לאחר שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה: אפריקה נכסים מבקשת לשנות את שמה ל"אפי נכסים"

בד בבד מבקשת חברת הנדל"ן המניב לאשר חבילת שכר בעלות של עד 4.4 מיליון שקל בשנה למנכ"ל אבי ברזילי • הרווח ברבעון הראשון - 40 מיליון שקל, צמיחה של כ-58% לעומת הרבעון המקביל אשתקד • הרווח הגולמי מפעילות השכרה וניהול של נכסים מניבים (NOI) גדל ב-9% ל-105.5 מיליון שקל

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי
אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

חברת הנדל"ן המניב אפריקה ישראל נכסים (אפריקה נכסים) מבקשת לשנות את שמה ל"אפי נכסים", בעקבות היפרדותה מקבוצת אפריקה ישראל. היום פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית של בעלי מניותיה, בה יתבקשו בעלי המניות לאשר את השינוי.

לאפריקה נכסים פעילות בישראל בתחום הנדל"ן המשרדי, אולם עיקר פעילותה של החברה מרוכז באירופה, שם היא פועלת באמצעות החברה הבת AFI Europe ותחת המותג AFI. בחודש שעבר מכרה אפריקה ישראל את מניות השליטה (56%) באפריקה נכסים לחברות ביג ומגה אור ולקבוצה של גופים מוסדיים וקרנות גידור. בעקבות המכירה הפכה אפריקה נכסים לחברה ללא בעל שליטה, כאשר בעלי המניות הגדולים שלה הם ביג (13%), מגה אור (13%), כלל ביטוח (13.1%), הפניקס-אקסלנס (9.9%) ופסגות (8.7%).

לאחר שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה ולאחר השלמת המהלך, מבקשת כעת החברה לבדל עצמה מהחברה האם לשעבר, ולהצמיד את שמה לשם המותג בו היא פועלת באירופה.

במקביל, יצביעו בעלי המניות גם על הצעות החלטה לתיקון מדיניות התגמול ולאישור התוכנית לתגמול ושימור מנהלים בכירים, שאושרה על ידי הדירקטוריון. בין השאר כוללת התוכנית מענק שנתי של עד שש משכורות חודשיות בכפוף לעמידה ביעדים, ותגמולים הוניים למנכ"ל אבי ברזילי ולבכירים נוספים. שכרו החודשי של ברזילי מסתכם ב-110 אלף שקל, כך שמדובר במענק של עד 660 אלף שקל בשנה. 

לברזילי מבקש הדירקטוריון להעניק גם חבילת תגמול הוני הכוללת אופציות, מניות חסומות ומניות חסומות שיותנו בביצועים בשווי של כ-2 מיליון שקל. סך עלות העסקתו ב-2019 יגיע בהתאם לתכנית התגמול ל-3.7-4.4 מיליון שקל. כמו כן, החליט הדירקטוריון להקצות לנאמן 122.2 אלף אופציות ו-15.1 אלף מניות חסומות עבור המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי, אריאל גולדשטיין.

הרווח התפעולי צמח ברבעון ב-61%

בתוך כך פרסמה היום אפריקה נכסים גם את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון ב-40 מיליון שקל ושיקף צמיחה של כ-58% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי מפעילות השכרה וניהול של נכסים מניבים (NOI) גדל ברבעון הראשון ב-9% ל-105.5 מיליון שקל, ואילו הרווח מפעילות ייזום המגורים של החברה באירופה (הקמת ומכירת דירות) הסתכם ב-4 מיליון שקל, לעומת כ-2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מכירה ברווחים במגזר פעילות זה לפי קצב מסירת הדירות ללקוחות.

הרווח התפעולי של החברה צמח ברבעון הראשון ב-61% ל-113 מיליון שקל, הודות לשיפור המתמשך בפרמטרים התפעוליים יחד עם שערוך נדל"ן להשקעה בסך של כ-20 מיליון שקל ברבעון. העלייה בשווי ההוגן נבעה מהשלמת הקמתו של פרויקט המשרדים "אפי V קרקוב" שבפולין.

לדברי אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים: "החברה המשיכה להתמקד ברבעון הראשון בפעילות הייזום והפיתוח האינטנסיבית, וכיום אנו מקימים פרויקטים למסחר, משרדים ומגורים בארץ ובאירופה, בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקל. התוצאות עליהן מדווחת היום החברה משקפות ביתר שאת עשייה זו.

"כחלק מכך, רכשה החברה במהלך הרבעון קרקעות חדשות שיהוו מנועי צמיחה והיא בוחנת רכישות נוספות. השפעתם תבוא לידי ביטוי ברווחיות החברה ברבעונים הבאים ובשנים הקרובות".

ברזילי הוסיף כי "עם השלמת העברת השליטה בחברה, והצטרפותם של הדירקטורים החדשים לדירקטוריון יחד עם הדירקטורים הנוכחיים ומינויו של איתן בר זאב ליו"ר הדירקטוריון, לחברה יש דירקטוריון חזק ומקצועי בעל היכרות עמוקה עם עולם הנדל"ן בארץ ובחו"ל.

"הדירקטוריון יקיים בתקופה הקרובה דיון באסטרטגיה העסקית של החברה ובדבר יעדי החברה בארץ ובאירופה. במסגרת זו עשוי הדירקטוריון לקיים גם דיון בנוגע לאפשרות לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות. אני מקווה שהדירקטוריון בהרכבו החדש, יחד עם הנהלת החברה, יוביל להמשך צמיחת החברה ולהשאת ערך לבעלי המניות".

אפריקה נכסים סיימה את הרבעון הראשון עם הון עצמי של 3.24 מיליארד שקל, המשקף ירידה של כ-5.3% בהשוואה לסוף 2018. ירידה זו נרשמה בעקבות שחיקה של כ-5% שנרשמה בשער האירו מול השקל בשלושת החודשים הראשונים של 2019, ושהובילה את החברה לרשום ירידה של 208 מיליון שקל בקרנות ההון. 

צרו איתנו קשר *5988