אלוביץ: "נתניהו צריך לאשר לי עסקה השבוע, אז תוריד את הכתבה הזאת מהאתר"

לפי החשד, ההוראות לעובדי וואלה היו ברמה יומיומית ושיטתית ונגעו לתוכן האתר - מהורדת ידיעות ועד מינוי עורכים • מנגד נטען כי רה"מ העניק הטבות רגולטוריות לקבוצת בזק, בין היתר בדמות אישור מיזוג בזק-yes ואישור מכירת יד2 • "גלובס" מנתח את הודעת המשטרה ורשות ני"ע

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס
בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

במילים בוטות, ישירות וכאלה שלא ניתן לפרש אותן לשתי פנים, הנחה לכאורה בעלי בזק, איש העסקים שאול אלוביץ, את עובדי אתר וואלה מקבוצת בזק לממש את "יחסי השוחד" הנטענים בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. "נתניהו צריך לחתום לי על האישור של העסקה השבוע, אז תוריד את הכתבה הזאת מהאתר", אמר אלוביץ לעובדיו - זו התמונה שהצטיירה בפני חוקרי רשות ניירות ערך וחוקרי המשטרה ושהועברה לפרקליטות היום (א'). החקירה שהסתיימה העלתה לכאורה קשר חד-משמעי, ישיר, ולא מתוחכם במיוחד בין אישורים רגולטוריים דרמטיים שלהם נדרשה קבוצת בזק מלא אחר מאשר ראש הממשלה ושר התקשורת דאז נתניהו, לבין הוראות שהעביר אלוביץ לעובדי וואלה בנוגע לסיקור משפחת נתניהו.

בהודעת משטרת ישראל ורשות ניירות ערך באשר ליחסי השוחד העומדים בלב תיק 4000 נכתב כי "החשד המרכזי הוא שראש הממשלה לקח שוחד ופעל תוך ניגוד עניינים, בכך שהתערב ופעל בהחלטות רגולטוריות המטיבות עם שאול אלוביץ ועם קבוצת בזק". עוד נכתב כי התיק החל סביב החשדות שעלו להתנהלות והתערבות פסולה של מנכ"ל משרד התקשורת דאז, שלמה פילבר, "בענייני חברת בזק ושאול אלוביץ בסוגיות רגולטוריות שונות".

ומהן אותן "החלטות רגולטוריות" ו"סוגיות רגולטוריות"? בהודעת רשות ניירות ערך והמשטרה ניתנה לכך תשובה קצרה ותמציתית: "מממצאי החקירה עולה כי ראש הממשלה פעל לקידום ענייניו של שאול אלוביץ בתחום הרגולציה, ובין היתר בסוגיית מיזוג בזק-yes, תוך כריכת קידום עניינים אלה בסיקור החיובי בוואלה".

התשובה הזאת לא מספקת לציבור את עוצמת הדרמה שאליה נחשפו החוקרים במסגרת החקירות וגביית העדויות מעדי המדינה שגויסו. עסקת מיזוג בזק-yes אכן עומדת בלב פרשת 4000. מדובר בעסקה דרמטית שהכניסה לכיסו של בעל השליטה בבזק סכום-עתק, וממצאי החקירה עולה כי העסקה קודמה באמצעים לא כשרים לכאורה - העומדים בבסיס יחסי השוחד בין אלוביץ לראש הממשלה. החשדות הללו נחשפו לראשונה בסדרת כתבות של כתב התקשורת של "גלובס", גד פרץ. אולם "ההחלטות הרגולטוריות" שהתקבלו לטובת בזק במסגרת עסקי השוחד הנטענים  - כוללות, לטענת המשטרה, גם את עסקת מכירת אתר יד2 והכשלת התחרות בענף התקשורת לטובת בזק.

