פשרה בייצוגית נגד עיריית גבעתיים בגין גביית יתר בדוחות חניה

השופטת שושנה אלמגור אישרה הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית גבעתיים • עניינה של התביעה בתופעה לפיה אדם משלם עבור חניה לעירייה, בין השאר באמצעות אפליקציות פנגו או סלופארק, אולם בכל זאת מקבל קנס מהעירייה, כיוון שחנה במקום אסור

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום איל יצהר
רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום איל יצהר

בשבוע שעבר אישרה השופטת שושנה אלמגור מבית המשפט המחוזי בתל-אביב הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהגיש רמי מרימסקי (התובע הייצוגי) נגד עיריית גבעתיים. עניינה של התביעה בתופעה לפיה אדם משלם עבור חניה לעירייה, בין השאר באמצעות אפליקציות פנגו או סלופארק, אולם בכל זאת מקבל קנס מהעירייה, כיוון שחנה במקום אסור (לדוגמה, בחניה המותרת לבעלי תו חניה בלבד).

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש מרימסקי, באמצעות עורכי הדין זיו איזנר וחוסאם חוסיין ממשרד זיו איזנר, התעוררה שאלת החוקיות של גביית אגרות הסדר החניה מכוח חוק העזר של העירייה, בנסיבות שבהן גם הוטל קנס על החונה.

במקרה הנוכחי, כך נטען, קיבלה עיריית גבעתיים הן את דמי החניה ששולמו על-ידי המחנה, והן את כספי הקנס שנדרש המחנה לשלם בשל חנייתו בחניה אסורה. כאמור, בעקבות התובענה הייצוגית, הגיעה העירייה, שיוצגה על-ידי עו"ד רועי גנוט, לפשרה עם התובע הייצוגי ובאי-כוחו.

עיקרי ההסכם כוללי, הן את השבת תשלומי אגרת החניה אשר נגבתה מחברי הקבוצה במהלך התקופה הרלוונטית, בסך 15 אלף שקל; והן התחייבות של העירייה הצופה פני עתיד, שמטרתה לצמצם או למנוע את תופעת הגבייה ביתר. לשם כך התחייבה העירייה לרשום באופן בולט בדוח החניה המוצמד לחלון הרכב כי כל מי ששילם אגרת חניה בזמן או במקום שהחניה נאסרה או הוגבלה בחוק עזר לגבעתיים (העמדת רכב וחנייתו), ובשל אותה החניה קיבל הודעת קנס ושילמה, יהיה זכאי לקבלת החזר של אגרת החניה אשר שולמה באמצעי סלולרי. בנוסף, הודעה בנוסח דומה תירשם גם בתשובת התובעת העירונית לכל ערעור אשר יוגש על דוח חניה.

סוכם כי סכום ההשבה של העירייה יעמוד על סך של 15,000 שקל שייתרמו לעמותה בעלת שם בתחום מניעת תאונות הדרכים או לעמותה מוכרת אחרת הפועלת למען הציבור.

עדכון מערכת הגבייה הממוחשבת של העירייה

מלבד השבת תשלומי אגרת החניה, הסכימה העירייה בהסדר הפשרה (והדבר כבר בוצע) כי מערכות המחשוב המשמשות את גביית העירייה תעודכן, כך שניתן היה לעמוד על היקף הגבייה נשוא התובענה. בנוסף התחייבה העירייה לבצע באופן שיטתי ויזום השבה אוטומטית לכל מי שהחל מיום 1.7.18 שילם אגרת חניה באמצעי סלולרי עבור חניה שעתית, בזמן או במקום שהחניה נאסרה או הוגבלה בחוק העזר, ובשל אותה החניה קיבל הודעת קנס ושילמה. עוד סוכם כי השבה כאמור תבוצע על-ידי העירייה בסבבי החזר אשר תדירותם תהיה אחת לחצי שנה (פעימה ראשונה עד ולא יאוחר מתאריך 30.6 בכל שנה קלנדרית נתונה; ופעימה שנייה עד ולא יאוחר מתאריך 31.12 בשנה נתונה).

בנוסף הסכימה העירייה כי כל מי שישלם אגרת חניה באמצעי סלולרי עבור חניה יומית בתנאים כאמור, יהיה זכאי להחזר אגרת החניה בכפוף לפנייה פרטנית שלו אל העירייה ולאחר בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו. לעניין זה צוין בהסכם כי תשלום עבור חניה שעתית באמצעי סלולרי לפרק זמן של 3 שעות ומעלה ייחשב גם הוא כתשלום עבור חניה.

התובע הייצוגי יקבל עבור תביעתו גמול בסך 4,000 שקל, כאשר שכר-הטרחה לבאי-כוחו יעמוד על 41 אלף שקל.

ממשרד עורכי הדין זיו איזנר נמסר: "מדובר במקרה נוסף הממחיש את התועלת הרבה שיש לציבור מכלי התובענה הייצוגית ואת העובדה ששימוש נכון יוצר תיקון פעולות ופיצוי לציבור".

צרו איתנו קשר *5988