מחזיקי אג"ח אי.די.בי פותחים חזית מול הממונה על שוק ההון לעצירת המשך מכירת מניות כלל ביטוח

(עדכון) הנאמן לסדרת אג"ח ט' של אי.די.בי הגיש עתירה מינהלית דחופה לבית המשפט, בטענה שהמשך המכירה פוגע ביכולת הפירעון של חובות אי.די.בי כלפי המחזיקים • מחזיקי אג"ח י"ג, המתוכננת להיפרע בנובמבר 2019, מתנגדים למהלך ומתכנסים להתייעצות

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: ישראל הדרי
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: ישראל הדרי

מחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' של חברת אי.די.בי פתוח יוצאים למאבק משפטי מול הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הד"ר משה ברקת. מטרת המאבק היא לעצור יישום המתווה למכירת מניות כלל ביטוח בידי אי.די.בי, שלטענת מחזיקי האג"ח פוגע ביכולת הפירעון של חובת אי.די.בי כלפיהם.

ביום שני, כפי שדווח ב"גלובס", הגישה חברת הרמטיק נאמנות, המשמשת כנאמן לסדרת אג"ח ט', עתירה מינהלית דחופה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד הממונה ברקת. בעתירה מבקש נאמן האג"ח כי ביהמ"ש יורה לממונה להשהות את המכירה הכפויה של מניות כלל ביטוח שבידי אי.די.בי, עד למועד שבו תוכרע בקשתו בעל השליטה באי.די.בי, אדוארדו אלשטיין להיתר שליטה בכלל ביטוח. מדובר בבקשה שהוגשה לממונה ולכן ממילא הוא זה אשר עתיד להכריע בה, טוען נאמן האג"ח.

את העתירה הגיש בא כוח נאמן האג"ח, עו"ד גיא גיסין, והיא כללה גם בקשה דחופה למתן צו ביניים במעמד אחד, שיורה לממונה ולנאמן למניות השליטה בכלל ביטוח שפועל מטעמו, להימנע ממכירת 5% נוספים ממניות כלל ביטוח עד ל-4 במאי. עם זאת, את הצו הביניים לא קיבל נאמן האג"ח לפי שעה והוא יידרש להמתין לפחות עוד יומיים.

בהחלטתו, כתב השופט דוד גדעוני כי, "במכלול הנסיבות לא הונחה תשתית מספקת למתן צו על פי צד אחד וקודם לקבלת תגובה". עם זאת, השופט קבע השופט כי בשים לב למועדים הנזכרים בעתירה, יש הצדקה לקבוע פרק זמן קצר לקבלת התגובה ומשכך יגיש הממונה את תגובתו עד ל-2 במאי.

בתגובה להחלטה, הודיע אתמול נאמן סדרת אג"ח י"ג של אי.די.בי על כינוס אסיפת מחזיקים דחופה, לצורך דיון והתייעצות בעקבות העתירה והחלטת השופט. סדרה י"ג, שהיקפה כ-530 מיליון שקל, מובטחת בשעבוד על מניות השליטה כלל ביטוח ומתוכננת להיפרע ב-28 בנובמבר השנה. לפיכך, החלטה של בית המשפט לעצור את מימוש ההחזקה בכלל ביטוח עלולה לפגוע ביכולתה של אי.די.בי לפרוע את הסדרה במלואה במועד הפירעון הסופי.

"ספקות משמעותיים אם תצליח לעמוד בתשלום"

לטענת נאמן האג"ח ובא כוחו עו"ד גיסין, אי.די.בי פתוח נמצאת כיום בסביבה של חדלות פירעון, וזאת על בסיס חוות דעת כלכלית שבידיו. "כושר הפירעון של החברה, גם בהתעלם ממכירת מניות כלל ביטוח שעל הפרק, אינו ודאי בעתיד הקרוב, וקיימים ספקות משמעותיים האם תצליח לעמוד בתשלום התחייבויותיה בהגיע מועד קיומן", כותב נאמן האג"ח בעתירה.

לטענתו, מימוש מניות כלל ביטוחי במחירי השוק היום, בהתאם להחלטת הממונה, וקיבוע התמורה לחברה מהן לערכים נמוכים המהווים כ- 60% מההון העצמי של כלל ביטוח, מחריף את מצבה של החברה ואת יכולת הפירעון הצפויה שלה. עפ"י חוות הדעת הכלכלית, מכירת מניות כלל ביטוח כעת תביא את אי.די.בי לשווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 327 מיליון שקל, אשר ברובם המכריע ייגרעו מן ההחזר של מחזיקי אג"ח סדרה ט' .

עוד נכתב בחוות הדעת הכלכלית, כי אילו יתאפשר לחברה לממש את מכירת השליטה בכלל, בהנחה שניתן יהיה לממשה לפי מכפיל 0.7 על ההון העצמי של כלל ביטוח, תוכל אי.די.בי להציג שווי נכסי נקי חיובי מזערי בשיעור של 30.5 מיליון שקל.

"מכירת 5% מאמצעי השליטה בכלל החזקות בשוק החופשי בעת הזאת, תוביל, כך בהתאם לחוות הדעת המצורפת, לפגיעה משמעותית ביכולת הפירעון של החברה כלפי מחזיקי אג"ח ט' של החברה לאור אי מיצוי הערך האפשרי שבאחזקות החברה בכלל; ותגדיל באופן משמעותי את הסיכוי לכך שלא יהיה באפשרות החברה לפרוע את חובותיה כלפיהם בהגיע מועד פירעונם, ועל כן עמדתם של מחזיקי אג"ח ט' הינה שעל הממונה לשקול להשהות את מכירת מניות כלל ביטוח, במיוחד על רקע בקשתו הנוכחית של בעל השליטה להיתר שליטה", כותב נאמן האג"ח בעתירתו.

"חובה לשקול את שיקולי הנושים"

לאי.די.בי חוב של 1.36 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח ט'. לטענת הנאמן, כאשר חברה מצויה בסביבת חדלות פירעון, תשומת הלב של מקבלי ההחלטות צריכה להיות מוסטת ליכולת הפירעון שלה. במקור זהו תפקידם של נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, לשקול את טובת הנושים קודם לכל פעולה שתבוצע בנכסי החברה, כפי שקובע חוק חדלות הפירעון החדש. עם זאת, לנוכח העובדה כי במקרה הנוכחי נטל הממונה לידיו את סמכויות דירקטוריון אי.די.בי בכל הנוגע למניות כלל ביטוח שבבעלות החברה, טוען נאמן האג"ח כי חובה זו עוברת גם היא לידיו.

"החובה לשקול את שיקולי הנושים כאשר החברה נמצאת בסביבת חדלות פירעון אינה "מתאיידת", אלא עוברת ומומחית אל הממונה ואל הנאמן, אשר קיבלו לידיהם את השליטה במניות. שיקול הדעת המחייב את דירקטוריון החברה במצב של חדלות פירעון, מהווה חלק מהשיקולים שעל הממונה לשקול במסגרת מתן ההחלטה המנהלית ומבלי שיינתן לשיקולים אתה המשקל הראוי במסגרת ההחלטה - ההחלטה המנהלית אינה תקינה. אין אפשרות, והדין אינו יכול לקבל מצב שבו מועברת סמכות (השליטה במניות כלל) מבלי שיועברו עמה החובות, האחריות ושיקול הדעת הנלוות לסמכות זו" כותב הנאמן בעתירתו.

צרו איתנו קשר *5988