"העורך הזה לא נראה לי"

כדי להבין את הדרמה, צריך להבין את "שתי הרגליים" שעליהם עומד תיק החקירה שהועבר היום לפרקליטות: "רגל" אחת היא הרגל של הסיקור האוהד של משפחת נתניהו, המעורבות היומיומית של החשודים משני הצדדים של המטבע - מצד משפחת נתניהו ומצד שאול אלוביץ - בפרסומים באתר וואלה ובמינויים של בכירי האתר, וגם הסיקור השלילי של מתחרים של ראש הממשלה; הרגל השנייה היא הרגל של השוחד לכאורה, מה שניתן בתמורה מראש הממשלה, כרגולטור וכמי שכיהן גם כשר התקשורת בחלק מהתקופה.

נתחיל בחלק "הקל" - הצד של הסיקור. תחקירים על גבי תחקירים פורסמו על החלק הזה בפרשה, ועל כיצד נתניהו לכאורה השפיע על הסיקור באתר וואלה, באמצעות אלוביץ. התמונה שהצטיירה בעיני החוקרים הייתה מטרידה במיוחד לכאורה: מעורבות יומיומית באמצעות "הנחתת" הוראות גסות, בין היתר להורדת/העלאת כתבות ושינוי כותרות "פחות טובות" למשפחת נתניהו; ומעורבות במינוי כתבים ועורכים בוואלה.

העדויות הצביעו לכאורה על מעורבות מאוד שיטתית, במשך שנים, ובעיקר מאוד-מאוד אגרסיבית. לא נתנו לגורמים המקצועיים לקבל את ההחלטות, הודיעו להם מה יהיה ודעתם לא נשמעה עוד. כך היה בנוגע לסיקור חיובי למשפחת נתניהו וכן בנוגע לסיקור שלילי כלפי מתחריו לכאורה.

השפה בה השתמש בעלי בזק לכאורה הייתה חריפה, בוטה ואגרסיבית: "אני רואה עכשיו את הכתבה הזאת באתר, תוריד אותה", "תדרדר את הידיעה הזאת למטה", "תעלה מיד את הידיעה הזאת למעלה", "העורך הזה לא נראה לי, אני לא רוצה שהוא יהיה" ועוד.

נתניהו נכנס, והמיזוג מאושר

בזה תם צד אחד של החקירה, אבל כאמור ישנה עוד רגל לממצאי החוקרים, והיא "הרגל" של התמורה שקיבל אלוביץ, והיא קצת יותר מורכבת. לפי ממצאי החקירה, נתניהו חתם, במישרין או בעקיפין, על עסקאות שהטיבו במאות מיליוני שקלים עם אלוביץ ועם בזק.

בלב העסקאות הללו עמדה עסקת רכישת מלוא מניות חברת yes מידי יורוקום, חברה פרטית שבבעלות אלוביץ, בתמורה שעשויה להסתכם במצטבר לכמיליארד שקל. המשמעות הכלכלית הישירה של העסקה עבור אלוביץ ברורה. הדברים הובהרו בין היתר במסגרת החקירה המקורית ב"פרשת בזק", שהחלה כחקירת אי סדרים לכאורה במסגרת עסקת בזק-yes, והתעצמה והפכה ל-3 פרשות, שבאחת מהן נלכד ברשת החקירה מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר, שהפך בהמשך לעד מדינה בפרשה, יחד עם יועץ התקשורת לשעבר של נתניהו, ניר חפץ. הפרשות הללו הסתיימו בנובמבר 2017 בהמלצה על העמדתם לדין של שורת החשודים הבכירים, ושם גם נזרעו הזרעים שהולידו את חקירת נתניהו-בזק-וואלה שהסתיימה היום בהמלצות החריפות.

אותה עסקת מיזוג של בזק-yes, שהחלה את מחול השדים סביב בזק ואלוביץ, הותנתה תחילה על-ידי הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת בכך שתקודם רפורמת השוק הסיטונאי. הרפורמה נועדה להיות אחת הרפורמות המשמעותיות בשוק התקשורת ונועדה להתמודד עם השלכות היעדר התחרות בשוק התקשורת הנייחת ולאפשר לספקיות השירות להתחרות בחברות בזק והוט.

