לאחר התיקונים בהסכם: אושר איחוד ההון בחברת הכשרת הישוב

משפחת נמרודי הגיעה להסכמות עם המשקיעים המוסדיים ועם חברת הייעוץ אנטרופי בנוגע למהלך ביטול מניות היסוד של המשפחה לצורך איחוד המניות בחברה

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא

אושר מתווה איחוד המניות בחברת הכשרת הישוב . יותר מ-90% מבעלי מניות המיעוט בחברה תמכו בהצעה, באסיפת בעלי המניות שכונסה אתמול. זאת, לאחר שמשפחת נמרודי הגיעה להסכמות עם המשקיעים המוסדיים ועם חברת הייעוץ אנטרופי בנוגע למהלך ביטול מניות היסוד של המשפחה לצורך איחוד המניות בחברה.

הכשרת הישוב פועלת בתחום הייזום וההשקעות בתחום הנדל"ן בארץ ובאירופה. כיום מחזיק יעקב נמרודי, שרכש את הכשרת הישוב מידי הסוכנות היהודית ובנק לאומי בשנת 1989, ב-30 מניות יסוד. אלה מקנות לו 50% מזכויות ההצבעה בחברה. בנוסף יש למשפחת נמרודי מניות רגילות, שבאמצעותן חולשים כיום יעקב ובנו עופר נמרודי, המשמש כמנכ"ל החברה ושולט במהלכיה בפועל, על כ-67% ממניות ההון וכ-83% ממניות ההצבעה בהכשרת הישוב.

המצב הנוכחי בחברה, שהוא ייחודי בשוק ההון הישראלי, מקנה ליעקב נמרודי שליטה אבסולוטית בחברה בכל אסיפה כללית. ואולם, משום שבחברה יש שני סוגי מניות, נמנעת ממנה בפועל האפשרות להנפיק מניות בשוק ההון - מה שיתאפשר לה במקרה של ביטול מניות היסוד.

במסגרת העסקה המקורית שקידמה משפחת נמרודי לשינוי המצב, היא הציעה כי הכשרת הישוב תקצה לחברה פרטית בבעלות יעקב נמרודי 17 מיליון כתבי אופציה בלתי סחירים, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה.

את האופציות הייתה המשפחה אמורה לממש בתוך 8 עד 15 שנים, במחיר מימוש שישקף הנחה של 16.5% על מחיר המניה הממוצע בבורסה ב-14 הימים שיקדמו לכל אירוע של מימוש כתבי אופציה. המימוש יתאפשר אך ורק אם שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה (המחזיקים כיום כאמור בכ-67% מההון) יירד מתחת ל-50.01%, ורק בכמות אשר תביא את ההחזקות חזרה ל-50.01% ממניות החברה, ולא מעבר לכך.

חוות דעת שצירפה הכשרת הישוב לזימון האסיפה קבעה כי השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוענקו למשפחת נמרודי עמד על כ-72 מיליון שקל.

ואולם, אנטרופי והגופים המוסדיים (הפניקס ומנורה הם שני הגופים המוסדיים הגדולים המחזיקים בהון החברה, הראשונה כ-6% בהון והשנייה כ-6.5%) התנגדו למתווה שהציעה משפחת נמרודי. על פי המתווה החדש שגובש, ושאושר אתמול תוך הסכמה עקרונית עם אנטרופי והמוסדיים, הופחת מספר האופציות שתקבל המשפחה לכ-16.5 מיליון וההנחה על מימושן צומצמה ל-11% עד 14.8%. זאת, בתקופה של עד 8-15 שנים מאישור העסקה. במימוש מלא יהוו האופציות המוקצות ליעקב נמרודי כ-37% מהון הכשרת הישוב. בעקבות השינויים, השווי ההוגן של כתבי האופציה הוערך בכ-49 מיליון שקל.

כעת, בעקבות אישור העסקה, תוכל הכשרת הישוב לגייס כסף באמצעות הנפקת מניות, מה שנמנע ממנה בשנים האחרונות והגביל את התפתחות החברה. בהנהלת החברה מתכננים גיוסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות (בעיקר באמצעות מימושי האופציות של משפחת נמרודי).

הכשרת הישוב נסחרת כיום בבורסה בשווי של כמיליארד שקל לאחר התקדמות של 46% במניית החברה מתחילת השנה.

המנכ"ל ובעל השליטה בחברה עופר נמרודי ציין בעקבות הצבעת בעלי המניות על אישור ההסכם כי "זהו אירוע חשוב והיסטורי המביא עימו בשורה של ממש להכשרת הישוב, אשר לראשונה מזה עשרות שנים תוכל להגדיל ולחזק את בסיס ההון שלה ולשפר את יחסי המינוף. המהלך יתמוך בקידום תוכניותיה העסקיות של הכשרת הישוב, שנמצאת כיום בתנופת פיתוח והתרחבות, תוך מיקוד הפעילות בתחומי הנדל"ן המניב והיזמי בישראל ובפולין".

צרו איתנו קשר *5988