בצל המאבק בין בעל השליטה ליו"ר היוצא: זינוק של 180% ברווחי איילון במחצית

הרווח הכולל של קבוצת הביטוח הסתכם ברבעון השני של 2019 בכ-41.6 מיליון שקל, זינוק של 223% ביחס לרבעון המקביל אשתקד • מתחילת השנה הרוויחה החברה כ-80.7 מיליון שקל • רווחי השיא נהנו מביטול השפעות וינוגרד בנוגע לריבית ההיוון לחישוב זכויות המבוטחים בביטוחי החבויות – שהוסיף לאיילון רווח לאחר מס של 30.8 מיליון שקל

לוי רחמני, מנכ"ל חברת ביטוח איילון / צילום: איל יצהר
לוי רחמני, מנכ"ל חברת ביטוח איילון / צילום: איל יצהר

קבוצת הביטוח איילון  רשמה זינוק של 223% ברווח הכולל ברבעון השני של 2019, שהסתכם בכ-41.6 מיליון שקל, ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה הרוויחה החברה כ-80.7 מיליון שקל, גידול של כ-181% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. כל זה קרה בעיצומו של רבעון שהתאפיין ב"מלחמת גוג ומגוג" בין בעל השליטה לוי רחמני לבין שלמה גרופמן, יו"ר קבוצת איילון הקודם שנבחר בעבר מטעמו, וחברים נוספים בדירקטוריון החברה.

למעשה, רק בסוף מאי הגיעו רחמני וגרופמן להבנות במסגרתן היו"ר עזב את החברה והדירקטוריון שלה השתנה. כיום הוא מובל על ידי אהרון פוגל, שבעבר היה בין היתר גם יו"ר מגדל, ושבשל כך מכיר היטב את מי שמנהל את הפעילות בקבוצה, אריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה לביטוח.

נכון לסוף יוני איילון מנהלת נכסים בהיקף כולל של כ-13.1 מיליארד שקל, כשהחברה מציגה גידול בפרמיות בכל שלושת מגזרי הפעילות שלה - ביטוח כללי, ביטוח חיים (בעיקר בגלל רכישת פעילות פסגות ביטוח) וביטוח בריאות.

בחברה מדווחים היום על רווחי שיא למחצית, כשתוצאות החברה נהנו מכך שהפרמיות שגבתה גדלו בכ-5%, אך בעיקר הן נהנו מביטול השפעות וינוגרד בנוגע לריבית ההיוון לחישוב זכויות המבוטחים בביטוחי החבויות - דבר שהוסיף לאיילון רווח לאחר מס של 30.8 מיליון שקל. למול זאת, הירידה בריבית חסרת סיכון גרעה מהחברה רווח לאחר מס של כ-28.9 מיליון שקל.

באיילון מפרטים כי "במהלך החציון חל שיפור במרווח הפיננסי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיפור זה חל כתוצאה מעלייה בתשואות שוק ההון שהשפיעו הן על תיק המשתתף והן על תיק הנוסטרו וכתוצאה מכך חל גידול בהכנסות מהשקעות. בנוסף, חלה ירידה בהוצאות המימון לאור קיטון בשער החליפין של הדולר לעומת עלייה בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, עודכנה ריבית ההיוון מ-1.45% ל-1.2% אשר הגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות בכ-11 מיליון שקל, אשר הושפעו לרעה בנוסף, מירידה בשיעור הריבית חסרת הסיכון, בהיקף של כ-43.7 מיליון שקל". על זאת יש להוסיף כי עדכון לוחות התמותה בביטוח חיים הוביל לגידול בהפרשה בהיקף 3.8 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988