"שוטר אינו יכול להמשיך בתפקידו לאחר שמסר הצהרת שקר בביהמ"ש"

כך קבע נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה, השופט בדימוס דוד רוזן, שדן בתלונה של סנגור נגד שוטר המייצג את המדינה בדיוני מעצר

השופט בדימוס דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה / צילום: תמר מצפי
השופט בדימוס דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה / צילום: תמר מצפי

האם שוטר יכול להמשיך בתפקידו לאחר שמסר הצהרה שקרית בבית המשפט? נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה - בפרקליטות והמשטרה - השיב לאחרונה על שאלה זו בשלילה.

אל שולחנו של נציב תלונות הציבור על המייצגים, השופט בדימוס דוד רוזן, הגיעה תלונתו של סנגור נגד טוען מעצרים (שוטר המייצג את המדינה בדיוני מעצר) שמסר הצהרת שקר בבית המשפט. לדברי הסנגור, על-פי החלטה קודמת של בית המשפט, מעצר מרשו עתיד היה להסתיים בשעה 12:00, אך עד השעה 12:20 לא הוגשה או נרשמה בקשה להארכת מעצר. אשר על כן, וכיוון שמעצרו של מרשו הסתיים, ביקש הסנגור לקיים דיון בעניינו של מרשו ולשחררו, שכן הן בקשת המעצר והן הטוען המשטרתי - אינם.

בתגובה לבקשה זו, מסר טוען המעצרים לבית המשפט כי הבקשה להארכת מעצר הוגשה סמוך לשעה 10:00 בבוקר; ואולם מאישור מזכירות המעצרים שהיה בידי הסנגור עלה כי בקשה כזו הוגשה רק בשעה 12:24.

בהתייחסות גורמי פיקוד אגף החקירות במשטרה נמסר כי בעקבות פניית הנציבות מונה קצין בודק לבחון התלונה, ומממצאי הבדיקה עלה כי במועד הנטען שגה הטוען המשטרתי עת טען בפני בית המשפט כי הבקשה הוגשה בסביבות השעה 10:00. עם זאת, ממסקנות הקצין הבודק עלה כי לא נמצאה ראיה ממנה ניתן לקבוע כי הטיעון השגוי נעשה ביודעין. בהמלצת הקצין הבודק נקבע כי השוטר הנילון מסר את הדברים בביטחון מלא, וזאת מבלי שבדק את הנתון, ובנוסף נמצא כי התרשל כאשר לא נכח בדיון הארכת המעצר לפני השעה 12:00, בטרם הסתיים מועד המעצר.

נוכח הממצאים, הגורם המוסמך קבע כי נגד השוטר יינקט צעד משמעתי מסוג "הערת מפקד" שעניינה התרשלות במילוי תפקידו.

העניין הגיע כאמור אל שולחנו של הנציב השופט בדימוס רוזן, שקבע כי התלונה מוצדקת. הנציב ציין כי מעצרו של העצור היה עתיד להסתיים ביום 15 ביולי 2018 בשעה 12:00, אך עד לשעה זו לא הוגשה בקשת מעצר. עוד צוין כי אין חולק, וכפי שעולה מפורשות מפרוטוקול הדיון ביום 15 ביולי 2018 - טוען המעצרים של המשטרה מסר במהלך הדיון בבית המשפט כי בקשת הארכת המעצר "הוגשה לבית המשפט בסביבות השעה 10:00"; אולם, כאמור, בקשה זו לא הוגשה בשעה הנקובה או בסמוך לה, אלא רק בשעה 12:24, כך לפי אישור מזכירות בית המשפט.

"משמעות הדבר כי טוען המעצרים מסר מידע כוזב להערכת בית המשפט ופעל בניגוד להנחיה של משטרת ישראל, המחייבת הגשת בקשות להארכת מעצר, מלאות ומפורטות, עד השעה 11:00, לכל המאוחר", כתב רוזן והוסיף כי "דברים אלה מקבלים משנה תוקף וחומרה, עת עולה מהם כי נוכח התנהלותו של טוען המעצרים, העצור שהה, הלכה למעשה, במעצר בלתי חוקי בעליל".

כמו כן, הנציב הוסיף כי מהמסמכים שהובאו בפניו עלה כי טופס "הבקשה", שהוגש כאמור,בשעות הצהריים, היה ריק מתוכן, והרושם הכללי שעלה מבקשה זו הוא שלמעשה מדובר בבקשה הבאה למלא "משבצת" שאמורה להציג תצוגת "תקינות" שאיננה.

הנציב קבע כי "עניין לנו בהתנהלות פסולה ונפסדת הפוגעת בזכויות חשודים".

לאור ממצאי הבדיקה שנערכה במשטרת ישראל וההחלטה כי התלונה וממצאי הבדיקה יועברו לידיעת כלל הגורמים הרלוונטיים, הנציב רוזן מצא לנכון להוסיף ולהמליץ בפני ניצב סיסו לשקול להעביר את טוען המעצרים מתפקידו כטוען מעצרים בבית המשפט.

"שוטר במשטרת ישראל, ובוודאי שוטר המייצג את המדינה בערכאות בתפקיד טוען מעצרים, אינו יכול להמשיך בתפקידו זה לאחר שכשל במסירת הצהרת שקר בבית המשפט", כתב רוזן והוסיף: "טוען המעצרים הצהיר הצהרתו בבית המשפט ללא כל בסיס. יתרה מכך, גם משהסנגורים בדיון טענו נגד הצהרתו, לא מצא טוען המעצרים לתקן את גישתו, שהייתה בבחינת תקיעת טריז בטיעוני המדינה".

צרו איתנו קשר *5988