היטלי פיתוח | לפני כולם

ים לא שקט: נמלי ישראל תובעת מנמלי חיפה כ-118 מיליון שקל

הסיבה? היטלי פיתוח ששילמה נמלי ישראל לעיריית חיפה, ובהם עשתה לכאורה שימוש נמלי חיפה, אשר מסרבת לשאת בתשלום כלשהו • ניסיונות פישור אצל ראש רשות החברות הממשלתיות והיועמ"ש לא צלחו

נמל חיפה / צילום: איל יצהר
נמל חיפה / צילום: איל יצהר

סכסוך בין חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י) וחברתנמלי חיפה בע"מ (חנ"ח) בנוגע לתשלום היטלי פיתוח לעיריית חיפה, הוביל את חנ"י להגיש תביעה בסך כ-118 מיליון שקל נגד נמלי חיפה, שתיהן נזכיר, חברות ממשלתיות.

לפי הנטען בכתב התביעה, זו מוגשת, בין השאר, לאחר שניסיונות ליישוב הסכסוך שנעשו הן ברשות החברות הממשלתיות והן אצל היועץ המשפטי לממשלה לא צלחו.

בתביעה, שהוגשה השבוע (ב') טוענת חנ"י, בין היתר, כי חנ"ח נמנעת במכוון מלמלא אחר התחייבויותיה לשאת בתשלום היטלי פיתוח לעיריית חיפה, בגין שטחי הנמל שהועמדו לשימושה ע"י חנ"י - לתקופה של 49 שנים.

לעומת זאת, גורם המעורה בפרטים בחנ"ח תהה בשיחה עם "גלובס" על דבר הגשת התביעה, וציין כי לא ברור לו ״בעבור מה קיימת חברת נמלי ישראל אם לא כדי לפתח נמלים, ובעבור מה משלם נמל חיפה עשרות מיליוני שקלים בשנה דמי שימוש בשטח לחברת נמלי ישראל אם לא בכדי שזו תפתח את הנמלים".

יצוין, כי בכתב התביעה נטען, שחנ"י הביאה במהלך השנים להפחתה ניכרת בגובה היטלי הפיתוח, אותם שילמה במלואם לעיריית חיפה. למעשה, כך נראה, הטענה העיקרית של חנ"י היא, שחנ"ח המוסמכת לפעול בשטחים התפעוליים בנמל מכוח החוק, לא נשאה בתשלום היטלי הפיתוח עבור השטחים שהיא מחזיקה ובהם היא פועלת ("השטחים התפעוליים").

בין השאר, מבקשת חנ"י מביהמ"ש, לראות במערכת היחסים בינה ובין חנ"ח, כמערכת יחסים בין רשות מקרקעי ישראל לבין חוכר לדורות, כאשר לטענתה של חנ"י - "ברור כי החובה לתשלום היטלי פיתוח מוטלת על החוכר לדורות (חנ"ח במקרה הזה - מ' ש') ולא על רשות מקרקעי ישראל (חנ"י בדוגמה - מ' ש').

יצוין, כי טענותיה של חנ"י מסתמכות בין השאר, על דיני עשיית עושר ולא במשפט ועל החלטה של ביהמ"ש המחוזי בירושלים (עמ"נ 240/04). חנ"י טוענת, כי "מקום בו זכותה של חנ"ח להחזיק להשתמש ולתפעל" את השטחים הצהובים (השטחים התפעוליים - מ' ש') נקבעה בחקיקה, והיא מחזיקה בהם הלכה ולמעשה ומפיקה מהם תועלת כלכלית...".

גורם בחנ"ח דחה טענות אלה של חנ"י וציין כי "נמל חיפה הוא לא הבעלים של השטח ואפילו לא החוכר של השטח, והעלות של היטלי הפיתוח היא על חברת נמלי ישראל״.

עוד ציין אותו גורם, "שחברת נמלי ישראל בעקבות תביעה משפטית נגדה הגיעה להסדר עם עיריית חיפה בעניין".

מכוח הסכמי פשרה: עיריית חיפה קיבלה מחנ"י 135 מיליון שקל

זרעי הסכסוך בין שני הנמלים נשתלו עוד בפברואר 2005, אז נחתם הסכם ביניים בין הנמלים, מכוחו, כך טוענת חנ"י - "הוקנתה לחנ"ח הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל בהתאם להוראות כתב ההסכמה שניתן בעניינה וזאת, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות כפי שנקבע בכתבי הסכמה וכפי לפיו הוקנתה לחנ"ח הרשאה להשתמש".

