כבר לא עסק משפחתי: גד פרופר תובע מנסטלה 39 מיליון שקל על מניותיו באסם

בעלי אסם לשעבר, שמכר את מניותיו לנסטלה ב–2012, דורש מענקית המזון כי תשווה את התמורה שקיבל לתמורה שקיבלו בעלי המניות מהציבור על מכירת החזקותיהם לנסטלה ארבע שנים מאוחר יותר • במכתב שצורף לתביעה, דוחה נסטלה את הטענות

גד פרופר / צילום: איל יצהר, גלובס
גד פרופר / צילום: איל יצהר, גלובס

התעשיין גד פרופר, מבעלי אסם לשעבר, יוצא למאבק נגד קבוצת נסטלה, שרכשה את מניותיו בחברה המשפחתית (אסם) ב-2012. פרופר דורש מענקית המזון השווייצרית כי תשווה את התמורה שקיבל עבור מניותיו לתמורה שקיבלו בעלי המניות מהציבור שמכרו את מניותיהם לנסטלה, ארבע שנים מאוחר יותר.

בכתב התביעה שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, טוען פרופר (באמצעות חברת גד-פרו, שבה מחזיקים גם רעייתו וילדיו) כי התמורה שקיבל בעבור מכירת מניותיו לנסטלה נמוכה בסכום של 39 מיליון שקל.

לטענת התעשיין הוותיק, הוא זכאי לסכום הזה בשל העובדה שב-2016, ארבע שנים לאחר שרכשה את מניותיו, רכשה נסטלה גם את כל מניות אסם שהוחזקו על-ידי הציבור, בתוספת פרמיה של כ-30%. זאת, בעוד שעבור המניות שהיו בבעלותו שילמה נסטלה פרמיה של 12.5%-19% בלבד. לטענת פרופר, החוזה שכרתה עימו נסטלה מספר שנים לפני המכירה, מקנה לו זכות לקבל את ההפרש בין המחיר ששילמה נסטלה לציבור לבין המחיר שבו מכר את מניותיו.

פרמיה גם על עסקה עתידית

לפי כתב התביעה, ב-2004 ערכו נסטלה, גד פרופר ואחיו דן פרופר הסכם המסדיר את מכירתן העתידית של מניותיהם באסם לנסטלה. לטענת גד פרופר, בהסכם נקבע כי מחיר רכישת המניות על-ידי נסטלה ייקבע בהתאם למחיר המניה הממוצע בבורסה ב-30 הימים שלאחר הודעת האחים כי בכוונתם למכור את המניות, בתוספת פרמיה של 12.5%. עוד נקבע בהסכם כי לאחים עומדת "אופציית PUT", שבאמצעותה יכולים האחים לחייב את נסטלה לרכוש מהם חלק או מלוא יתרת החזקותיהם במניות אסם.

ב-2012 הפעיל גד פרופר את האופציה ומכר את כל מניותיו באסם (5%) לנסטלה תמורת 372 מיליון שקל, במחיר ששיקף גם פרמיה של 12.5-19%. שנה מאוחר יותר מכר גם אחיו, דן, את מניותיו באסם (6.1%), תמורת 504 מיליון שקל. עם זאת, דן פרופר, המשמש כיום כיו"ר דירקטוריון אסם הנמצאת בבעולה המלאה של נסטלה, אינו צד להליך שנקט גד.

הוויכוח בין נסטלה לפרופר נוגע לתמורה שהייתה צריכה נסטלה לשלם בעבור הפעלת האופציה על-ידי האחים. פרופר טוען כי בהסכם נקבעו שלוש חלופות למחיר רכישת מניות אסם על-ידי נסטלה, כשהאחים זכאים ליהנות מהחלופה הגבוהה מביניהן. החלופה השלישית שנקבעה בהסכם, שהיא הרלוונטית לתביעה, קבעה כי אם נסטלה תרכוש מניות נוספות של אסם גם מצדדים שלישיים עד לשנת 2026 - יעמוד המחיר של כל מניה על מחירה הממוצע בבורסה ב-30 הימים שלאחר הודעת האחים על כוונתם למכור את מניותיהם, בתוספת הפרמיה שתשלם נסטלה לאותו צד שלישי שמכר לה את מניותיו באסם.

