העורך הראשי של חברת "המתמחה" טוען: החברה הכלכלית לא מכבדת את החוזה איתי

בבקשה למינוי בורר טוען עו"ד חיים רווה, העורך הראשי של ספרי "המתמחה", כי החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד מסרבת זה שנים להעביר לו את חלקו ברווחי המיזם • עו"ד רווה: "מפליא ומצער לראות כיצד הלשכה והחברה הכלכלית פועלות בחוסר תום-לב לשם הימנעות מתשלום מיליוני שקלים"

טקס הסמכת עורכי דין / צילום:תמר מצפי
טקס הסמכת עורכי דין / צילום:תמר מצפי

עו"ד חיים רווה הוא אלמוני יחסית בעולם עריכת הדין. עם זאת, עורכי דין רבים שהוסמכו למקצוע בעשור האחרון, שמעו או למדו בחברת "המתמחה", המכינה את המתמחים למבחני לשכת עורכי הדין. חברת "המתמחה" ותוכנית הלימודים שלה הן פרי מיזם ועבודות פיתוח שעליהם שקדו יותר מ-3 שנים צוות אנשי מקצוע בראשותו של עו"ד רווה.

השבוע הגיש עו"ד רווה לנשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט רון שפירא, בקשה למנות בורר בסכסוך חוזי שנפל בינו ובין החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין, בקשר לרווחים שעליו לקבל מרווחי "המתמחה".

בבקשתו טוען עו"ד רווה כי לפני שנים רבות הוא הקים את המיזם להכנת מתמחים לבחינות הנערכות על-ידי לשכת עורכי הדין. לפי אתר החברה הכלכלית של הלשכה, עו"ד רווה הוא "העורך הראשי של ספרי הלימוד של המתמחה ואחד מכותביהם". בבקשתו מתאר עו"ד רווה את עצמו "כיזם הפרויקט והעורך הראשי שלו במשך כל השנים".

"מתחמקת בתואנות שונות"

עוד טוען עו"ד רווה בבקשתו - באמצעות באי-כוחו, עורכי הדין טל מישר וזאב גוטרייך ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', כי לאחר שנים שבהן החברה הכלכלית נמנעה מלהשיב לפניותיו בתירוצים ובתואנות שונות, הוא שלח לה באחרונה מספר מכתבים ובהם גם מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

במכתבים אלה הטיחו באי-כוחו בלשכת עורכי הדין והחברה הכלכלית כי הן פועלות בחוסר תום-לב ותוך הפרת חוזה ברורה ומובהקת, לשם הימנעות מתשלום סכומים נכבדים של מיליוני שקלים לרווה. לדבריו, הוא זכאי ל-50% מרווחי פעילות "המתמחה".

במכתב ששיגרו ליו"ר הלשכה כתבו רווה ופרקליטיו: "מפליא ומצער לראות כיצד התאגידים הנכבדים, לשכת עורכי הדין וחברת-הבת שלה, החברה הכלכלית, פועלים בחוסר תום-לב ותוך הפרת חוזה ברורה ומובהקת, לשם הימנעות מתשלום סכומים נכבדים של מיליוני שקלים".

באותו מכתב טען עו"ד רווה כי לפי דוח מטעם רואה החשבון היוצא של החברה הכלכלית, שהוצג לדירקטוריון החברה, ההכנסות מהקורסים ומפעילות הסטודנטים עומדות על כ-10 מיליון שקל, בעוד ההוצאות עומדות על סך של כ-7 מיליון שקל.

נוכח האמור טוען עו"ד רווה כי הוא זכאי לסך של 1.6 מיליון שקל לחודשים ינואר עד אוקטובר 2018 בלבד (בתוספת מע"מ). מסכום זה, מציין עו"ד רווה במכתבו, יש לקזז 200 אלף שקל שכבר שולמו לו על חשבון רווחי השנה החולפת. עם זאת, חשוב לציין כי דברים אלה נכתבו כהצעת פשרה מצדו של רווה.

