מוטי בן משה מגיב להצעת ביג ומגה אור: הגיש הצעה נגדית

איש העסקים מוטי בן משה מגיב להצעת ביג, מגה אור והמשקיעים המוסדיים, במטרה לנסות ולהחיות את הסדר החוב של אפריקה ישראל • לקראת הדיון מחר בעתיד הסדר החוב בביהמ"ש העביר היום בן משה הצעה מעודכנת, שמבוססת בעיקר על שינוי חבילת התגמולים המוצעת למחזיקי האג"ח בגין מניות השליטה באפריקה נכסים

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

איש העסקים מוטי בן משה מגיב להצעת ביג, מגה אור והמשקיעים המוסדיים, במטרה לנסות ולהחיות את הסדר החוב של אפריקה ישראל. לקראת הדיון מחר (ב') בעתיד הסדר החוב בביהמ"ש העביר היום בן משה הצעה מעודכנת, שמבוססת בעיקר על שינוי חבילת התגמולים המוצעת למחזיקי האג"ח בגין מניות השליטה באפריקה נכסים.

במקור, הציעה אלון רבוע כחול שבבעלות בן משה לרכוש את מלוא מניות השליטה (50.93%) באפריקה נכסים תמורת 1.29 מיליארד שקל במזומן, ובתוספת שתי אופציות בסך של 130 מיליון שקל לפחות. עם זאת, אלון רבוע כחול לא הצליחה עד כה לגייס את הסכומים הדרושים לרכישה, וכעת היא מגישה הצעה משופרת, בניסיון להתחרות בהצעה שהגישה קבוצת המשקיעים בראשות ביג ומגה אור על סך של 1.37 מיליארד שקל.

לפי ההצעה החדשה של בן משה, ובשים לב לרצונם של מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל לקבל חלק ממניות אפריקה נכסים, תרכוש אלון רבוע כחול רק 50.01% מאפריקה נכסים, בעוד שיתרת המניות (5.92%) תחולק בעין בין מחזיקי איגרות החוב של החברה, במועד הביצוע. כמו כן, בהרכב התשלום בגין המניות הנרכשות יחולו שינויים שמגדילים לדברי בן משה את היקף התשלום בכ-19 מיליון שקל.

לפי ההצעה החדשה, יקבלו מחזיקי האג"ח סך של 390 מיליון שקל במזומן, 5.92% ממניות אפריקה נכסים בשווי של כ-162 מיליון שקל, אג"ח סחירות של אלון רבוע כחול בהיקף של 750 מיליון שקל ערך נקוב (עם התחייבות לפירעון 200 מיליון שקל מתוכם בתוך שנה), וכן האופציות שיקנו תשלום גבוה יותר של 137 מיליון שקל, מאחר שהן כוללות הפרשי הצמדה וריבית. כך, שסך התמורה עבור אפריקה נכסים עומדת על 1.439 מיליארד שקל.

בסך הכול, מציע בן משה כי בהצעת ההסדר שלו יקבלו מחזיקי האג"ח תמורה בהיקף של 2.378 מיליארד שקל במזומן ובניירות ערך סחירים. זאת בעוד שההצעה השנייה כוללת רק את אפריקה נכסים, ואינה מתייחסת לנכסים האחרים וליכולת לממשם.

צרו איתנו קשר *5988