אנטרופי מתנגדת לחידוש מינוי חתנו של רמי לוי כדירקטור ברשת המזון

אופיר אטיאס משמש כמנהל פיתוח מרכזים לוגיסטיים ברשת רמי לוי • חברת הייעוץ מתנגדת למינויו כדירקטור בשל "פוטנציאל לניגודי עניינים העשוי לנבוע מכפל תפקידים", ולצד זאת תומכת בשדרוג של 70% בשכרו החודשי ל-32 אלף שקל ברוטו

רמי לוי / צילום: איל יצהר
רמי לוי / צילום: איל יצהר

לקראת אסיפת בעלי המניות השנתית של רמי לוי  בשבוע הבא, בחברת שירותי המחקר הכלכלי אנטרופי ממליצים להתנגד למינויו מחדש כדירקטור בחברה של אופיר אטיאס, חתנו של בעל השליטה ומנכ"ל רשת רמי לוי.

כחלק מהמדיניות שלה, חברת הייעוץ ממליצה "להתנגד למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים למנכ"ל כדירקטורים בחברה, בשל הפוטנציאל לניגודי עניינים העשוי לנבוע מכפל תפקידים". אטיאס משמש כדירקטור ברמי לוי, ובכך, לדברי אנטרופי, "מפקח על הנהלת החברה, ומאידך כפוף להנהלת החברה בהיותו עובד החברה".

אטיאס, הנשוי לבתו של רמי לוי, יפית אטיאס-לוי (מנהלת השיווק של הרשת), מכהן כדירקטור ברשת משנת 2008, ונוסף לכך הוא משמש כמנהל פיתוח מרכזים לוגיסטיים וכמפקח על תחום התקשורת בחברה.

עוד מפנים באנטרופי את תשומת-לב בעלי המניות בהצבעתם למידת השתתפותם של הדירקטורים בישיבות דירקטוריון שנתיים האחרונות, כשהסף שמציבה חברת הייעוץ עומד על 75%, כל שנה בנפרד, וכן להשכלה ולניסיון הדרושים למילוי התפקיד. מהנתונים שמציגה חברת הייעוץ עולה כי בשנת 2016 אטיאס השתתף ב-33% מישיבות הדירקטוריון וב-2017 ב-60% מהן.

לצד התנגדותה של אנטרופי למינויו של אטיאס בדירקטוריון, היא תומכת בשדרוג נאה של כ-70% בשכרו החודשי שמבקשת רמי לוי לאשר לו, לשכר חודשי ברוטו הקרוב ל-32 אלף שקל, לעומת פחות מ-19 אלף שקל כיום.

באנטרופי מציינים כי עלות שכרו השנתית אטיאס צפויה לעמוד על כ-560 אלף שקל, "ואותה אנו מוצאים כמקובלת ביחס לתפקידו המוצע, ולמקובל בשוק"; וכן כי מאז עודכן שכרו בפעם האחרונה "חלה התקדמות מהותית בתחומי תפקידו ואחריותו".

באנטרופי מציינים כי ב-2016 כשהובאו תנאי העסקת אטיאס לאישור בעלי המניות, המלצתם הייתה להתנגד להם "בעיקר עקב כפל התפקידים", כפי שהיא מציינת כעת בהתנגדותה למינויו כדירקטור.

המלצה לאשר את יתר המינויים מחדש

מלבד ההתגדות למינויו של אטיאס כדירקטור בחברה, היא תומכת ביתר הסעיפים שיעמדו על הפרק באסיפת בעלי המניות, ובהם אישור מינויים מחדש של יתר הדירקטורים, ביניהם בעל השליטה רמי לוי, וכן אישור ועדכון תנאי העסקת כמה מקרוביו, בתפקידיהם השונים ברשת. מדובר בשלושה גיסים של לוי, ניסו כהן, יעקב שמעוני ונתי בן סימן טוב, המכהנים בתפקידים שונים, אשר לכל אחד מהם החברה מבקשת לאשר שכר חודשי ברוטו בטווח של כ-15-21 אלף שקל.

לפני כשבועיים נפגשו ראשיה של רמי לוי עם מנהלים בשוק ההון והציגו להם את אסטרטגיית הפעילות, את הצמיחה שרשמה הרשת ואת התוכניות להמשך, וכחלק מכך התייחסו להחלטות האחרונות שקיבל דירקטוריון החברה.

מלבד הרחבת טווח מדיניות חלוקת הדיבידנד "ל-60%-95% מהרווח הנקי השנתי, חלף המדיניות הקודמת שעמדה על 60%-75% מהרווח הנקי השנתי", הדירקטוריון גם החליט לבחון אפשרות לרכישה עצמית של מניות בסכום כולל כ-50 מיליון שקל ואישר "השקעות פיננסיות מגוונות וסולידיות בשוק ההון בסכום כולל של כ-200 מיליון שקל".

לפי הנתונים שהחברה הציגה, לרמי לוי היו בסוף הרבעון הראשון קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר של כ-504 מיליון שקל. למרות הסנטימנט החיובי הכללי המאפיין את הבורסה מתחילתה של 2019, בתקופה זו מניית רמי לוי שמרה על יציבות ומשקפת לחברה שווי של כ-2.6 מיליארד שקל.

עוד בסקירתם באנטרופי מדרגים את סיכון הממשל התאגידי ברמי לוי כשלילי, תוך שהם ממקמים את תחום הביקורת ותחום זכויות בעלי מניות ואתיקה מתחת לממוצע הדירוג בקטגוריות אלה, ואת מבנה הדירקטוריון ומדיניות התגמול של החברה בטווח ממוצע הדירוג באותן קטגוריות. 

צרו איתנו קשר *5988