עוד טוענת חנ"י כי סעיף 24 להסכם הביניים קובע שכל המיסים העירוניים החלים על הנכסים שהועברו לחנ"ח, גם יחולו עליה. יחד עם זאת, וכך גם מודה חנ"י, אין בסעיף 24 התייחסות מפורשת להיטלי פיתוח.

הסכסוך האמור הוא רב בשנים, וכולל מספר רב של הליכים משפטיים. במקביל לניהול אותם הליכים התנהל מו"מ בין חנ"י לעיריית חיפה. לדבריה של חנ"י, הן ההליכים המשפטיים והן המשא ומתן היה בידיעת חנ"ח, אשר לא הביעה רצון ליטול בהם חלק.

בסוף חודש דצמבר 2014, ולאחר התנהלות משפטית של למעלה מ-7 שנים שכללה 13 הליכים בכל הערכאות המשפטיות, חתמה חנ"י על 2 הסכמי פשרה עם עיריית חיפה, שהסדירו את כלל החיובים בהיטלי הפיתוח בחיפה.

לפי הנטען בכתב התביעה, במסגרת הסכמים אלה, הביאה חנ"י להפחתה בגובה התשלום "בכ-70% שהסתכמו במאות מיליוני שקלים". בסופו של דבר, מכוח הסכמי הפשרה הנ"ל שילמה חנ"י לעיריית חיפה היטלי פיתוח בסך כולל של כ-135 מיליון שקל, כאשר מתוכם, כך טוענת חנ"י, כ-113 מיליון שקל בגין השטחים התפעוליים. החלוקה של היטלי הפיתוח הייתה, כ-45 מיליון שקל, עבור מתחם "הנמל הישן", עבור "מסוף הכרמל" שילמה חנ"י כ-34 מיליון שקל, ועבור מתחם הקישון שילמה חנ"י לעירייה סכום זהה.

היועמ"ש מתערב, אך ללא הצלחה

לאחר שחנ"י שילמה לעירייה את תשלומי היטלי הפיתוח עבור השטחים התפעוליים, ונוכח היות חנ"ח חברה ממשלתית, פנתה הראשונה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לראש רשות החברות הממשלתיות לצורך יישוב הסכסוך.

הנחיית היועמ"ש קובעת הליך דו שלבי לניסיון ליישוב סכסוך של חברות ממשלתיות טרם הגשת תביעה. הראשון, פנייה כאמור לראש רשות החברות הממשלתיות. והשני, ככל והשלב הראשון לא מסתייע, פנייה של ראש רשות החברות הממשלתיות ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שזה "יפעל ליישוב הסכסוך בדרך שתיראה לו לפי נסיבות העניין".

בחודש יולי 2016 פנה אורי יוגב, אז מנהל רשות החברות הממשלתיות לצדדים, והודיע להם כי לאור התנגדות אחד הצדדים להליכי הפשרה, הוא אינו רואה טעם בהמשך ההתדיינות בפני רשות החברות הממשלתיות והוא מעביר את הטיפול ליועמ"ש. אולם, חנ"ח סירבה לקחת חלק בהליך זה (כך נטען ע"י חנ"י).

לפיכך, טוענת חנ"י, לא הייתה לה ברירה, אלא להגיש את התביעה, שהוגשה כאמור השבוע לביהמ"ש המחוזי בחיפה.

ביהמ"ש המחוזי, מתבקש ע"י חנ"י, להורות לחנ"ח להשיב לחנ"י את כל הסכומים ששולמו על ידה לעיריית חיפה בגין היטלי הפיתוח, שנקבעו עבור השטחים התפעוליים המצויים לדבריה, באחריותה המלאה של חנ"ח.

חנ"י טוענת, כי כל תוצאה אחרת, תוביל לכך, שחנ"י "ממנת את פעילותה של חברת חנ"ח ללא כל הצדקה בדין ובעובדה ולתוצאה (ש)שורת ההיגיון ומידת הדין אינן יכולות להסכים".

משכך, היא מבקשת מביהמ"ש כי יורה לחנ"ח לשלם לה סך של 117.9 מיליון שקל בגין תשלומי היטלי פיתוח ששילמה לעיריית חיפה עבור השטחים התפעוליים. עוד מבקשת חנ"י, כי ביהמ"ש יצהיר, כי חנ"י היא זו אשר צריכה לשאת בתשלומי היטלי פיתוח בגין השטחיים התפעוליים.

את התביעה הגישה עוה"ד רונית פלג ממשרד פלג, כהן, דויטש עורכי דין ועוה"ד יוסף בנקל ואלי כהן, ממשרד שבלת ושות'.

מחברת נמל חיפה נמסר בתגובה: ״קיבלנו את התביעה ונגיב לה בבית המשפט״.

צרו איתנו קשר *5988