דקסיה שוב פוסל את הצעת הרכש של בנק ירושלים; מנכ”ל דקסיה ייעץ לדיסקונט עבור 50 אלף שקל לחודש

בנק ירושלים מנסה לעצור את העסקה למיזוג של בנק דקסיה לתוך מרכנתיל דיסקונט • דירקטוריון דקסיה טוען: "בהסכם המיזוג לא קיימת התחייבות מצד קבוצת דיסקונט לקלוט עובדים" והסיכוי למכירת תיק אשראי לבנק איגוד - גבוה

בנק דקסיה/ צילום: שאטרסטוק
בנק דקסיה/ צילום: שאטרסטוק

בעוד בנק ירושלים מנסה לעצור את מימוש עסקת הרכישה שנחתמה בין דיסקונט לבין בנק מוניציפל (לשעבר בנק דקסיה), מדווח האחרון כי העסקה למיזוגו לתוך מרכנתיל דיסקונט נמשכת. בהודעה שפרסם מוניציפל נמסר כי "הצעת בנק ירושלים אמנם משופרת ביחס לפניותיו הקודמות, אולם, כמפורט להלן ולאחר דיון מעמיק שקיים הדירקטוריון בהשתתפות יועציו הכלכליים והמשפטיים, הדירקטוריון סבור כי יש להעדיף את השלמת הסכם המיזוג הקיים עם קבוצת דיסקונט על פני ניהול משא ומתן עם בנק ירושלים במטרה לנסות ולהגיע להסכם מיזוג אחר".

דירקטוריון דקסיה הודיע כי עמדתו מתבססת, בין היתר, "על השלב המתקדם שבו מצויה עסקת המיזוג עם קבוצת דיסקונט; הוודאות הגבוהה יותר, לדעת הדירקטוריון, בדבר תנאי העסקה עם קבוצת דיסקונט; תוספת התמורה ב"חלופת המזומן" על פי האמור עתה בפניית בנק ירושלים, אינה משמעותית ואינה ודאית דיה, לדעת הדירקטוריון, בכדי להצדיק ויתור על העסקה עם קבוצת דיסקונט; אי-הוודאות בקשר לאפשרות של בנק ירושלים לעמוד בדרישות ההון ולעמוד במגבלות השונות החלות על תאגידים בנקאיים; והעובדה כי הצעת המזומן לפי מכתב בנק ירושלים היא רק 'חלופה', כאשר 'חלופות' אחרות, אשר נזכרו במכתבים קודמים של בנק ירושלים, כוללות תשלום גם במניות בנק ירושלים, דבר שיחייב את הבנק בביצוע הליך בדיקת נאותות לבנק ירושלים".

בכלל, מוסיף דירקטוריון דקסיה, "ישנו סיכון שלא ניתן יהיה להשלים את העסקה הקיימת עם דיסקונט עקב כניסה למשא ומתן עם בנק ירושלים ודחיית האסיפה הכללית".

נוסף על כך מפרט דירקטוריון דקסיה בדיווח שמסר לבורסה, כי "בהסכם המיזוג לא קיימת התחייבות מצד קבוצת דיסקונט לקלוט עובדים בהיקף כזה או אחר או במתכונת העסקה כלשהי. עם זאת, למיטב ידיעת הדירקטוריון, קיימת כוונה מצד מרכנתיל לקלוט עובדים ומנהלים לאחר המיזוג על מנת לשמר את פעילות הבנק, כמקובל בעסקאות מיזוג דומות". עוד מפרטים בבנק הקטן שמתמחה במתן אשראי לרשויות מקומיות כי "הדירקטוריון עודכן כי קבוצת דיסקונט ניהלה מגעים עם עובדים נוספים בקשר עם אפשרות קליטתם לאחר המיזוג, אולם נכון למועד זה מגעים אלו לא הבשילו לכדי הסכמות או הבנות".

עם זאת ישנו יוצא דופן אחד מדקסיה שכבר ברור כי ימשיך לעבוד עם דיסקונט אם וככל שיושלם מיזוג של הבנק הקטן המונה סניף אחד בלבד, לתוך מרכנתיל: המנכ"ל אוליבייה גוטמן (47), שהגיע להסכמות עם דיסקונט ושלפיהן הוא יסיים את כהונתו כמנכ"ל רגע לפני מיזוג הבנק שהוא מנהל, ומיד לאחר מכן הוא ישמש כיועץ חיצוני לקבוצת דיסקונט בהיקף של חצי משרה, לתקופה של שנה אחת ולטובת סיוע בהטמעת הבנק שיירכש.

בשנה זו הוא יהיה זכאי לסך של 50 אלף שקל לחודש בתוספת מע"מ וכן יהיה זכאי למענק חתימה חד פעמי בסך 200 אלף שקל בתוספת מע"מ, ובסה"כ 800 אלף שקל בתוספת מע"מ. לפי דוחות בנק דקסיה עלות שכרו של גוטמן עמדה ב-2018 על 2.9 מיליון שקל, כאשר הסכום שיקבל עבור הייעוץ מהווה פחות ממחצית שכרו בדקסיה.

גוטמן מועסק בבנק במשרה מלאה החל מספטמבר 2007 באמצעות חוזה העסקה אישי, כאשר עד מינויו לממלא מקום מנכ"ל הבנק באוקטובר 2015 הוא כיהן כסמנכ"ל הכספים. מדצמבר 2015 הוא מנכ"ל ומנהל העסקים הראשי בדקסיה.

השלמת העסקה תלויה במכירה מוקדמת של תיק אשראי לרשויות מקומיות מידי מרכנתיל או מידי דקסיה, וזאת על מנת לקבל את אישור הרשות לתחרות, לשעבר הרשות להגבלים עסקיים. בימים אלה מקיימים דיסקונט ודקסיה משא ומתן למכירת תיק אשראי שכזה לבנק איגוד.

עתה, לראשונה, דירקטוריון דקסיה מתייחס לסיכויים שהעסקה עם איגוד תקרה כשהוא מציין בדיווח לבורסה כי "הצדדים למיזוג פועלים בימים אלה להשלמת מכירת תיק האשראי, והם מעריכים את האפשרות להשלמת עסקת מכירת תיק האשראי כגבוהה, גם אם אין ודאות מוחלטת לכך".

צרו איתנו קשר *5988