אולם מיד עם כניסתו לתפקיד אישר שר התקשורת דאז, נתניהו, את המיזוג בין בזק לחברה-הבת yes. המיזוג התאפשר בעקבות מכתב ששיגר שלמה פילבר לבזק, ושבו הודיע לבזק על כוונתו לפעול לביטול הרפורמה המבנית. מהעדויות שנגבו בחקירה עלה כי אותו מיזוג שהצמיח רווחים עצומים לאלוביץ, נעשה תוך ביטול מוחלט של דעתם של הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת. לפי העדויות שנגבו, פילבר "מחק" את שיקול-דעתם לחלוטין ואישר את המיזוג ללא תנאים ובלי הכריכה של רפורמת השוק הסיטונאי עם העסקה. כפי שעולה מתיק החקירה שהועבר לפרקליטות, הסיבה לכך לכאורה היא דרישתו של נתניהו לאשר את העסקה לטובת אלוביץ.

אולם כאמור, לא רק עסקת בזק-yes על המוקד, אלא החלטות נוספות שקיבל נתניהו לטובת אלוביץ לכאורה, ובהם אישורים שניתנו לעסקת מכירת יד2 (שנמכר לאקסל שפרינגר ב-806 מיליון שקל).  לטענת החוקרים בתיק, יש קשר ברור ומשמעותי בין הצרכים של אלוביץ לקבל אישורים במישור הרגולטורי לבין הסיקור וההתערבות שלו בתכנים באתר וואלה לטובת נתניהו. 

נתניהו: "ההמלצות לא מפתיעות"

"המלצות המשטרה לגביי ולגבי רעייתי לא מפתיעות איש, וכן לא העיתוי השקוף של פרסומן", כך מסר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו, הן בהודעה לתקשורת והן בעמוד הפייסבוק שלו, בהתייחס להמלצות המשטרה להעמיד לדין אותו ואת רעייתו שרה בתיק 4000. "המלצות אלה נקבעו והודלפו עוד לפני שבכלל החלו החקירות. להמלצות המשטרה אין שום מעמד משפטי. רק לאחרונה הגורמים המוסמכים דחו באופן גורף את המלצות המשטרה נגד שורה של אישי ציבור. אני בטוח שגם במקרה זה הגורמים המוסמכים, לאחר שיבחנו את הדברים, יגיעו לאותה מסקנה - שלא היה כלום, כי אין כלום".

שאול אלוביץ, בעל השליטה לשעבר בבזק, מסר באמצעות עו"ד ז'ק חן בתגובה להמלצה להעמידו לדין: "מזה זמן רב שהמשטרה בהדלפותיה הכינה אותנו להמלצה זו. מדובר באטריות מחוממות, ואין חדש תחת השמש. מקווים שעכשיו יתפנו אנשי המשפט לבחון את הראיות בכלים משפטיים ומקצועיים, כשהם מנסים לעמוד במשימה הלא פשוטה לנתק את עצמם מהלחצים העצומים שמופעלים עליהם ואשר ליוו חקירה זו מראשיתה וזיהמו אותה. מר אלוביץ עומד על טענתו שהוא לא עבר כל עבירה".

באת-כוחה של איריס אלוביץ, רעייתו של שאול אלוביץ, עו"ד מיכל רוזן-עוזר, מסרה בתגובה להמלצה להעמידה לדין: "המלצות המשטרה היום הן חלק מהמגמתיות שבחקירתה ומעצרה של גברת אלוביץ מלכתחילה. אנו תקווה שאנשי הפרקליטות יוכלו להשתחרר ממגמתיות זו ויבחנו את הראיות. אין לנו ספק שבחינה כזו מלמדת שהגברת אלוביץ לא עברה עבירה". 

*** חזקת החפות: בנימין ושרה נתניהו, שאול, איריס ואור אלוביץ, עמיקם שורר, זאב רובינשטיין וסטלה הנדלר הם בבחינת חשודים. מדובר בשלבים ראשונים של ההליך המשפטי, ושמורה להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988