רווח של כ-65 מיליון שקל ממכירת מניות הבורסה סייע לבינלאומי להציג שיפור של כ-4.4% ברווח הנקי הרבעוני, לכ-212 מיליון שקל

הרווח החד פעמי קיזז הפרשה של כ-31 מיליון שקל ברבעון השלישי בגין מיזוג בנק אוצר החייל לבינלאומי • התשואה להון מתחילת השנה כ-9.8% - גבוה מהשיעור שמציגים בנק הפועלים ומזרחי טפחות • הבינלאומי הודיע על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל

סמדר ברבר צדיק / צילום: איל יצהר
סמדר ברבר צדיק / צילום: איל יצהר

רווח נקי של כ-65 מיליון שקל ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך שנרשם ברבעון השלישי,  סייע לבנק הבינלאומי  להציג שיפור של כ-4.4% ברווח הנקי הרבעוני, שהסתכם בכ-212 מיליון שקל. הרווח החד פעמי ממכירת רוב ההחזקות בבורסה קיזז הפרשה של כ-31 מיליון שקל ברבעון בגין הוצאות בגין מיזוג בנק אוצר החייל. בידי הבנק נותרו עוד 4.9% ממניות הבורסה. במקביל לדיווח על תוצאותיו, הבינלאומי, שבשליטת צדיק בינו ובניהול סמדר ברבר צדיק, ממשיך בחלוקת רווחיו לבעלי המניות, והודיע כי יחלק דיבידנד בהיקף של 100 מיליון שקל.

מתחילת השנה מציג הבנק רווח נקי של כ-568 מיליון שקל - גידול של כ-9.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כשנוסף על הרווח ממכירת מניות הבורסה הבנק גם נהנה במהלך המחצית הראשונה מרווח של כ-46 מיליון שקל בגין מכירת בניינים בשוויץ וכן על ידי אוצר החייל, רווח שקיזז לגמרי הפרשות נוספות של כ-22 מיליון שקל שנרשמו מוקדם יותר השנה בגין מיזוג אוצר החייל. אגב, בתקופה המקבילה ב-2017 הבנק נהנה גם מרווח של 28 מיליון שקל ממכירת משרדיו בתל אביב.

המנכ"לית ברבר צדיק הסבירה כי "ברבעון השלישי קיבל דירקטוריון הבנק החלטה על מיזוג בנק אוצר החייל, תוך שימור המותג ושימור מערך הסניפים, וכן מבוצעת בהצלחה תוכנית פרישה מרצון של מנהלים ומורשי חתימה בבינלאומי. ההוצאות בגין מהלכים אלה, שניכרות בתוצאות הרבעון, הן בבחינת השקעה לעתיד שאת פירותיה נראה בהמשך".

כך או כך, הבנק מציג מתחילת השנה תשואת רווח נקי להון בקצב שנתי של כ-9.8%. מדובר בשיעור תשואה להון גבוה מזה שהציגו מתחילת השנה הפועלים ומזרחי טפחות, ונמוך יותר מזה של דיסקונט ולאומי, והוא נרשם לעומת תשואה להון של 9.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

בסך הכל, המגמה שמציג הבינלאומי מתיישרת עם אלה של המתחרים הגדולים ממנו, אך גם צנועה בהרבה מהשיפור ברווח שנרשם אצל האחרים. ברבעון השלישי רשמו חמשת הבנקים הגדולים - לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות והבינ לאומי, רווח נקי מצרפי של 2.99 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-45% ביחס לרבעון המקביל, כך שמתחילת השנה הרווח הנקי של חמשת הבנקים הגדולים מסתכם בכ-7.82 מיליארד שקל - גידול של כ-16%.

תוצאות הרבעון של הבינלאומי
 תוצאות הרבעון של הבינלאומי

שיפור ביחס היעילות ועלייה באשראי לציבור

בדומה למתחרים, גם הבינלאומי מציג גידול בהכנסות מריבית, לצד עלייה קלה בהוצאות בגין הפסדי אשראי. הוצאות הבינלאומי בגין הפסדי אשראי גדלו ברבעון בכ-40 מיליון שקל (לכ-49 מיליון שקל), וזאת לצד גידול בהוצאות "אחרות" בסך של 43 מיליון שקל, "בעיקר בשל גידול בהוצאות בגין מיזוג אוצר החייל". עם זאת, הבנק מציג גם גידול בהכנסות מעמלות מפעילות שוק ההון.

בעיצומה של השנה השלישית לתוכנית האסטרטגית של הבנק לשנים 2015-2018, ובדומה למגמה בענף, גם בבינלאומי מציגים שיפור ביחס היעילות - שיעור ההוצאות מההכנסות - שעומד עתה על 67.7%, לעומת יותר מ-69% בתקופה המקבילה ובסוף 2017. כן נרשמה עלייה באשראי שהבנק מעמיד לציבור, שצמח מתחילת השנה ב-6.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ליותר מ-85 מיליארד שקל.

עוד נציין כי רווחי בנק מסד מקבוצת הבינלאומי ובנק אוצר החייל, שגדלו, בשקלול תוצאות של חברות בנות אחרות כגון כאל - שרווחיה קטנו מתחילת השנה, הובילו לעלייה של כ-25% ברווח מהחברות הבנות בקבוצה בישראל, שהסתכם מתחילת השנה בכ-139 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988