אלון רבוע כחול מתכננת לגייס הון של 250-350 מיליון שקל

מדיווח לבורסה היום עולה כי בכוונת החברה בבעלות מוטי בן משה לצאת לגיוס הון של 250-350 מיליון שקל בדרך של הנפקה פרטית או ציבורית

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

איש העסקים מוטי בן משה מבקש לחזק את ההון העצמי של חברת אלון רבוע כחול שבבעלותו, במטרה לסייע לה ברכישת חברת אפריקה נכסים במסגרת הסדר החוב של אפריקה ישראל. מדיווח שהעבירה היום אלון רבוע כחול לבורסה, עולה כי בכוונתה לצאת לגיוס הון של 250-350 מיליון שקל בדרך של הנפקה פרטית או ציבורית.

עוד נמסר כי הנהלת אלון רבוע כחול נמצאת במגעים עם מספר גופים פרטיים, ולגלובס נודע כי השיחות בין הצדדים כבר נמצאות בעיצומן. עם זאת, בחברה הדגישו כי מועד ההנפקה, היקפה ותנאיה, טרם נקבעו ואין כל וודאות בקשר לביצועה בפועל.

אלון רבוע כחול היא חברת החזקות פרטית שנמצאת בבעלותו המלאה של בן משה. עם זאת, החברה נחשבת כחברה מדווחת מאחר שהנפיקה שתי סדרות של אגרות חוב (ד' ו-ה') בהיקף נוכחי כולל של 1.22 מיליארד שקל.

לפי הערכות בשוק, מיועד גיוס ההון המודבר להפחית את שיעור המינוף של אלון רבוע כחול עד סוף 2019 אל מתחת ל-50% וזאת תחת הנחה שתשלים את רכישת מניות השליטה באפריקה נכסים. אם כך אכן יקרה, הרי שלפי המתודולוגיה של חברת מידרוג עשוי דירוג החוב של אלון רבוע כחול לעלות בעתיד בדרגה אחת ל-A3, לעומת הדירוג הנוכחי שעומד על Baa1. עד כה דווקא עמדה לנגד עיני המשקיעים אזהרה שפרסמה מידרוג בנובמבר, לפיה הנפקות החוב שתכננה אלון רבוע כחול לצורך מימון עסקת הרכישה דווקא עלולות להוביל להפחתת דירוג החוב שלה.

על-פי מתווה הסדר החוב השני של אפריקה ישראל, אמורה אלון רבוע כחול לרכוש ממנה את מניות השליטה (55.9%) בחברת אפריקה נכסים תמורת סכום של 1.29 מיליארד שקל במזומן, שיועבר למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל. מדובר במרבית התמורה במזומן שיקבלו המחזיקים במסגרת ההסדר, מתוך תמורה כוללת של כ-2.3 מיליארד שקל שתועבר להם במזומן וניירות ערך.

עם זאת, תהליך השלמת הסדר החוב עלה בשבועות האחרונים על שרטון, ועקב כך הגישו נאמני האג"ח של אפריקה ישראל תביעה לביהמ"ש לחלט פיקדון על סך של 100 מיליון שקל שהפקידו חברות מקבוצת בן משה לצורך הבטחת ההסדר ביום רביעי האחרון התקיים דיון בנושא בביהמ"ש המחוזי בת"א, ובסיומו נקבע כי הצדדים יחזרו לגישור של כשבועיים בו ינסו להסכים על הדרך להשלמת ההסדר.

במסגרת הדיון טען בן משה כי הוא רצה לעשות את העסקה ועדיין רוצה, אלא ש"מסע שיסוי והשחרה" שניהלו נגדו הנאמנים ו"שלא היה כדוגמתו" כדברי בן משה, יצרו לחברות שלו עלות נוספת של 100-150 מיליון שקל. "לשאלת ביהמ"ש, אם יהיה קושי לגייס את הכסף, אני משיב שיש מספר מהלכים שצריכים להתבצע", אמר בן משה בדיון.

צרו איתנו קשר *5988