לטענת פרופר, בכך התכוונו הצדדים שאם צד שלישי כלשהו ייהנה מפרמיה גבוהה יותר ממחיר השוק של המניות עד ליולי 2026, גם האחים ייהנו מכך - אפילו אם הרכישה של מניות הצד השלישי תיעשה בעסקה עתידית, ואפילו אם זה יקרה רק אחרי שכבר מכרו האחים את חלקם לנסטלה. עוד טוען פרופר כי כך פעלה נסטלה גם בעסקות אחרות שביצעה לפני שנחתם ביניהם ההסכם.

עוד ציין פרופר בתביעה כי הוא ואחיו לא היו מיוצגים על-ידי עורך דין במשא-ומתן לכריתת ההסכם שמסדיר את האופציה, וכי עורכי הדין של נסטלה היו מודעים היטב למשמעות הסעיף ואף ערכו בו שינויים רבים, "שרק חידדו את כוונת הצדדים לגבי זכותם של האחים ליהנות מהפרמיה הגבוהה ביותר שתשולם בכל עסקה שתיעשה עם צד שלישי עד ליולי 2026".

הציבור שהחזיק במניות קיבל פרמיה של 30% 

לטענת פרופר, כשהגיע המועד לקיום התחייבויותיה, נמנעה נסטלה מלעשות כן. לדבריו, ב-2016, בזמן שאסם התמזגה לתוך נסטלה והפכה לחברה פרטית בבעלות מלאה של ענקית המזון השווייצרית, שילמה נסטלה לציבור שהחזיק במניות אסם מחיר מניה המגלם בתוכו פרמיה של כ-30% על מחיר המניה הממוצע ב-30 הימים שקדמו לרכישה - זאת בעוד שבעבור מניותיו באסם זכה פרופר לפרמיה של 12.5%-19% בלבד.

בתביעה נטען כי "הסכם רכישת המניות ולשונו הברורה מחייבים את נסטלה לשלם את ההפרש שבין התמורה ששולמה לגד פרופר על מכירת מניותיו באסם לבין התמורה שהייתה משולמת לו בתוספת הפרמיה לציבור". 

פרופר מציין בתביעתו כי הוא פנה עם דרישתו לנסטלה לקבל את ההפרש בין הפרמיה ששולמה לבעלי מניות אסם מהציבור כי הוא מנוע מלהגיש את התביעה, מכיוון שב-2012, כשמכר את מניותיו, הוא חתם על כתב ויתור המשתיק אותו מלטעון טענות נגד נסטלה.

לטענת פרופר, "ברור שאין ממש בטענה זו, שכן כתב הוויתור בין פרופר עצמו לבין נסטלה לא התייחס ולא יכול היה להתייחס לזכויותיו שבאו לעולם לאחר חתימתו, ב-2016" - כלומר, לאחר שנסטלה השלימה את רכישת כל מניות אסם שהוחזקו על-ידי הציבור בפרמיה של 30%.

נסטלה במכתב: פרשנות שגויה

מהמכתב ששלחה נסטלה לפרופר, וצורף לכתב התביעה, עולה כי נסטלה אכן סבורה כי קיים כתב ויתור המשתיק את פרופר מלהגיש את תביעתו; וכי בנוסף היא מבקשת לדחות את כל טענותיו של פרופר גם לגופן.

במכתב טענה נסטלה כי דרישתו של פרופר מבוססת על פרשנות שגויה של ההסכם. כך למשל, טוענת נסטלה, לא ניתן לפרש את האופציה שמכוחה בחר פרופר למכור מניותיו ככזאת שנועדה לספק לו "רשת ביטחון" או "מצנח זהב" לקבל את המחיר הגבוה ביותר מבין שלוש החלופות שצוינו בהסכם. זאת, לדבריה, משום שפרשנות כזאת משוללת כל יסוד וממילא נעדרת היגיון מסחרי.

