מור השקעות דורש כי החזקת לידר בילין לפידות תחולק כדיבידנד בעין לבעלי המניות

לידר שולטת בחברת אטראו, המחזיקה 50% מילין לפידות, והיא נסחרת בדיסקאונט של עשרות אחוזים על שווי ההחזקה ^ מור: "אטראו היא  הנכס היחיד אשר מניב ללידר רווחים; יתר פעילויותיה הפסדיות מזה שנים רבות"

צחי אפלויג, מנכ"ל לידר השקעות / צילום: תמר מצפי
צחי אפלויג, מנכ"ל לידר השקעות / צילום: תמר מצפי

לנוכח דיסקאונט עמוק של עשרות אחוזים הקיים בין שווי השוק של חברת לידר השקעות לבין השווי היחסי של חלקה בחברת אטראו שוקי הון , פועל מור בית השקעות לקרב את "נכס הבסיס" של לידר לבעלי המניות שלה. מור בית ההשקעות, המחזיק כ-10% ממניות לידר כמעט לגמרי רק דרך קרנות הנאמנות שלו, קורא לחלוקת מניותיה בחברה הבת אטראו (46%) כדיבידנד בעין לבעלי המניות ואגב ביקורת חריפה שהוא מותח על ניהולה של לידר השקעות.

אטראו מחזיקה במחצית ממניות בית ההשקעות המצליח ילין לפידות והיא נסחרת בשווי של כ-630 מיליון שקל. שווי זה גוזר למניות לידר בחברה שווי של כ-290 מיליון שקל, אך חברת ההחזקות נסחרת בשווי שוק של כ-160 מיליון שקל בלבד.

את הפנייה עשה מור בית השקעות באמצעות עו"ד גיא גיסין, בשם קרנות הנאמנות של בית ההשקעות שמנוהלות על ידי אלי לוי. לידר השקעות מצידה, הנמצאת בשליטת עיזבון יורשי דן דוד ובניהולו של צחי אפלויג, דחתה בשל פנייתה של מור אסיפה כללית שזימנה עוד קודם, כך שתתקיים ב-6 ביוני.

על פי הזימון העדכני לאסיפה הכללית, בעלי המניות בלידר השקעות יצבעו גם ב"נושא שנוסף לבקשת בעל מניות", ושמציע החלטה שתורה לדירקטוריון החברה "לבחון ולהציג בפני אסיפת בעלי המניות, ניתוח כלכלי ומשפטי בדבר האפשרות המשפטית והכדאיות הכלכלית (מבחינת בעלי המניות), לביצוע חלוקה של כל מניות אטראו שוקי הון שבבעלות החברה, כדיבידנד בעין לבעלי מניות החברה", כאשר "במסגרת ביצוע הניתוח הכלכלי והמשפטי כאמור, יציג הדירקטוריון את עמדתו בסוגיית קיומו האפשרי של עניין אישי לבעלת השליטה או למי מנושאי המשרה של החברה, בקבלת החלטה על חלוקה כאמור". לאחר הזימון המעודכן היום  לאסיפה הכללית טיפסו מניות לידר השקעות בכ-5%.

כך מוחזקת השליטה בבית ההשקעות ילין לפידות
 כך מוחזקת השליטה בבית ההשקעות ילין לפידות

"ההחזקה המשורשרת במניות אטראו, אין בה כל תועלת

גיסין כותב בשם מור בית השקעות כי "בחינת נתוני הדוחות הכספיים של החברה בשנים האחרונות, מגלה תמונה עגומה בדבר תרומתה השלילית של הנהלת החברה לרווחיות החברה ובדבר קיום תכלית החברה על פי דין - השאת רווחי החברה", כשהוא מפרט כי לתפיסתו "ההחזקה באטראו מהווה את הנכס המשמעותי, והלכה למעשה גם היחיד, אשר מניב לחברה ולבעלי מניותיה רווחים, שכן יתר פעילויות החברה בענפי הנדל"ן התעשייה הינן הפסדיות באופן גורף מזה שנים רבות".

עוד נכתב בשם מור קרנות נאמנות כי מדוחות 2018 של לידר השקעות עולה כי "מזה שלוש שנים ברציפות, למעט פעילות אטראו,  יתר אפיקי ההשקעה של החברה (בתחום הנדל"ן והתעשייה) מניבים לחברה ולבעלי מניותיה דרך קבע הפסדים", כשהוא ממשיך ומבקר את הנהלת לידר השקעות באומרו כי "ההחזקה המשורשרת במניות אטראו, באמצעות חברת החזקות כמו החברה, אין בה כל תועלת לחברה או לבעלי מניותיה, ויתרה מכך - היא אף פוגעת בשווי החברה עקב הפרמיה השלילית הניתנת לחברות אחזקה וככל הנראה גם עקב הפרמיה השלילית המיוחסת ליכולות הניהול של החברה".

על כן מור קורא לחלוקת ההחזקה באטראו לבעלי המניות בחברה האם שלה, כשגיסין אומר כי "חלוקה בעין של מניות אטראו תאפשר לבעלי המניות גם לממש את הרווחים הגלומים בנכס זה, ואף יאפשר לחברה, ככל שתחפוץ, להמשיך בפעילויותיה האחרות". 

בית ההשקעות ילין לפידות נמצא בניהולם של שני המייסדים יאיר לפידות ודב ילין שמחזיקים יחדיו ביתרת המניות בבית ההשקעות. מדובר בבית השקעות מוצלח מאוד וצומח, אשר סיכם את השנה שעברה עם רווח נקי של 152.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 140.2 מיליון שקל ב-2017 ורווח של 93 מיליון שקל ב-2016.

מדובר בהמשך מגמת הרווחיות הצומחת של בית ההשקעות, שרושם את הרווח הנקי הגבוה בענף בתי ההשקעות, כולל ביחס לבתי השקעות גדולים ממנו. עם זאת, היקף הנכסים המנוהלים של ילין לפידות קטן בשנת 2018 בכ-9% מ-85.6 מיליארד שקל ל-77.8 מיליארד שקל. ילין לפידות חילק לאורך השנים דיבידנדים נדיבים, שאטראו נהנתה מהם במידה רבה. מלבד לידר נמנים בין  בעלי המניות  באטראו מספר גופים מוסדיים כגון הראל ואלטשולר שחם, כשגם קרן הגידור נוקד אוחזת בנתח ניכר ממניות אטראו.

צרו איתנו קשר *5988