בזק | לפני כולם

העברת השליטה בבזק: אנטרופי ממליצה לבעלי מניות המיעוט בביקום לתמוך בהסדר החוב עם סרצ'לייט ופורר

בעוד יומיים תתכנס אסיפת בעלי המניות של ביקום לאישור ההסדר, לאחר שבשבוע שעבר הוא אושר באסיפות מחזיקי האג"ח ונושי ביקום ואינטרנט זהב • אנטרופי: הסדר החוב המוצע "הוגן וסביר מנקודת ראות פיננסית של בעלי מניות המיעוט בחברה"

דוד פורר / צילום: רפי דלויה
דוד פורר / צילום: רפי דלויה

חברת הייעוץ לגופים מוסדיים אנטרופי ממליצה לבעלי מניות המיעוט בחברת בי קומיונקיישנס  (ביקום) לתמוך בהסדר החוב של החברה עם קרן סרצ'לייט ועם החברה האם של ביקום, אינטרנט זהב. בדוח שהופץ אתמול לגופים המוסדיים בישראל, כותבת אנטרופי כי הסדר החוב המוצע בביקום "הינו הוגן וסביר מנקודת ראות פיננסית של בעלי מניות המיעוט בחברה".

בעוד יומיים תתכנס אסיפת בעלי המניות של ביקום, בעלת השליטה בבזק , לצורך אישור הסדר החוב של החברה עם סרצ'לייט ואינטרנט זהב. אסיפה זו תכונס לאחר שבשבוע שעבר זכה ההסדר לאישור באסיפות מחזיקי האג"ח ובאסיפות הנושים של ביקום ושל החברה האם, אינטרנט זהב. בנוסף, זכה ההסדר באחרונה לאישור הממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין.

מנכ"ל ביקום, עמי ברלב, ציין אז בתגובה כי מדובר בצעד חשוב לקידום העסקה, אשר צפויה להיות מושלמת במהלך החודשים הקרובים לאחר קבלת אישור בית המשפט, אסיפות בעלי המניות והיתר השליטה ממשרד התקשורת. בחברה הדגישו כי העסקה מתקדמת כמתוכנן והם פועלים באינטנסיביות על מנת להשלים את התהליכים הנדרשים.

בהמלצתה הנוכחית למוסדיים בחרה אנטרופי להתבסס על חוות-דעת כלכלית שקיבלה מחברת שווי הוגן, של רו"ח אלי אלעל. לדברי אנטרופי, לצורך בחינת הוגנות וסבירות הסדר החוב מנקודת מבטם של בעלי מניות בביקום, נבחנה העסקה באמצעות גישת החלופות. 

דארן גלאט שותף בקרן סרצ'לייט / צילום:
 דארן גלאט שותף בקרן סרצ'לייט / צילום:

לפי גיש ה זו, נאמד השווי הנכסי הנקי (NAV) של ביקום תחת חלופת דחיית הצעת סרצ'לייט והישארות במצב הקיים, בהשוואה לשווי הנכסי הנקי תחת הנחת חלופת השלמת הסדר החוב, לתקופות שונות. לדברי אנטרופי, לאורך כל תקופות הבחינה שנעשו בעבודת הייעוץ, עולה כי על בסיס ה-NAV הכלכלי צפוי לחול שיפור במצבם של בעלי מניות המיעוט של ביקום כתוצאה מאישור ההסדר.

כמו-כן, ממצאי העבודה החיצונית מעלים כי בחלופת דחיית הסדר החוב, אומדן ה-NAV הכלכלי לבעלי מניות ביקום עלול להיות אף נמוך יותר מהערכות העבודה במקרה של דחיית ההסדר. הסיבה לכך היא שמצב כזה עלול להשית עלויות נוספות על בעלי המניות, כדוגמת עלויות פירוק, ניכיון אפשרי במחיר מניית בזק בגין מימוש בלוק מניות או בגין מכירה תחת לחץ.

ההשקעה בביקום במסגרת ההסדר - 640 מיליון שקל 

ביקום, בעלת חוב של כ-2.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, מחזיקה ב-26.34% ממניות קבוצת התקשורת בזק ומוגדרת כבעלת השליטה בה. במסגרת הסדר החוב, ישקיעו קרן סרצ'לייט ומשפחת דוד פורר סכום של 260 מיליון שקל בביקום, כנגד הנפקת מניות חדשות. בנוסף, ירכשו את מלוא מניות ביקום המוחזקות כיום בידי בעלת השליטה בה, אינטרנט זהב, בתמורה ל-225 מיליון שקל.

כחלק מההסדר תזרים אינטרנט זהב לביקום סכום של 345 מיליון שקל כנגד הקצאת איגרות חוב בהיקף של 310 מיליון שקל ערך נקוב, וכנגד הנפקת 8.4 מיליון מניות שתתבצע במחיר של 4.175 שקל למניה. כמו-כן כולל ההסדר הנפקת 8.4 מיליון מניות לבעלי המניות מהציבור של ביקום, במחיר זהה של 4.175 שקל למניה ובתמורה כוללת של 35 מיליון שקל. כך, שסך ההשקעה בביקום במסגרת ההסדר תעמוד על 640 מיליון שקל.

אינטרנט זהב מחזיקה כיום בב-51.95% ממניות ביקום, כאשר ביתרת המניות מחזיק הציבור. לפי נתוני אתר Stocker.co.il, מחזיקים גופים מוסדיים ישראלים בכ-37% ממניות ביקום, כלומר בכ-77% ממניות המיעוט (החלק שאינו נמצא בידי אינטרנט זהב). רשימת המחזיקים הגדולים מבין המוסדיים המקומיים כוללת את אלטשולר שחם, ילין לפידות, מנורה, מיטב דש והראל. 

צרו איתנו קשר *5988