עוד ציינה נסטלה במכתבה לפרופר כי "נראה שפרופר מנסה לעשות שימוש לא הולם בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד נסטלה (בקשר לרכישת מניות הציבור על-ידי ענקית המזון, מ' ב'), בזמן שהוא מניח שהיא תעדיף לשלם לו כספים שלהם הוא אינו זכאי, כדי להימנע מחזית נוספת. פרופר טועה כשהוא מניח כך".

גד פרופר מיוצג בהליך על-ידי עורכי הדין ראובן בכר וטלי מיכלין ממשרד פישר-בכר; את נסטלה מייצגים עורכי הדיו אהרן מיכאלי ויהודה רוזנטל ממשרד גולדפרב-זליגמן.

הערכה: דן פרופר לא יצטרף לתביעת אחיו נגד נסטלה

החיבור בין אסם, חברת המזון המקומית, לנסטלה, ענקית המזון השווייצרית, החל כבר ב-1996, אז חתמו החברות על הסכם שיתוף-פעולה שבמסגרתו הוחלט על יבוא מוצרי נסטלה לישראל באמצעות אסם.

שנה מאוחר יותר רכשה נסטלה 10% ממניות אסם. החברה השווייצרית המשיכה ברכישת מניות אסם באופן מדורג לאורך 20 שנה עד להשתלטות מלאה ב-2016, עם מחיקת אסם מהבורסה ורכישת מניותיה שהוחזקו בידי הציבור.

במסגרת התהליך ההדרגתי של רכישת המניות, מכר גד פרופר ב-2012 את מניותיו באסם (5%) תמורת 372 מיליון שקל, ושנה לאחר מכן מכר גם אחיו דן פרופר את החזקותיו בחברה (6.1%) עבור 504 מיליון שקל.

על אף שהאחים מכרו את מניותיהם מכוח אותה אופציה שנקבעה בהסכם שכרתו עם נסטלה - דן פרופר, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון אסם, אינו צד להליך שנקט גד נגד נסטלה בתחילת השבוע, וככל הידוע הוא אינו מתכוון לתבוע או לפעול בהקשר זה בהמשך.

אסם הונפקה בבורסה בתל-אביב ב-1992 לפי שווי של 178 מיליון שקל, ומאז הייתה אחת המניות הבולטות והחשובות. התקופה הזו באה לקיצה באפריל 2016, אז הפכה החברה לפרטית ונמחקה מהבורסה בצעד מתוקשר, שבמסגרתו רכשה נסטלה את מניות הציבור ועברה להחזקה של 100% ממניות אסם. אסם נסחרה אז לפי שווי של יותר מ-9 מיליארד שקל, והייתה מהמניות הגדולות בשוק.

משפחת פרופר הייתה ממייסדיה של אסם. אביהם של גד ודן פרופר היה ממקימי מפעל ייצור אטריות קטן שבהמשך התאחד עם שני מפעלים נוספים לחברה שלימים הפכה להיות אסם. מי שהיה לאורך השנים המוח והרוח החיה מאחורי השתלבותה של נסטלה באסם היה דן פרופר, שגם שימש במרבית התקופה הרלוונטית להתבססות נסטלה באסם כמנכ"ל החברה.

לאורך שנים, דן פרופר, שכיהן בעבר גם כנשיא התאחדות התעשיינים, היה הדמות המזוהה עם אסם ומי שהוביל את צמיחתה, באמצעות קביעת האסטרגיה של מיזוגים ורכישות, בהם עסקאות צבר וטבעול. גד פרופר, לעומתו, ניהל את הפעילות הבינלאומית של אסם שהייתה קטנה יחסית לפעילות בישראל.

דן פרופר היה אמור לסיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון אסם במרץ האחרון, אולם ככל הידוע לפני מספר חודשים הוארכה כהונתו בשנה נוספת, לבקשת נסטלה.

צרו איתנו קשר *5988