מבקר המדינה על אסון נחל צפית: הפיקוח על המכינות הקדם-צבאיות היה דל ביותר

מסיכום הבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בעקבות אסון נחל צפית, בו נהרגו 9 נערות ונער אחד מהמכינה הקדם-צבאית "בני ציון", עולה כי למשרד החינוך ולמשרד הביטחון אין תוכנית עבודה שנתית לפיקוח על המכינות

נחל צפית / צילום: Amir Cohen, רויטרס
נחל צפית / צילום: Amir Cohen, רויטרס

הפיקוח של משרד החינוך ושל משרד הביטחון על המכינות הקדם-צבאיות היה דל ביותר. לשני המשרדים אין תוכנית עבודה שנתית לביצוע פיקוח על המכינות, ואין גם כוח-אדם ייעודי שעליו הוטלו משימות הפיקוח. המשרדים לא קבעו את מתכונת הפיקוח, לא קבעו מה האירועים שבנוגע אליהם חלה על המכינות חובת דיווח - למשל באירועי תאונה או כמעט תאונה - ולא קבעו כיצד יבוצע פיקוח על התוכנית החינוכית-לימודית. כתוצאה מכך אין למשרדים יכולת תכנון יעילה לפיקוח על המכינות - כך עולה מסיכום הבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בעקבות אסון נחל צפית. הסיכום נשלח למנכ"ל משרד הביטחון, למנכ"ל משרד החינוך, למנכ"ל מועצת המכינות ולנציג המשפחות.

בסיכום הבדיקה נכתב כי "מתוך אחריות לאומית ולמניעת האסון הבא, על משרד החינוך ועל משרד הביטחון ללמוד את הפערים ואת הליקויים שהעלו בדיקת משרד מבקר המדינה והוועדות ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים העיקריים בנושאי פיקוח ובקרה, בטיחות, הכשרות ודרישות סף מהצוות החינוכי, אורחות החיים במכינות, התוכניות החינוכיות המופעלות ועוד".

האסון שטלטל את המדינה אירע ב-16 באפריל 2018, לאחר שבמהלך טיול גיבוש שאורגן על-ידי המכינה הקדם-צבאית "בני ציון" בתל-אביב, בעת שהמועמדים למכינה וחלק מחניכיה צעדו בתוך החלק הצר של נחל צפית, הם נפגעו על-ידי שיטפון, אשר ירד בעוצמה רבה במורד הנחל. כתוצאה מפגיעת השיטפון מצאו את מותם 9 נערות ונער אחד מהמכינה: אגם לוי ז"ל, אילן בר שלום ז"ל, אלה אור ז"ל, גלי בללי ז"ל, מעין ברהום ז"ל, צור אלפי ז"ל, רומי כהן ז"ל, שני שמיר ז"ל, יעל סדן ז"ל ועדי רענן ז"ל. שני מועמדים נוספים למכינה נחבלו חבלות חמורות.

בעקבות האסון נפתחה חקירת משטרה, הוגשו כתבי אישום נגד מנהל המכינה ואחד המדריכים, ופעילות מכינת "בני ציון" הופסקה למשך שנה. במאי 2019 החליט משרד החינוך לא לחדש את פעילות המכינה בשנה הלימודים הבאה (התש"ף).

במקביל, עקב האסון החליט מבקר המדינה לבצע בדיקה מקדמית בעניין המכינות הקדם-צבאיות, אשר מטרתה לקבוע האם לבצע ביקורת בנושא. הבדיקה נועדה לבחון את הממשקים בין משרד החינוך לבין משרד הביטחון ובינם לבין המכינות, את גבולות האחריות בין המשרדים ואת הפיקוח שמקיימים משרדים אלה על המכינות ועל פעילויות חוץ. נוכח חקירת המשטרה את אירוע האסון בנחל צפית, שנערכה בעת בדיקת משרד מבקר המדינה, הבדיקה לא כללה את האירוע עצמו.

פעולות פיקוח אקראיות

במקביל לבדיקה שערך משרד מבקר המדינה, פורסמה ביוני 2018 טיוטת דוח שערכה ועדה שהקים משרד החינוך בעקבות האסון בנחל צפית, שעסקה בבחינת הסדרת טיולים ופעילויות חוץ במכינות הקדם-צבאיות. באוקטובר 2018 פורסם דוח נוסף בעקבות ועדה אותה יזמה מועצת המכינות הקדם-צבאיות, שעסק גם הוא בעניינים דומים.

ממצאי הבדיקה מובאים בסיכום ששוגר היום (ג') לכל הגורמים הרלוונטיים, ובמסגרתם נקבע, בין היתר, כי מעבר לפיקוח הדליל על המכינות, משרד החינוך ומשרד הביטחון לא זיהו את מוקדי הסיכון שיש לפקח עליהם - הן מבחינת סוגי הפעילויות והן מבחינת זהות המכינות.

"בפועל פעולות הפיקוח מבוצעות ללא תיאום בין שני המשרדים, הן אקראיות ולא מתוכננות מראש. נציגי המשרדים ביקרו רק חלק מצומצם בלבד של המכינות במהלך שנת לימודים, ולא לכל הביקורים הם הכינו סיכום של הביקור, ובמקרים שהוכנו סיכומי הביקורים, אלה היו דלים מאוד בתוכנם", נכתב בסיכום הבדיקה.

המבקר אף מביא דוגמאות בעייתיות בהקשר זה. כך למשל מציין המבקר כי בשנת 2014 משרד החינוך ביצע ביקורי פיקוח בשבע מכינות בלבד. כל סיכומי הביקורים היו אחידים, וצוין כי הביקור היה מרשים, כי המכינה עמדה בקריטריונים, וכי משרד החינוך מוקיר ומעריך את פעילות ראש המכינה.

