כדי להימנע מדילול: ביקום פועלת לעיכוב גיוס ההון המתוכנן של בזק

חברת התקשורת הודיעה בשבוע שעבר על כוונה לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח וכן על גיוס הון בהיקף של עד 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת זכויות

עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ
עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ

חברת ביקום  (בי קומיוניקיישנס), בעלת השליטה בבזק , מבקשת לעכב אסיפה מתוכננת לאישור גיוס הון  של האחרונה, ללא הגבלת זמן, וזאת "עד להשלמת הבירורים והבדיקות הנדרשים". כזכור, חברת התקשורת בזק הודיעה בשבוע שעבר עם פרסום הדוחות הכספיים, על כוונה לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח, וכן על גיוס הון בהיקף של עד 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת זכויות, כאשר לצורך הנפקת הזכויות ביקשה החברה להגדיל את ההון הרשום שלה.

בזק נדרשה לקבל את אישור בעלי המניות ברוב של 75%, אך מכיוון שכעת ברור שתמיכתה של ביקום לא ניתנת, אין לבזק את הרוב הדרוש משום שביקום לבדה מחזיקה ב-26.4% ממניות בזק. נציין עוד שלפי הערכות, ישנו ספק האם דירקטוריון בזק אישר את המהלך באופן רשמי.

לביקום יש חוב של 2.47 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח, והיא הודיעה לאחרונה למחזיקי האג"ח על עצירת תשלומי החוב וכניסה למגעים עימם, על רקע אי-עמידתה באמות-המידה הפיננסיות - שהושפעו לרעה ממחיקות הענק שביצעה בזק בדוחותיה האחרונים. נראה כי ביקום, המנוהלת בידי עמי ברלב, מבקשת להימנע מדילול החזקותיה בבזק בעקבות גיוס ההון המתוכנן. דילול שכזה, אגב, מותנה באישור משרד התקשורת לשינוי היתר השליטה בבזק, אשר מחייב כיום את ביקום להחזקה של 25% במניותיה.

ביקום ציינה היום (ד') כי פנתה לבזק והציעה לה "כי על-מנת שיתאפשר לכל המעורבים ליתן דעתם על המשמעויות וההשלכות הנגזרות מהגדלת ההון - כי יישקלו כל השיקולים הרלוונטיים, תוך גילוי מלא לכלל בעלי המניות, על מנת שניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת".

בכלל זה, הציעה ביקום כי יינתנו הבהרות וילובנו מספר נושאים, ביניהם בחינת מכלול אפשרויות המימון וההון החוזר העומדות בפני בזק, כאשר ביקום טוענת שלא מן הנמנע כי קיימות חלופות איכותיות מעבר להנפקה כזו או אחרת; לימוד צרכי המימון של בזק ולוחות הזמנים למימון זה על פני השנים הבאות; בחינת השפעת המהלך על היתר השליטה והוראות הדין ושיח מקדים עם הגורמים הרגולטורים המתאימים.

"לעמדת ביקום, כחלק ממכלול השיקולים שעל בזק לשקול, עליה להתחשב, בין היתר, גם בהשפעה של המהלך על היתר השליטה, אשר הינו בעל משמעות ייחודית הנובעת מהיות בזק ספק 'שירות חיוני'", כתבה ביקום בהודעתה. "לעמדת ביקום, באמצעות בירור מעמיק, ניתוח כלכלי ושיח מקדים עם הגורמים הרגולטוריים המתאימים, ניתן יהיה לקבל החלטות ברורות ומושכלות, אשר תוצגנה לכלל בעלי מניותיה של בזק תוך יצירת הליך מהיר ואיכותי. כבעלת השליטה בבזק, ביקום התנהלה ומתנהלת לאורך השנים באופן אחראי וענייני, כשלנגד עיניה טובתה של בזק, ולאור זאת הוצגה בקשתה של ביקום כאמור לעיל".

בזק תכננה את גיוס ההון בין היתר במטרה לשמר את היחסים הפיננסיים שלה ואת רמת דירוג החוב שלה, ולצד הודעתה על הפסקת הדיבידנד. זאת, על רקע היקף חוב של 11.2 מיליארד שקל, כאשר היקף המזומנים וההשקעות השוטפות הוא 2.3 מיליארד שקל וההון העצמי שלה מסתכם ב-434 מיליון שקל בלבד. 

צרו איתנו קשר *5988