אין פיוס באופק: נמשכות המחלוקות בין השותפים בקניון TLV למרות הסכמה על מינוי בורר

הפועלים ומזרחי טפחות, שהעמידו הלוואה של 1.1 מיליארד שקל, הודיעו לחברת הקניון כי אינה עומדת באמת מידה פיננסית מרכזית ומסתכנת בהעמדת ההלוואה לפירעון מיידי • רבוע נדל"ן טוענת כי חברות גינדי המהותיות מסרבות להיות צד להליכי הבוררות • מנגד במשפחת גינדי לא רואים הצדקה לתשלום ערבויות כעת

קניון גינדי TLV/ צילום:איל יצהר
קניון גינדי TLV/ צילום:איל יצהר

נשיא בית המשפט המחוזי, השופט איתן אורנשטיין, נוטה לקבל את פרשנותה הרחבה של חברת רבוע כחול נדל"ן בנוגע להרכב המשתתפים בבוררות עם משפחת גינדי. לאחר נגשת המסמכים בידי שני הצדדים, פרסם היום (ג') אחר הצהריים הנשיא אורנשטיין החלטה ובה כתב כי "מבלי לקבוע מסמרות ועל מנת לקדם את ההליך, ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל טענה, מוצע כי בית המשפט ימנה בורר לפי שיקול דעת כאשר 'החברות האם' תהיינה צד לבוררות".

משמעות הדברים היא כי הנשיא אורנשטיין נוטה לקבל את עמדת רבוע נדל"ן, לפיה חייבת הבוררות לכלול גם את חברות האם, קרי את רבוע נדל"ן, את מגדלי יוקרה של משה ויגאל גינדיואת גינדי השקעות של ילדי משה גינדי, ולא רק את חברות המעטפות שהוקמו לצורך החתימה על ההסכמים. את דרישתה נימקה רבוע נדל"ן בעובדה שחברות האם חתומות כערבות להסכם השותפות ואף חתמו על התיקונים לו.

עם זאת, אורנשטיין טרם קבע עמדה סופית בנושא וכתב עוד כי "ב"כ הצדדים ימסרו את עמדתם לאמור עד ליום 25.10.18 ב-09:00".

אתמול אמנם נתנה השותפה רבוע כחול נדל"ן, שבשליטת מוטי בן משה, את הסכמתה הפורמלית למינוי בורר בסכסוך העמוק עם משפחת גינדי, אלא שמחלוקת על שמות המשתתפים בבוררות וההאשמות ההדדיות על חוסר תום לב, מעידות כי הצדדים אינם קרובים לפיוס.

בינתיים, מגבירים הבנקים את הלחץ על חברת הקניון ועל השותפים לבעלות בה. אתמול הודיעה רבוע נדל"ן כי בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, שמימנו יחדיו את פרויקט השוק הסיטונאי כולו, הודיעו לחברת הקניון כי אינה עומדת באמת המידה הפיננסית (קובננט) הקבועה בהסכם ההלוואה.

שני הבנקים העמידו לטובת הקמת הקניון הלוואה של 1.1 מיליארד שקל, שעתידה להיפרע בעוד כשנה. לפי שעה הקניון אינו עומד באמת מידה פיננסית (קובננט) מרכזית שנקבעה בהלוואה, ולפיה הוא נדרש להציג רווח מהפעלה (NOI) של 75 מיליון שקל בשנה. כמו-כן טוענים הבנקים כי ההקלה שקיבלה חברת הקניון לקראת פרסום דוחות הרבעון השני של 2018 (הפחתת ה-NOI השנתי מ-67 מיליון שקל ל-60 מיליון שקל) לא נכנסה לתוקף, וזאת עקב אי התקיימות תנאים מתלים ובשל אי הסכמה על נוסח כתב התיקון להסכם. משכך, תחויב חברת הקניון בתוספת ריבית מיוחדת והיא מסתכנת באפשרות של העמדת ההלוואה לפירעון מיידי.

באותו הדיווח ציינה עוד רבוע נדל"ן, כי היא ושותפיה בחברת הקניון מקיימים מגעים עם המלווים לשינוי והתאמת תנאי הסכם המימון, לרבות מיחזור ההלוואה והארכתה, הפחתת היקף ההלוואה, עדכון אמות המידה הפיננסיות והסדרת הפרות הסכם המימון הקיים, ככל שאירעו. עם זאת הדגישה רבוע נדל"ן כי בין השותפים קיימות מחלוקות שונות, בעיקר ביחס למקורות שישמשו לטובת הפחתת היקף ההלוואה.