עוד מציין המבקר כי בשנים 2015-2018 ביצע משרד החינוך בממוצע שמונה ביקורי פיקוח מדי שנה, כאשר רוב המחוזות כלל לא קיימו ביקורי פיקוח, ומעט דוחות הפיקוח שבוצעו היה דלים בהיקפם ובתוכנם כאמור; הדוחות נכתבו בכתב-יד שקשה לקריאה ולהבנה, ועל חלקם אין חתימה של עורכי הדוח.

עוד על-פי הדוח, משרד הביטחון ביצע בשנים 2014-2017 עשרה ביקורי פיקוח בממוצע מדי שנה, והסיכומים לביקורים אלה היו בלי מידע מפורט שיש בו כדי ללמד על התנהלות תקינה של המכינות או על מצבה.

בחודשים פברואר עד מרץ 2017, כשנה לפני האסון, קיים משרד הביטחון שני ביקורי פיקוח במכינות בתצורה של "תיק בקרה" - תצורה מקיפה ומפורטת יותר באופן יחסי, אך הללו הופסקו. נציגי האגף הביטחוני-חברתי מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי הסיבה לכך היא תפיסה של משרד הביטחון כי הבקרה שלו על המכינות צריכה להיות בעיקר בהקשר לתוכנית ההכנה לצה"ל ולכמות החניכים הלומדים במכינה (מהיבט של דחיית הגיוס).

עוד מצא המבקר כי בסיכום ביקורי הפיקוח, הן של משרד החינוך והן של משרד הביטחון, נמצא כי נושא פעילות החוץ של המכינות והבטיחות של פעילות זו, שמהווה נדבך משמעותי בפעילויות של המכינות, כלל לא קיבל התייחסות. "המשרדים לא ביקשו מהמכינות להציג בפניהם הנחיות כלשהם לפיהם הם מפעילים את פעילות החוץ ולא עמדו על התהליך לאישור פעילות כזו, הם לא ביקשו מהמכינות לקבל דיווח על סוגי פעילויות החוץ שהתקיימו וכיצד המכינות פעלו כדי להבטיח אותן, וכן לא ביקשו דיווח על אירועים חריגים לרבות תאונות או כמעט תאונות בפעילות זו, והאם אירועים מסוג זה תוחקרו, והאם הוסקו מהם מסקנות וכדומה", כותב המבקר.

יחסי הגומלין דורשים הסדרה

בפגישה שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה עם ההורים ששכלו את ילדיהם באסון בנחל צפית, הועלו טענות קשות על ליקויים בתחום פעילויות החוץ שהתקיימו במכינת "בני ציון". בין היתר טענו ההורים כי לא היו במכינה הנחיות לפעילות חוץ ולאופיה, מנהל המכינה והסגל לא ביקשו הנחיות לפני פעילות החוץ ולא הביאו בחשבון התראות שהתקבלו בנוגע למזג-האוויר ששרר בימי פעילות החוץ. גם מצבם הבריאותי והפיזי של החניכים לא נבדק, למעט דרישה להמצאת אישור רפואי של רופא. כך, החניכים נשאו על גבם במהלך סיור הגיבוש ציוד ששקל יותר ממשקל גופם.

בהקשר זה צוין בסיכום בדיקת האסון כי בצה"ל נהוג לפעול על-פי "סרגל מאמצים ליחידות השדה", שמטרתו להבטיח את היכולת הפיזית של החייל בהכשרה קרבית, למשל בנוגע למשקל שיישא החייל, ובכך להימנע מפציעות של חיילים.

בסיכום צוין כי "מפעל המכינות הקדם-צבאיות הוא מפעל ערכי התורם תרומה משמעותית לצה"ל ולחברה. ברם קיימת חשיבות עליונה - בבחינת צו ערכי עליון - לשמירה על בטיחותם של החניכים. כמו כן, חשוב שמשרד החינוך ומשרד הביטחון יממשו באופן מלא את אחריותם לפקח על פעילות המכינות בתחומים שהוגדרו ושיוגדרו בעקבות האסון שארע בנחל צפית".

עוד מציין משרד המבקר כי חלה החובה להבטיח שיושגו יעדי מפעל המכינות המצדיקים את דחיית השירות הצבאי של בני נוער, שניתן להבטיח שהפעילות הולמת את ערכי הצבא והמדינה, שתקציב מדינה שהוקצה לשם כך מנוצל ביעילות וליעדים שנקבעו, שניתנת הזדמנות שווה לכל נערה ונער לקחת חלק בתוכנית זו, ושהיא נעשית תוך הקפדה על מרב כללי הבטיחות להבטחת שלומם של משתתפיה.

על-פי הסיכום, "הבדיקה המקדמית שערך משרד מבקר המדינה העלתה כי יחסי הגומלין המשולשים: משרד החינוך - משרד הביטחון - מכינות, דורשים הסדרה בעיקר בכל הנוגע לתחום הפיקוח והבקרה. הסדרה נדרשת גם בתחומים אחרים, לרבות בכל הנוגע לבטיחות פעילויות המכינות והכשרת הסגלים ובעלי תפקידים שלהן. שתי הוועדות שהוקמו לאחר האסון בנחל צפית התייחסו, בין השאר, לנושאים שנמצא בבדיקת משרד מבקר המדינה ככאלה הנדרשים להסדרה ולתיקון".

*** חזקת החפות: החשודים והנאשמים בפרשת נחל צפית לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988