ההנפקה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה מתקרבת לבורסת ת"א

על פי הערכות בשוק בכוונת חברת הגמל והפנסיה להפוך לציבורית כבר בסוף יוני עד תחילת יולי • בשוק מעריכים שהשווי המוערך שלפיו תצא החברה להנפקה ינוע בין 700-850 מיליון שקל, אך לא מן הנמנע שבאלטשולר שחם גמל ופנסיה יסכימו לכל הפחות לתג מחיר גבוה יותר, של מיליארד שקל

גילעד אלטשולר - בעלים ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם / צילום: איל יצהר
גילעד אלטשולר - בעלים ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם / צילום: איל יצהר

כחודש וחצי לאחר שנודע כי חברת הגמל הגדולה בשוק הישראלי מתכוונת להפוך לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, עתה מתברר כי היא צפויה לבצע את הנפקת המניות שלה כבר בתחילת הקיץ הקרוב. על פי הערכות בשוק, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, חברת ניהול החיסכון לטווח ארוך, שנמצאת בשליטת בית ההשקעות אלטשולר שחם, שכרה את שירותיהן של חברות החיתום לאומי פרטנרס ורוסאריו, שיסתייעו בהנפקה בחברות החיתום פועלים אי.בי.אי, לידר, אפסילון ומנורה מבטחים - כשבכוונתה להפוך לציבורית כבר בסוף יוני עד תחילת יולי.

לדברי גורמים בשוק, מדובר בלוח זמנים מאתגר מאוד, אף שסביר שהחברה תשלים את ההנפקה עוד במהלך יולי. על פי הערכות בשוק, השווי שלפיו החברה תצא להנפקה ינוע בין 700 ל-850 מיליון שקל. עם זאת, לא מן הנמנע כי באלטשולר שחם גמל ופנסיה רוצים לראות תג מחיר גבוה יותר, של לפחות מיליארד שקל.

דירקטוריון אלטשולר שחם גמל ופנסיה אישר בשבוע שעבר הגשת טיוטה ראשונה של תשקיף הנפקה ראשונה לציבור בדרך של הצעת מכר של מניות החברה. כלומר, ההנפקה תהיה מעין "אקזיט" של בעלי החברה הנוכחיים, שינפיקו 20% עד 30% ממניות החברה. אגב, אם וככל שההנפקה תושלם כאמור, מניית אלטשולר שחם גמל ופנסיה צפויה להצטרף למדדי ת"א-90 ות"א-125.

דיבידנד נדיב של 102 מיליון שקל

אגב, לקראת ההנפקה, ובמקביל לאישור טיוטת התשקיף, דירקטוריון אלטשולר שחם גמל ופנסיה אימץ בשבוע שעבר מדיניות חלוקת דיבידנד, שלפיה "בכפוף להוראות הדין, עמידה בדרישות ההון המזערי והמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי המימון, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תחלק לבעלי מניותיה מדי שנה דיבידנד שנתי של לפחות 75% מהרווחים הראויים לחלוקה בחברה לאותה שנה". באותו יום גם חילקה החברה דיבידנד נדיב של 102 מיליון שקל.

אלטשלר שחם גמל ופנסיה מהווה חלק מרכזי מפעילות בית ההשקעות אלטשולר שחם, אך אינו כולל את כל פעילות הקבוצה. במסגרת אלטשולר שחם גמל ופנסיה מנוהלות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה החדשות של בית ההשקעות. במסגרת זו מנהל בית ההשקעות נכסים בהיקף כולל של כ-90.9 מיליארד שקל (נכון לסוף אפריל 2019), שמהווים כ-10.6% משוקי הגמל והפנסיה החדשה. כאמור, אלטשולר שחם הוא השחקן הגדול בשוק הגמל וההשתלמות, שבו הוא מחזיק בנתח של 17.4% מהשוק כולו, עם נכסי גמל והשתלמות בהיקף של כ-86.1 מיליארד שקל.

בשוק הפנסיה החדשה אלטשולר שחם אינו נמנה עם השחקנים הגדולים. אבל, מדובר באחת מארבע קרנות הפנסיה שנבחרו על ידי המדינה כקרנות ברירת-מחדל לציבור הרחב, שמתחיל לחסוך לטווח ארוך. עובדה זו מסייעת לאלטשולר שחם לצמוח בקצב גבוה בפנסיה ובגמל, נוסף על המוניטין החזק של בית ההשקעות, שנהנה מתשואות גבוהות ומהפקדות בהיקף אדיר של כספי חוסכים לתוך פעילויות החיסכון לטווח ארוך שלו.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 היה לאלטשולר שחם גמל ופנסיה הון עצמי של כ-196 מיליון שקל, והוא הציג רווח רבעוני של כ-18.2 מיליון שקל על הכנסות מדמי ניהול של כ-153.3 מיליון שקל. אגב, בכל שנת 2018 רשם בית ההשקעות רווח נקי של כ-40 מיליון שקל, על הכנסות מדמי ניהול בהיקף של כ-527 מיליון שקל. גורם בשוק העריך כי הרווח המייצג של אלטשולר שחם גמל ופנסיה יהיה כפול השנה לעומת 2018.

מבחינת אלטשולר שחם, הפיכת חברת החיסכון לטווח ארוך לציבורית אינה מהלך דרמטי כמו הפיכת בית ההשקעות כולו לחברה ציבורית. זאת, מכיוון שכבר כיום מחויבת חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם בפרסום הדוחות הכספיים שלה, תוך התנהלות כמעין חברה ציבורית, כולל שימוש בדח"צים, כמו כל הגופים המוסדיים שמנהלים חיסכון לטווח ארוך, ובכפוף לרגולציה של רשות שוק ההון. 

צרו איתנו קשר *5988