המחלוקות הללו הן הסיבה לבקשה שהגישה ביום חמישי משפחת גינדי לביהמ"ש המחוזי בת"א, למינוי בורר בסכסוך עם רבוע נדל"ן. אתמול העבירה רבוע נדל"ן את תשובתה לביהמ"ש ובה הסכמה למינוי בורר. עם זאת, הדגישה רבוע נדל"ן כי על הליך הבוררות לכלול גם את חברות גינדי המהותיות (חברת דירות יוקרה של משה ויגאל גינדי וחברת גינדי השקעות של ילדי משה גינדי) שערבות להסכם השותפות, ולא רק את חברות המעטפת שחתומות עליו.

רבוע נדל"ן, שמיוצגת בידי עוה"ד רענן קליר ואסף סקרבניק ממשרד ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות', טוענת בתגובתה כי המכשול האמיתי היחיד שניצב בפני תחילת הבוררות הוא סירובן של חברות גינדי המהותיות להיות צד להליכי הבוררות. לדבריה, מדובר ב"סירוב חסר בסיס שמהווה הפרה של התחייבויותיהן ושרוחץ בחוסר תום לב" וזאת משום ש"הערב הוא המתקשר האמיתי בעסקה".

מעבר לכך, טוענת רבוע נדל"ן כי הבקשה לכינוס הבוררות שהגישו החברות ממשפחת גינדי מתארת באופן מעוות את הנושא הדורש בוררות. נושא זה, לדברי רבוע נדל"ן, הוא "התחייבות גינדי להזרים כספים לחברת הפרויקט ולעמוד מאחורי החזר המימון העודף לרבוע כחול נדל"ן".

"רבוע נדל"ן מנסה להחליש החברות המשותפות"

רבוע נדל"ן ומשפחת גינדי מחזיקים בחלקים שווים (50% כל אחת) בחברת הקניון ובחברת המגורים. למרות זאת, העמידה רבוע נדל"ן לפרויקט מימון עודף של כ-100 מיליון שקל, והיא דורשת לפתור נושא זה כחלק מהסכם המימון מחדש עם הבנקים, למרות שגם המימון העודף אמור להיפרע רק בעוד כשנה.

עוד טוענת רבוע נדל"ן כי במשפחת גינדי ביקשו לקדם פתרונות אחרים מול הבנקים כדי "שלא תצטרך לעמוד בהתחייבויותיה" ו"תוך ניסיון להערים על רבוע נדל"ן". בין השאר מדובר על הניסיון למכור את מגרש 6 - עליו אמורה חברת המגורים להקים בניין ובו 55 דירות להשכרה.

בתגובה, שלחו אתמול באי כוחם של משפחת גינדי, עוה"ד גיא גיסין ועל הרשקוביץ ממשרד גיסין ושות', מכתב לרבוע נדל"ן ובו טענות על ניסיונות מצד רבוע נדל"ן להשתמש בהפרות מול הבנק להחלשת החברות המשותפות ולהשגת יתרונות בניגוד להסכמים. כך למשל טוענים הגינדים, כי בניגוד לטענת רבוע נדל"ן כאילו הם אלו שמעכבים או מתנגדים לתמיכת הבעלים בחברות, הרי שכאשר דרשו הבנקים הגדלת ערבויות הבעלים ב-100 מיליון שקל, הסכימו לכך הגינדים מיידית בעוד שבן משה הוא זה שהתנגד.

בנוסף טוענים הגינדים כי רבוע נדל"ן מונעת את מכירתו של מגרש 6, וזאת אף על פי שלחברת המגורים אין את ההון העצמי הדרוש להקמתו, ולמרות שהליווי הפיננסי להקמת הנכס עליו אינו מאושר בידי הבנקים.

בנוסף, שלחו היום חברות גינדי לביהמ"ש תגובה לתשובה שהעבירה אתמול רבוע נדל"ן. בתגובה טוענים הגינדים כי את הצדדים לבוררות ראוי שיקבע הבורר עצמו ולא ביהמ"ש, ומדגישים כי לא אירע כל אירוע המחייב להידרש להפעיל כבר כעת ערבויות מצד מי מבעלי המניות. 

צרו איתנו קשר *5988