער בתשואה בין רכיב החוב הסחיר ללא סחיר נמצא ברמה גבוהה. יתרונות אלו מסבירים את הגידול ברכיב החוב הלא סחיר אצל כלל הגופים המוסדיים וכמובן אצל הראל גמל, בה רשם רכיב זה את הגידול הגבוה ביותר בשנים האחרונות.

רכיבי החוב האלטרנטיביים כוללים תיקי משכנתאות בהיקף 3.3%, הלוואות לעמיתים בהיקף 2.65%, הלוואות עם שעבוד רכב בהיקף 0.34% וכן הלוואות הנושאות בטוחה אחרת ברמות של כ-13% (הלוואות כנגד נכסי נדל"ן מניב, מניות ועוד).

תיק החוב של הראל כולל כ-1,000 הלוואות שניתנו ללווים רבים וכן תשע קרנות חוב (שמונה מנהלים) ביניהם המנהלים הישראלים - ארבל, בראשית, KCPS ופלנוס.

מניות לא סחירות, כ-1.2 מיליארד ש'

להראל גמל רכיב מנייתי אלטרנטיבי במשקל 3.5% מכלל התיק (15% מכלל הרכיב המנייתי). קרנות השקעה מנייתיות ומניות לא סחירות ברמה של כ-2.7% וקרנות גידור כ-0.8%. הרכיב האלטרנטיבי המנייתי מורכב מ-105 מוצרים המפוזרים בין 65 מנהלים שונים, מרבית הרכיב האלטרנטיבי המנוהל הוא מחוץ לישראל.

עיקר המנהלים שנבחרו בתיק הראל גמל הם מנהלים מנוסים, בעלי צוותי השקעות יציבים, טרק רקורד ארוך ומוכח הכולל תקופת משבר (2008, 2011). לדוגמה, קרנות ההשקעה הישראליות המובילות בהראל הן: פימי, פורטיסימו, טנא וסקי. הרכיב מחוץ לישראל כולל שמות כמו: HAMILTON LANE, CARLYLE, AVENUE ו- ARCLITE.

בתחום הגידור, המצומצם יחסית, משקיעה הראל ב-ION, ספרה, OAKTREE, CHEYNE ו-M&G.

תחום ההון סיכון זניח ומהווה רק 0.2% מכלל ההשקעה המנייתית וגם הוא מושקע בשמות מובילים בארץ כדוגמת - פונטיפקס, ויטה לייף ווינטג׳.

נדל"ן ותשתיות, 1.5 מיליארד שקל

תחום הנדל"ן הוא תחום חדש יחסית למוסדיים הישראליים וגם בתחום זה הראל היא אחת המובילות המשמעותיות ופועלת בתחום הן בהשקעה ישירה והן בהשקעה דרך קרנות. סך ההשקעות של הראל גמל בנדל"ן אלטרנטיבי נאמדות בכ-4.5%, מתוכם החזקות ישירות של כ-3.3% והחזקה בקרנות נדל"ן ותשתיות בהיקף של כ-1.2%.

להראל כ-100 החזקות בתחום הנדל"ן, עיקרן מחוץ לישראל. 34 קרנות המרוכזות אצל 22 מנהלים וכ-60 החזקות ישירות. המנהלים המובילים בתיק הראל בישראל הם תש"י, NOI וריאלטי. בחו"ל התיק מכיל שמות כמו: CIM, SIGNAL, WALTON, MERIDN, EDR, HARBOURVEST ו- MACQUARIE. חשוב לציין כי גם חלק מההחזקות הישירות מבוצעות בשיתוף מול מנהלים מובילים בחו"ל.

מה ניתן ללמוד מהתיק של הראל?
 מה ניתן ללמוד מהתיק של הראל?

הרכיב האלטרנטיבי צפוי לגדול

ההשקעה בהשקעות אלטרנטיביות בהיקף גבוה ופיזור רחב אמורה להוביל בהראל לעודפי תשואה ולתנודתיות נמוכה בשנים הקרובות. גם ברבעונים האחרונים ממשיכה הראל (בדומה למוסדיים המובילים האחרים) בהגדלת הרכיב האלטרנטיבי. התשואות הנמוכות בשוק הסחיר ומגמת עליית הריבית שהובילה כבר לתנודתיות גבוהה, צפויה להיטיב עם משקיעים אלטרנטיביים, דבר שלא חמק מעיני ועדות ההשקעה ומנהלי ההשקעות המובילים.

את המשך הגידול הצפוי ברכיב האלטרנטיבי בתיק ניתן לחזות מהסתכלות על ההתחייבויות שטרם מומשו לקרנות ההשקעה/חוב/נדל"ן ותשתיות. להראל גמל התחייבות בהיקף 1.4 מיליארד שקל (כ-4% מכלל הפורטפוליו) לכ-100 קרנות. התחייבויות אלו והמשך ההשקעה הישירה בחוב, נדל"ן ועסקאות ריאליות צפויים להמשיך ולהוביל להגדלה של התיק האלטרנטיבי בשנים הקרובות.

■ הכותב הוא שותף מנהל וממייסדי קרן חושן קפיטל, קרן השקעות אלטרנטיביות . אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסים ("המוצרים הפיננסיים") המוזכרים בכתבה או כשידול, במישרין או בעקיפין, לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסים כאמור. אין באמור לעיל כדי להחליף שיקול-דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות לרבות שיקולי מס. לכותב או גורמים הקשורים עמו, יש או יכולות להיות החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסים המאוזכרים לעיל. 

צרו איתנו קשר *5988