דלק אנרגיה מגדילה את התמורה המוצעת למחזיקי האג"ח כדי להפוך לחברה פרטית

החברה מציעה כעת למחזיקי האג"ח שלה תשלום של 1.1502 שקלים עבור כל אג"ח בעלת ערך נקוב של 1 שקלים, וזאת לעומת הצעתה הקודמת לתשלום של 1.1409 שקלים לאג"ח

יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר
יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר

חברת דלק אנרגיה מגדילה את התמורה המוצעת למחזיקי איגרות החוב שלה, במטרה להשלים פדיון מוקדם מלא של האג"ח, ולהפוך כבר בתקופה הקרובה לחברה פרטית שאינה מדווחת. מדיווח שפורסם אתמול עולה, כי דלק אנרגיה מציעה כעת למחזיקי האג"ח שלה תשלום של 1.1502 שקלים עבור כל אג"ח בעלת ערך נקוב של 1 שקלים, וזאת לעומת הצעתה הקודמת לתשלום של 1.1409 שקלים לאג"ח.

דלק אנרגיה נמצאת בבעלותה המלאה של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה. לדלק אנרגיה סדרת אג"ח בודדת (סדרה ה') בהיקף של 126.7 מיליון שקל ערך נקוב, שתעמוד לפירעון סופי ביולי 2019. עם זאת, בחברה מבקשים להקדים עוד יותר את מועד הפירעון, באמצעות שינוי שטר הנאמנות של סדרת האג"ח.

בחודש שעבר פרסם נאמן האג"ח, לבקשת החברה, הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי סדרה ה'. בזימון נכתב כי דלק אנרגיה מעוניינת להקדים את הפדיון הסופי של האג"ח, ומאחר ששטר הנאמנות הנוכחי אינו מאפשר זאת, מבקשת החברה לתקן את שטר הנאמנות בהתאם ולאפשר לה ביצוע של פדיון מוקדם במחיר של 1.1409 שקלים לאג"ח.

עם זאת, אתמול נמסר כי מועד האסיפה יידחה בחמישה ימים, וכי במקביל יועלה המחיר המוצע לכל אג"ח ל-1.1502 שקלים. לדברי דלק אנרגיה, המחיר המעודכן מעניק פרמיה של 4.29% מעל הערך המתואם (פארי) של האג"ח, וזאת לעומת פרמיה של 3.7% שהעניקה ההצעה הקודמת. העלאת המחיר גם מגדילה את סך התשלום למחזיקים מ-144.6 מיליון שקל ל-145.7 מיליון שקל.

סדרה ה', שהונפקה בינואר 2010, נושאת ריבית שנתית של 5.15% וצמודה למדד המחירים לצרכן. כדי לאשר את הצעת ההחלטה, ולאפשר את השינוי בשטר הנאמנות, תידרש דלק אנרגיה לקבל את תמיכתם של לפחות 75% מהמשתתפים בהצבעה באסיפת המחזיקים. על פי נתוני אתר Stocker.co.il, מוחזקות מרבית איגרות החוב של דלק אנרגיה בידי הגופים המוסדיים, ובראשם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים. כך, שעתיד ההצעה תלוי באופן מובהק בתמיכת המוסדיים.

דלק אנרגיה הפכה בחודש שעבר לחברה פרטית מדווחת (חברת אג"ח), לאחר שהחברה האם, קבוצת דלק, השלימה את מחיקת מניות דלק אנרגיה מהמסחר בבורסה. דלק אנרגיה רכשה את מלוא החזקות הציבור (11.8%) בחברה תמורת כ-1.11 מיליארד שקל, בדרך של הצעת רכש מלאה, שזכתה להיענות הנדרשת מקרב הציבור, וכללה תמורה במזומן, במניות קבוצת דלק וביחידות השתתפות של דלק קידוחים.

עם זאת, גם לאחר השלמת הצעת הרכש נותרה כאמור דלק אנרגיה כחברה מדווחת, מאחר שאיגרות החוב שלה מסדרה ה' עדיין נסחרות בבורסה. 

צרו איתנו קשר *5988