למרות הלחץ שמפעיל בנק ירושלים: דיסקונט ודקסיה מאריכים את הסכם המיזוג עד לדצמבר

בעקבות אישור בנק אגוד כרוכש פוטנציאלי לתיק האשראי שהצדדים בעסקה מחויבים למכור, הבנקים סיכמו כי תוקף ההסכם יוארך, ודיסקונט ישלם לפחות 691 מיליון שקל עבור מניות דקסיה, לעומת תמורה מקורית של 670 מיליון שקל • בנק ירושלים צפוי להמשיך להיאבק על רכישת דקסיה

בנק דקסיה / צילום: שאטרסטוק
בנק דקסיה / צילום: שאטרסטוק

לאחר שלא הצליחו להשלים את עסקת המיזוג עד המועד האחרון שנקבע לכך ביניהם, דיסקונט שעדיין בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, ודירקטוריון מוניציפל (לשעבר בנק דקסיה) שבראשות היו"רית לבנה שיפמן, האריכו בסוף שבוע החולף את תקופת ההסכם הבלעדי שלהם.

במסגרת זו סיכמו הצדדים על התאמת מחיר העסקה כך שהתמורה שישלם דיסקונט לבעלי מניות דקסיה תתפח לכיוון התמורה שבנק ירושלים מציע לשלם. זאת בצל המגעים שמתנהלים עם בנק אגוד כדי שזה ירכוש נתח מתיק אשראי לרשויות מקומיות, דבר שיאפשר לדיסקונט ולבנק דקסיה להשלים את עסקת המיזוג בהתאם לדרישות רשות התחרות.

לפי הודעת הגופים, "לצורך השלמת התנאים הקבועים באישור רשות התחרות והשלמת יתר התנאים המתלים" הסכימו הצדדים על "הארכת תוקף הסכם המיזוג לפרק זמן נוסף של שלושה חודשים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית בבנק דקסיה, כך שהמועד האחרון להשלמת התנאים המתלים כקבוע בהסכם המיזוג יהיה ה-1 בדצמבר ולא ה-1 בספטמבר". הצדדים לעסקה מציינים כי סיכמו על הארכתה לאור כך שרשות התחרות אישרה את אגוד כרוכש פוטנציאלי לנתח מתיק האשראי שעליהם למכור כדי לקבל את האישור לקיום העסקה ביניהם.

ההסכם לרכישת ומיזוג בנק דקסיה בתוך מרכנתיל דיסקונט, בתמורה לתשלום בהיקף 670 מיליון שקל, נחתם באמצע חודש נובמבר האחרון. בינואר 2019 אושרה העסקה באסיפה הכללית של בנק דקסיה ברוב מוחץ.

אולם מאז ועד היום העסקה בין דיסקונט לדקסיה נתונה למתקפה מצד בנק ירושלים, שהתחרה בדיסקונט ללא הצלחה ועדיין מעוניין ברכישת דקסיה. במסגרת זו התריע לאחרונה ירושלים בפני חברי דירקטוריון דקסיה על אופן התנהלותם בנוגע לעסקה עם דיסקונט, וזאת במטרה להניא אותם מלהסכים לארכה בעסקה - דבר שאכן קרה.

המחיר שדיסקונט יידרש לשלם לבעלי מניות דקסיה, אם וככל שהעסקה תושלם, יגדל מכ-679 מיליון שקל, שמורכב מהתמורה המקומית בתוספת 2.5 מיליון שקל בגין החודשים אפריל ומאי 2019 ובתוספת 6.75 מיליון שקל בגין יוני עד אוגוסט 2019. בדקסיה ובדיסקונט מפרטים כי התמורה החדשה תוגדל בסכום של 4.5 מיליון שקל לכל חודש או חלקם היחסי, "ובלבד שסכום התמורה לא יפחת, בכל מקרה, מסך של 691 מיליון שקל".

לפי הערכות בבנק ירושלים מתכוונים להמשיך להיאבק על רכישת הבנק "בכל חזית ובכל דרך אפשרית", כדברי גורם המקורב לבנק. 

צרו איתנו קשר *5988