במכתביו מעלה רווה טענות קשות נגד התנהלות החברה הכלכלית וטוען כי "אי-הסדרים וחוסר אחריות של החברה והלשכה הובילו לכך שהכנסות 'המתמחה', בסך מיליוני שקלים בשנה, הוצאו למטרות שונות ואינן מצויות עוד בקופת החברה. החברה והלשכה מעמידות את מיזם 'המתמחה' כולו בסיכון גבוה, אשר עשוי לגרום לכל הצדדים נזקים כבדים וחמורים ולפגוע במאות רבות של נבחנים שכבר נרשמו ל'המתמחה'".

רווה ביקש במכתביו לפתור את הסכסוך בינו ובין החברה הכלכלית, באמצעות מינוי השופט בדימוס יצחק ענבר כבורר, בהתאם להוראות ההסכם ולחוק הבוררות.

עו"ד רווה מנמק את בקשתו בהוראות ההסכם שנחתם בינו ובין החברה הכלכלית (בשמה הקודם - ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין), בחודש יולי 2005. לטענתו, במסגרת ההסכם התחייבו הצדדים לפעול ביחד ל"מסחור" קניינו הרוחני של המבקש (ספרי הכנה לבחינות הלשכה וכן כל יצירה שנגזרת מהם), תוך התחייבות מצד החברה הכלכלית להוציא לאור את ספריו של רווה, "למסחרם", ליזום קורסי הכנה לבחינות הלשכה ועוד.

בתמורה, טוען רווה, הוסכם בין הצדדים כי הוא יהיה זכאי למחצית הרווחים שיתקבלו בפועל כתוצאה מהמיזם, תוך שההסכם נוקב במועדים לקבלת התשלום המהווה את מחצית הרווחים.

עם זאת, לפי הנטען בבקשה, החברה הכלכלית, שהיא כאמור חברה-בת של לשכת עורכי הדין, מסרבת זה מספר שנים לשלם לו את חלקו ברווחי המיזם המשותף או אף לדווח לו באופן רשמי על גובה אותם רווחים. זאת, טוען רווה, "על אף הצלחתו העסקית הברורה של המיזם המשותף", ועל אף שהוצג לו במשך עשור (עד שלהי 2015) "כי פעילות 'המתמחה' טרם הפכה לרווחית, ועל כן אין כל רווחים לחלוקה".

רווה אף טוען כי באחד ממכתביו הוא התריע כי החברה הכלכלית עושה שימוש בכספים שחייבים לו למטרות שונות, "ובכלל זה למימון פעילויותיה ההפסדיות ולהשקעה במוצרים שונים, בלי להעביר לו את חלקו ברווחים".

"אין מקום לניהול הליכים"

החברה הכלכלית טרם השיבה לבקשה למינוי בורר, אולם בסוף חודש ינואר השנה הגיב עו"ד לירן כפיר, מנכ"ל החברה הכלכלית, למכתביו של עו"ד רווה וציין כי החברה הכלכלית אינה סבורה כי יש מקום לנהל הליך בוררות בנסיבות העניין, וכי היא דוחה את הצעתו של רווה למנות את השופט ענבר כבורר מוסכם. מכל מקום, עו"ד כפיר הבהיר כי אם רווה יעמוד על רצונו לקיים הליכי בוררות - "חברתנו תפעל בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם בין הצדדים לצורך מינוי בורר".

בהמשך למכתבו של כפיר, השיבה החברה הכלכלית למכתביו של עו"ד רווה, באמצעות באי-כוחה, משרד עורכי הדין פישר, בכר, חן, וול, אוריון. במכתבם ציינו באי-כוח החברה כי מדובר בניסיון ציני מצד רווה לנצל את האירועים האחרונים שעוברים על לשכת עורכי הדין (הכוונה כנראה להתפטרות ראש לשכת עורכי הדין הקודם, אפי נוה, עקב החשדות נגדו ב"פרשת מין תמורת מינוי") והחברה הכלכלית (שם הודח בחודש ינואר יו"ר החברה, עו"ד משה טייב, שהיה גם המשנה של נוה) - כאמצעי לחץ על החברה הכלכלית.

