העתיד של מירלנד בסימן שאלה: החברה עברה להפסד והדוחות מעלים חששות להמשך קיומה

בימים האחרונים פרסמה מירלנד את דוחותיה הכספיים ל-2018, ובמסגרתם הזהירו רואי החשבון כי קיימים ספקות משמעותיים להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי" • הפעילות בשוק הנדל"ן הרוסי מייצרת לחברה חשיפה לסיכונים הכרוכים בתנודות הרובל, מאחר שפעילותה ממומנת בהלוואות דולריות

רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד / צילום: צילום: יח"צ
רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד / צילום: צילום: יח"צ

קצת יותר משנתיים לאחר השלמת הסדר החוב של חברת הנדל"ן מירלנד , שוב עולים חששות כבדים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולהתקיים. בימים האחרונים פרסמה מירלנד את דוחותיה הכספיים ל-2018, ובמסגרתם הזהירו רואי החשבון כי קיימים ספקות משמעותיים להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי".

מירלנד פועלת בשוק הנדל"ן ברוסיה ומתמחה הן בהקמה והשכרה של נכסים מניבים והן בייזום ומכירה של דירות למגורים. פעילות זו מייצרת לחברה חשיפת מאקרו לסיכוני הכלכלה הרוסית וחשיפת מיקרו לסיכונים הכרוכים בתנודות המטבע הרוסי (רובל), וזאת מאחר שפעילותה ממומנת בהלוואות דולריות.

בשנת 2018 נרשם פיחות של 17% בשער הרובל הרוסי לעומת הדולר, ועקב כך רשמה מירלנד הוצאות הפרשי שער של 44 מיליון דולר. לשם השוואה, שנה קודם לכן רשמה מירלנד רווח של 9 מיליון דולר מהפרשי שער, לאחר שהרובל יוסף ב-5%.

פיחות חריף זה הוביל את מירלנד להציג ב-2018 הפסד של 57 מיליון דולר, לאחר שסיימה את 2017 ברווח נקי של 2 מיליון דולר. ההפסד הכולל, שהיה גבוה עוד יותר והסתכם ב-67 מיליון דולר, שחק בתוך שנה את ההון העצמי של מירלנד ביותר מ-50% ל-76 מיליון דולר (275 מיליון שקל) בלבד בסוף 2018.

אלא שמירלנד נסחרת כיום בבורסה לפי שווי שוק של 35 מיליון שקל בלבד, לאחר שמנייתה קרסה בכ-80% בשנה האחרונה. במקביל, איגרת החוב שלה מסדרה ז' נסחרת כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 30%, לאחר שאיבדה בשנה האחרונה כ-44% מערכה.

ההתפתחות האחרונה שמאיימת עליה, ושגם הובילה להערת העסק חי, קשורה להחלטה של בית המשפט במוסקבה מפברואר האחרון, לאשר הגשת תביעה כנגד החברה מטעם עיריית מוסקבה. בכתב התביעה טענה העירייה להפרה בהליך בנייתו של בניין המשרדים TAMIZ, שבבעלות החברה.

סיכונים בצל התביעה במוסקבה

לטענת מירלנד, מדובר בכתב תביעה עמום וכוללני, שאינו כולל פירוט של ההפרות לכאורה, ומשכך טובים לדעתה הסיכויים לדחיית התביעה, שדיון ראשון בעניינה נקבע ל-9 באפריל. אלא שהגשת התביעה לביהמ"ש עלולה להקים לבנק המממן (סברבנק) עילה להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה למימון הפרויקט בסך של 41 מיליון דולר ואף עשויה להקים לסברבנק עילה לתבוע סכומי חוב נוספים מהחברה בסך של 114 מיליון דולר, בגין הלוואות שהועמדו על ידו למימונם של פרויקטים אחרים.

לדברי מירלנד, מאחר שהתביעה מתייחסת להפרה לכאורה שבוצעה בעבר, נדרש מעריך השווי החיצוני להפחית את שווי הפרויקט ב-40% ל-9.9 מיליון דולר. הפחתה זו פוגעת בשווי הבטוחות שהועמדו לסברבנק ומקימה לו לכאורה עילה להעמדת החוב לפירעון מידי.

כמו-כן, אירוע מסוג זה גם מקים לבנק נוסף (VTB) את העילה להעמיד לפירעון מיידי חוב נוסף על סך של 38 מיליון דולר, כאשר הרעה מהותית בעסקי החברה מעניקה גם לנאמן האג"ח את העילה לדרוש את פירעון המיידי. אי לכך, סיווגה מירלנד בדוחות 2018 את מלוא החוב הפיננסי לטווח ארוך, בהיקף של 226 מיליון דולר, כחוב לטווח קצר. 

מרילנד

פעילות: ייזום והשכרה של נדל"ן מסחרי ובנייה למגורים

בעל שליטה: אין

הפסד ברבעון הרביעי: 18 מיליון דולר

ירידת המניה בשנה האחרונה: 80%

הערת רו"ח: ספקות משמעותיים להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי"

צרו איתנו קשר *5988