ביקורת עמיתים: מבקר המדינה יוזם שת"פ עם המבקר האמריקאי

אחרי הביקורת שהוטחה במבקר המדינה הישראלי על גישה רכה מדי שהוא שואף להנהיג כלפי המבוקרים: אנגלמן נפגש לאחרונה בכנס ארגון המבקרים עם מבקר המדינה האמריקאי ג'ין דודארו וגיבש עמו מתווה לבדיקת התנהלותו של המוסד הישראלי

מתניהו אנגלמן - מבקר המדינה / צילום: יוסי זמיר
מתניהו אנגלמן - מבקר המדינה / צילום: יוסי זמיר

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נפגש לאחרונה עם מבקר המדינה האמריקאי ג'ין דודארו והציע לו לקיים, באופן תקדימי בישראל, ביקורת עמיתים על מוסד מבקר המדינה הישראלי. עם כניסתו של אנגלמן לתפקיד המבקר, הוא הציב יעד לקידום ביקורת חיצונית ואובייקטיבית על המוסד שבראשותו.

במסגרת זו נפגש אנגלמן עם מבקר המדינה האמריקאי ג'ין דודארו והציע לו לקיים ביקורת חיצונית. במערכת הישראלית אומרים כי מוסד הביקורת האמריקאי נחשב למוביל ולחדשני במדינות המפותחות. ל"גלובס" נודע כי דודארו השיב עקרונית בחיוב להצעת אנגלמן, וכי הנושא עתיד להידון ולהיחתם סופית בביקור למידה שיתקיים בחודש הקרוב במשרדי מבקר האמריקאי בוושינגטון.

בישראל עד כה מבקר המדינה היה חסין מכל ביקורת, ולא לחינם חזר שוב ושוב בטורי פרשנות הביטוי "מי יבקר את המבקר?", זאת בזמן שהמדינות המובילות בעולם החלו לבצע ביקורות חיצוניות על פעילות של מבקר המדינה, על-פי המלצתו והנחייתו של Intosai, ארגון מוסדות ביקורת המדינה העולמי.

על-פי ראשי הפרקים של ההסכם, מדי תקופה של שנה עד שלוש שנים תגיע משלחת של 10 עד 20 קולגות מאמריקה לצורך ביצוע הביקורת בישראל, שתכלול מספר מדדי ביקורת, ובין היתר תבדוק אם מוסד המבקר פועל על-פי המדיניות שהוגדרה בחוק, מהי התוכנית האסטרטגית שלו, האם קיים תהליך בקרה פנימי ומה טיבו, האם הביקורות מבוצעות על-פי התקינה הבינלאומית לביקורת ועוד.

ג'ין דודארו /צילום : רויטרס
 ג'ין דודארו /צילום : רויטרס

בעבר היה נהוג שמבקר המדינה בודק בעיקר האם פעילותו של גוף מבוקר עומדת בקנה אחד עם "התשתית הנורמטיבית" שנקבעה לפעילות זו. תחת הגדרת "התשתית הנורמטיבית" נכללים בין היתר חוקים ותקנות, הוראות רגולטוריות, הנחיות, עקרונות והסכמים המנחים את המינהל התקין במגזר הציבורי. בהתאם ל"רפורמת הביקורת הבונה", המבקר אנגלמן הנחה כי לצד "ביקורת ציות" יש להרחיב את העיסוק בסוגיית היעילות הכלכלית של פעילות הגוף המבוקר ולהציג את הערך המוסף העולה מהביקורת.

ל"גלובס" נודע כי מבקר המדינה האמריקאי יבדוק את תקינות מבנה הארגון, את הפיתוח המקצועי של המוסד ואת ההון האנושי וניהולו על-ידי מבקר המדינה אנגלמן. גורם במשרד מבקר המדינה אומר כי מבקר המדינה האמריקאי יהיה חשוף לדוחות ואף לחומרי גלם, אולם לא לחומרים מסווגים ובעלי רגישות ביטחונית.

הפגישה בין המבקר אנגלמן למקבילו האמריקאי התקיימה במסגרת הכנס הבינלאומי למבקרי מדינה מן העולם בהובלת ארגון Intosai, ארגון מוסדות ביקורת המדינה העולמי, בהשתתפות כ-180 מבקרי מדינה ונציגיהם.

ממשרד המבקר נמסר כי המהלך הוא בבחינת "נאה דורש, נראה מקיים", וכי "המבקר אנגלמן רואה חשיבות רבה בקידום מנגנון ביקורת חיצוני אשר יבצע בחינה מקיפה של עבודת הביקורת הישראלית ויצביע לצד רכיבי ביקורת הראויים לשימור, על ליקויים שיש לתקן, שינויים במבנה הארגוני ושיטות עבודה שיש לעדכן בהתאם לתקנים הבינלאומיים".

דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מינואר 2017 השווה בין 13 גופי ביקורת המדינה ב-OECD ובחן בין היתר את השימוש בכלי של ביקורת עמיתים. מדינות מובילות שבהן נהוג לבצע ביקורות עמיתים אחת לתקופה הן ארצות-הברית, בריטניה, פינלנד, נורבגיה, קנדה, דנמרק ושבדיה.

צרו איתנו קשר *5988