מדד הידידותיות לעסקים הקטנים: מי הבנקים שהגיעו למקום האחרון?

בעוד שהפועלים ומרכנתיל מובילים את מדד הידידותיות לעסקים הקטנים והבינוניים, דיסקונט והבינלאומי קיבלו את הניקוד הנמוך ביותר • במחצית הראשונה של 2019 חלה ירידה קלה בהיקף האשראי לעסקים אלו

בנק דיסקונט / צילום: אריאל ירוזלימסקי
בנק דיסקונט / צילום: אריאל ירוזלימסקי

הבנקים פועלים ומרכנתיל (מקבוצת דיסקונט) מובילים את מדד הידידותיות לעסקים הקטנים והבינוניים שמקיימת הסוכנות לעסקים קטנים שבמשרד הכלכלה והתעשייה. בסוף המדד, המתייחס למחצית הראשונה של 2019, נמצאים דיסקונט והבינלאומי שקיבלו את הניקוד הנמוך ביותר מהסוכנות.

משרד הכלכלה והתעשייה מקיים את מדד הידידותיות של הבנקים למגזר העסקים הקטנים מאז אמצע 2018, בניסיון לתמרץ את הבנקים להיטיב עם עסקים אלה.

הדירוג מתבסס על מדדים שנחשבים משמעותיים עבור העסקים הקטנים והבינוניים וכוללים את היקף האשראי שניתם לעסקים אלה; גובה הריבית שנגבית מהם בתמורה לקבלת אשראי; שיעור הרווחיות של הבנק מהעמלות שהוא גובה מאותם עסקים והנגישות של הבנקים לעסקים הקטנים והבינוניים.

מנתוני המדד שפורסמו היום (א') עולה כי שני הבנקים שנמצאים במקום הראשון הם פועלים ומרכנתיל שקיבלו את הציון הגבוה ביותר, 84 נקודות; במקום השני בנק אגוד עם 81 נקודות; אחריו מזרחי טפחות (78 נקודות); לאומי (76 נקודות); דיסקונט (67 נקודות) והבינלאומי עם 65 נקודות בלבד. רוב נתוני המדד מבוססים על הדוחות הכספיים החצי שנתיים של הבנקים, ועל סקר שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים.

בהשוואה למדד שמתייחס לחציון השני של 2018, במדד הנוכחי ניכר כי במחצית הראשונה של השנה חלה ירידה של אחוז בשיעור האשראי שמעמידה המערכת הבנקאית לעסקים הקטנים והבינוניים מ-41.3% ל-40.3%.

עוד עולה מהמדד כי במהלך החציון הראשון של השנה חלה ירידה קלה באשראי בסיכון שניתן למגזר זה. באותה התקופה גם חלה עליה בהכנסות של הבנקים מריבית שנגבתה ביחס לממוצע האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים מ-1.8% ל-2.2%. לצד אלה, נרשמה ירידה קלה בתעריפי העמלות שגבו הבנקים ממגזר עסקי זה.

בנוסף לבדיקת הדוחות של הבנקים במסגרת הכנת המדד, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ערכה סקר אינטרנטי בקרב יועצים פיננסיים שביקשו עבור עסקים אשראי מהמערכת הבנקאית. במסגרת הסקר, היועצים הפיננסיים התבקשו לחוות דעה על תעריפי הריבית והעמלות שנקבעו לעסקים הקטנים והבינוניים; רשמת השירותים החיוניים; רמת הקשב של הבנקים לבקשות שונות; נגישות לפקידים בעלי סמכות; ידידותיות המערכות הממוחשבות והאפליקציות ועוד.

בסקר זה הבנק שדורג במקום הגבוה ביותר הוא מזרחי טפחות, וזאת בזכות הזמינות של כוח האדם, איכות המענה למסמכים שמוגשים לו, רמת הקשב לבקשות שונות ועוד.

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, רן קויתי, מסר בהתייחס למדד החדש כי "המגמה שניכרה בשנים האחרונות של גידול בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים נבלמה - ואנחנו עדים למצב של ירידה בהיקף האשראי. בשל כך אנחנו פועלים להמשך הגדלת התחרות בשוק האשראי והמדד מהווה כלי חשוב להעלאת המודעות לעידוד התחרות בשוק זה".

גם שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, התייחס היום לנתוני המדד ואמר כי "פרסום המדד הנוכחי, לצד הענקת רישיון לבנק חדש לאחר יובל שנים, יביאו להגדלת מגוון השירותים, ייעול המערכת הבנקאית והגדלת ההיצע ובאופן שיגביר את התחרות לטובת כלל לקוחות הבנקים".

מהבינלאומי נמסר כי "הבינלאומי מתמקד במתן שרות לעסקים קטנים. המדד שמפרסם משרד הכלכלה אינו מבוסס על חוות דעת העסקים הקטנים עצמם, ומושפע מהיחס של סך העסקים הקטנים מסך תיק האשראי דבר שאינו מלמד על איכות השרות ולא על מידת מוכוונות הבנק למגזר. כמו כן האיכות הגבוהה של תיק האשראי בבינלאומי דווקא מביאה לציון נמוך יותר במדד".

ממרכנתיל נמסר כי "מרכנתיל חרט על דגלו להיות הבנק הטוב ביותר לעסקים הקטנים ואנחנו גאים שהדירוג המתפרסם היום, מוכיח זאת הלכה למעשה".

מדיסקונט טרם נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988