לגופו של עניין, החברה הכלכלית דחתה את דרישתו של עו"ד רווה, אף שלא התכחשה להסכם שנחתם בינה לבינו בשנת 2005. עוד טענה החברה הכלכלית, בין היתר, כי נוכח שינויים פרסונליים משמעותיים שהתרחשו בזהות אנשי הכספים של החברה, בחינת הנתונים הכספיים של פעילות "המתמחה" תיערך לפחות עד לחודש יוני 2019, ובתום הבדיקה תמסור החברה את מסקנותיה לרווה. נוכח טענות אלה ועוד, ציינו בחברה, בשלב זה "אין שום מקום לניהול הליכים כלשהם בין הצדדים, לרבות לא הליכי בוררות".

בחברה הכלכלית ציינו עוד במכתבם כי נוכח הליכי התייעלות, בכוונתם לבחון את המשך ההתקשרות עם עו"ד רווה ובכלל זה את המשך תפקודו כעורך הראשי של ספרי "המתמחה".

החברה הכלכלית מסרה בתגובה: "חיים רווה אינו מייסד 'המתמחה'. פעילות 'המתמחה' היא חלק ממגוון המוצרים והשירותים שמספקת החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין, והיא שייכת לחברה בלבד. לרווה יש זכויות מסוימות מכוח הסכם בין הצדדים לקבלת כספים מרווחי 'המתמחה', והוא אף קיבל במהלך השנים סכומים גבוהים מהחברה הכלכלית.

"בתקופה האחרונה נערכה בחברה ביקורת מקיפה, שבעקבותיה החל ביצוע בחינה מעמיקה של פעילות 'המתמחה' בתחומים שונים, לרבות (אך לא רק) בנוגע לסכומים ששולמו לרווה ולסכומים להם הוא זכאי, לטענתו. הובהר לרווה כי הבדיקה תימשך מספר חודשים, וכי בסיומה, ככל שיתברר כי מגיעים לו כספים, הרי שאלה ישולמו במלואם.

"במקום לשתף פעולה עם הבדיקה, רווה מיהר לפתוח בהליכים משפטיים מיותרים נגד החברה, לפני השלמת הבדיקה. לא ברור מדוע רווה חושש מתוצאות הבדיקה, ובחירתו התמוהה לא להמתין להשלמתה, מעוררת שאלות באשר למניעיו. מכל מקום, במידת הצורך העניין יתברר מול הערכאות המתאימות".

ההכנה למבחני הלשכה: כך הפכה "המתמחה" למונופול השולט על השוק

חברת "המתמחה" היא חברת-בת של בית ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין (אחת מהחברות "הכפופות" לחברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין). לפי אתר החברה הכלכלית, תפקיד חברת "המתמחה" הוא לספק ללקוחותיה פתרונות לימוד והכנה לקראת בחינות לשכת עורכי הדין.

מותג "המתמחה" הושק בשנת 2006, מספר חודשים לאחר חתימת ההסכם עם עו"ד רווה, ומאז מספקת החברה את שירותיה לעשרות אלפי מתמחים. באתר לשכת עורכי הדין מופיעה ההודעה המקורית בדבר ההשקה, ושם צוין כי ערכת ההכנה לבחינות הלשכה "היא פרי עבודת פיתוח שארכה למעלה מ-3 שנים על-ידי צוות פיתוח בראשותו של עו"ד חיים רווה".

מאז השקתו ועד היום, הגדיל מיזם "המתמחה" את חדירתו לשוק ההכנה למבחני לשכת עורכי הדין, תוך שהוא דוחק בהדרגה את המתחרה העיקרית שלו - חברת "מחשבות", אשר הודיעה בשנה שעברה על סגירת פעילות קורסי ההכנה לבחינות הלשכה. כך הפכה חברת "המתמחה" למונופול השולט על שוק ההכנה למבחני הלשכה.

צרו איתנו קשר *5988