כלל ביטוח עברה לרווח ברבעון השלישי; המנכ"ל החדש משנה כיוון ומחפש להגדיל פרמיות

עם זאת, הרווח מתחילת השנה הצטמק ב-70% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לדברי החברה, "כתוצאה מירידה בתשואות שוקי ההון" • במהלך המחצית הראשונה של 2018 כלל ביטוח המשיכה "לסבול" מקופות הגמל שלה

יורם נוה / צילום: תמר מצפי
יורם נוה / צילום: תמר מצפי

חברת כלל ביטוח  חוותה מוקדם יותר השנה חילופי מנכ"ל בהליך שהתמשך ושיצר עננה עד למינויו של יורם נוה לתפקיד. עתה היא מדווחת על מעבר מהפסד של כ-23 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד לרווח כולל של כ-60 מיליון שקל ברבעון השלישי ב-2018, אך בצל ירידה של כ-70% ברווח הכולל מתחילת שנה, שהסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 בכ-56 מיליון שקל.

בחברה מסבירים כי השורה התחתונה בתוצאות החברה הושפעו מ"ירידה בתשואות שוקי ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וקיבלו ביטוי הן בקיטון בהכנסות מהשקעות והן בגביית דמי הניהול המשתנים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד".

כמו כן, ברבעון השלישי חל צמצום בהשפעה השלילית של השינויים בריבית על העתודות בביטוח חיים, שהצטמקה מ-335 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-75 מיליון שקל ברבעון השלישי השנה. גם ההשפעות השליליות מבחינת הרווחיות של המלצות ועדת וינוגרד על תחום ביטוחי החבויות הצטמקו מכ-67 מיליון שקל ברבעון השלישי ב-2017 לכ-21 מיליון שקל ברבעון החולף השנה. כמו כן, ברבעון השלישי השנה רשמה כלל ביטוח הוצאה של כ-13 מיליון שקל בגין עדכון עתודות בביטוחי הבריאות והסיעוד.

ומה לגבי ההיבטים החד-פעמיים (לכאורה) הללו ביחס לרווחי כלל ביטוח מתחילת השנה? השפעות הריבית על העתודות בביטוחי החיים הביאו להקטנת רווחי החברה בתשעת החודשים הראשונים ב-2017 בכ-250 מיליון שקל, בעוד שמתחילת 2018 ועד כה הם דווקא הביאו לשחרור עתודות של כ-201 מיליון שקל - מה שהשפיע לחיוב על תוצאות החברה מתחילת השנה. כמו כן, גם ביחס להשפעות של המלצות וינוגרד המגמה מתחילת השנה שונה לזו שנרשמה רק ברבעון השלישי השנה, כשההשפעות של היבט זה הובילו לשחרור עתודות של 29 מיליון שקל מתחילת השנה הנוכחית, בעוד שבתשעת החודשים הראשונים ב-2017 הם גרעו מרווחי החברה כ-96 מיליון שקל.

תוצאות כלל ביטוח
 תוצאות כלל ביטוח

ממשיכה "לסבול" מקופות הגמל

עם זאת, יש גם השפעות לרעה על הרווח מתחילת השנה. תוצאות כלל ביטוח בשלושת הרבעונים הראשונים ב-2018 הושפעו לרעה מגידול של 73 מיליון שקל בעתודות ביטוחי הבריאות והסיעוד. במהלך המחצית הראשונה של 2018 כלל ביטוח המשיכה "לסבול" מקופות הגמל שלה, כשביצעה בגינן הפחתת מוניטין של כ-115 מיליון שקל, שבאה לאחר הפחתת מוניטין בגין הקופות בהיקף של כ-81 מיליון שקל שבוצעה במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 2017. שני המהלכים האמורים הובילו להפסד בתחום הגמל מחד, ולמעבר להפסד של 25 מיליון שקל מתחילת השנה במגזר ביטוחי הבריאות והסיעוד, למול רווח של 104 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (אז לא הייתה תזוזה דומה או מנוגדת בעתודות אלה).

הדוחות האמורים מספרים עוד סיפור חשוב לגבי החברה: בתום הרבעון הראשון שלו כמנכ"ל כלל ביטוח, נראה כי המנכ"ל החדש נוה שם דגש על הגדלת הכנסות החברה מפרמיה, לאחר שנים בהם חלקה היחסי של החברה בענף קטן. כך, ברבעון השלישי השנה גדלו הכנסות החברה מפרמיות שהורווחו ברוטו בכמעט 10%, שהם קצת פחות מרבע מיליארד שקל, והסתכמו בכ-2.65 מיליארד שקל. מתחילת 2018 מדובר על שיעור גידול שמהווה מחצית מזה שנרשם ברבעון השלישי, כשהפרמיות שהורווחו ברוטו גדלו ב-4.7% והסתכמו בכ-7.65 מיליארד שקל.

היבט זה נועד לשרת את השורה התחתונה של החברה, אך במידה רבה הוא ממחיש שינוי בהתנהלות החברה. בכלל ביטוח מסבירים כי "הגידול בפרמיה נובע בעיקר מעסקי ביטוח בריאות וחיים כתוצאה מהגברת מכירות מוצרי פרט", כשהמנכ"ל נוה מסר עוד כי "הרבעון הראשון לכהונתי התאפיין ברה-ארגון ובניית תוכניות עבודה, בהתאם לאסטרטגיה אותה החברה מתווה לשנים הבאות", כשהיו"ר דני נוה הוסיף כי "כלל ביטוח חצתה את הרף של 200 מיליארד שקל מנוהלים וממשיכה לצמוח". 

צרו איתנו קשר *5988