פנייה ליועמ"ש: "ההנחיות על מינויים בתקופת בחירות צריכות לחול גם על פיטורים"

האם סערת הפסקת עבודתם של בכירים במשרדי התקשורת והמשפטים תביא לשינוי בהנחיות היועמ"ש ביחס להתנהלות המותרת של שרים בתקופת בחירות?

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של תנועת "הצלחה" / צילום: יובל סובול
עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של תנועת "הצלחה" / צילום: יובל סובול

האם סערת הפסקת עבודתם של עובדים בכירים במשרד התקשורת ובמשרד המשפטים, תביא לשינוי בהנחיות היועמ"ש ביחס להתנהלות המותרת של שרים בתקופת בחירות?

בשבועיים האחרונים היינו עדים לכמה הדחות של עובדים בכירים מצד שרים בממשלת המעבר. שר המשפטים, אמיר אוחנה, הדיח מתפקידה את מנכ"לית משרד המשפטים המוערכת, אמי פלמור, וחולל סערה ציבורית. שר התקשורת, דודי אמסלם, פיטר גם הוא עובדים בכירים במשרד התקשורת, בהם ראשת מטה השר שירלי שיף, הדובר ירון עולמי, שני נהגים ושני יועצים.

על הרקע הז, פנה היום (ג') היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", עו"ד אלעד מן, ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ולמשנה ליועץ (ציבורי-מינהלי), עו"ד דינה זילבר, בבקשה שיבהירו כי הנחיית היועץ המשפטי הנוגעת למינויים בתקופת בחירות חלה גם על מקרים של פיטורים, העברה מתפקיד או הפסקת העסקה בתקופה זו.

לפי הנחיית היועמ"ש, "מינויים בתקופת בחירות" (הנחיה 1.1501), הממשלה והשרים בממשלת מעבר וערב בחירות מחויבים לנהוג "באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת" ובהפעלת סמכויותיהם לגבי עניינים שאין כורח ודחיפות לפעול בהם בתקופת המעבר.

ההנחיה משרטטת את קווי האסור והמותר בכל הנוגע למינויים של שרים. היא קובעת למשל כי ככלל, על שר מכהן בתקופת בחירות להימנע מהחלפת מנכ"ל המשרד, אך היא אינה אומרת דבר על פיטורים או הדחה של עובדים בכירים.

במכתב ששלח עו"ד מן ליועמ"ש נכתב כי "פעולה של הפסקת העסקה או פיטורים שקולה גם היא לשינוי מהותי, ודאי שהיא נעשית בתקופת בין השמשות של בחירות או ממשלת מעבר. משכך, ראוי היה להחיל את כללי האיפוק והריסון הנהוגים בכל הנוגע לאיוש משרות ותפקידים, גם בכל הנוגע להפסקת העסקה, פיטורים או העברה מתפקיד - שיש גם בהם להשפיע על תפקוד רשויות המדינה ומוסדותיה".

עו"ד מן מציין כי תחולת השפעה זו נודעת גם לתקופה שלאחר הבחירות, ו"יש בה כדי להביא לא פעם לתוצאה בלתי הפוכה המגלמת בתוכה השפעה לא רצויה על תקופת כהונה עתידית של ממשלה חדשה. ככל שמעורבים בדבר שיקולים זרים או שאינם ענייניים, מתעצמת הפגיעה, ומתחדדת החשיבות שבפעולה מרוסנת ומאופקת דווקא בתקופת בחירות". 

משכך, היועמ"ש מתבקש להוסיף להנחות ולהבהיר - וככל שיש צורך לפרט בחלקים שיתווספו להנחיה הקיימת - כי העקרונות והקווים המנחים לפעולה או להימנעות ממנה יחולו גם על מקרים של העברה מכהונה, תפקיד ו/או פיטורים והפסקת העסקה.

"נבקש את התייחסות המכותבים, לרבות בקשר עם נקיטת צעדים מידיים והפעלת סמכותם להשלמת ההנחיה בטווח הזמן המיידי, ובשים לב לכך שאנו מצויים בעיצומה של תקופת בחירות ולאחריה בתקופת המעבר בין ממשלות".

צרו איתנו קשר *5988