בתום סבב הלחימה: המדריך לזכויות נפגעי גוף ונפש בפעולות איבה וטרור

מהי פעולת איבה, מי זכאי לפיצויים עפ"י החוק, מהן הזכויות של הנפגע, איך נקבע גובה הפיצוי, ואילו הטבות נוספות ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי? כל התשובות בפנים

המוסד לביטוח לאומי / צילום איל יצהר
המוסד לביטוח לאומי / צילום איל יצהר

הדי האזעקות והפיצוצים בדרום הארץ (וקצת במרכזה) שככו, לשמחת כולם. כותרות החדשות עברו לעסוק בנושאים אחרים, והמערכת הפוליטית שוב עומדת במרכז תשומת-הלב הציבורית.

למרבה המזל, הפעם לא היו נפגעים בנפש בצד הישראלי, מלבד כמה פציעות קלות. אבל ספירת הפצועים, אלה שנחתכו מזכוכית שהתנפצה או נחבלו בדרך לממ"ד, רחוקה מלסכם את מניין הנפגעים האמיתי של סבב ההסלמה, כי את הפגיעות החמורות באמת - פגיעות הנפש - אף אחד לא יכול למדוד.

וגם נפגעי הגוף - ההגדרות של פציעה קלה, בינונית או קשה מאבחנות רק את מידת סכנת החיים או סכנת איבוד האיבר שנשקפת לנפגע. הן אינן מספרות את הסיפור המלא. לפעמים דווקא פצוע קל נדרש לסדרת טיפולים מייגעת ויקרה, או סובל מכאבים עזים לאורך זמן רב, או מאבד חלקית את כושר העבודה שלו.

לכל הפגיעות האלה, בנפש וגם בגוף, נדרש לתת מענה. לכן אנו מגישים בפניכם סקירה קצרה של זכויות נפגעי פעולות איבה (אזרחים בלבד, למעט אנשי כוחות הביטחון). הסקירה כוללת את הזכויות המגיעות לנפגעי הגוף והנפש מידי המדינה בלבד, ולא מתייחסת לתחום הביטוחים הפרטיים. חשוב לציין כי החוק מתייחס גם לפגיעת נפש כ"פגיעת גוף", להבדיל מ"פגיעת רכוש".

על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל-1970, המוסד לביטוח לאומי אמור לשלם תגמולים והוצאות ריפוי, החלמה ושיקום בגין מוות או בגין נכות שאירעו כתוצאה מפעולת איבה.

מיהו הזכאי על-פי החוק?

הזכאות מוקנית לאזרח, תושב ישראל או מי שנכנס אליה כחוק. 

מהי פעולת איבה?

פעולת איבה היא פעולת לחימה או פעולה של כוחות אויב של מדינת ישראל וכן מעשה אלימות או טרור שבוצעו על-ידי ערבים נגד יהודים או ישראלים (או להפך) בשל זהותם. 

מהן הזכויות של הנפגע?

פיצויי הביטוח הלאומי מתחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות: תשלום על הטיפול הרפואי.
פיצוי על החסרת ימי עבודה עקב הפציעה.
קצבאות נכות.

התשלום על הטיפול הרפואי

נפגע פעולת איבה זכאי לקבל טיפול רפואי עקב פגיעתו בפעולת איבה, כל עוד לא נקבעה דרגת נכותו, ובתנאי שאינו מקבל באותה תקופה שכר או פיצוי ממקור כלשהו, וזאת לאחר שיוכר כנפגע פעולות איבה על-ידי "הרשות המאשרת". הטיפול כולל: עזרה ראשונה מכל גורם רפואי הסמוך למקום הפגיעה, אשפוז בבתי חולים, קבלת טיפול רפואי בקופות-החולים, שיקום רפואי, אספקת מכשירי עזר רפואיים וקבלת תרופות (או החזר כספי על תרופות).

מהו גובה הפיצוי?

המוסד לביטוח לאומי אמור לממן את עלות הטיפול במלואו. הנפגע עשוי להיות זכאי גם להחזר הוצאות נסיעה לטיפולים הרפואיים, לדמי החלמה רפואית, ובמקרים מסוימים גם למימון טיפולי שיניים.

פיצוי על החסרת ימי עבודה עקב הפציעה

אדם אשר נפגע ונמצא בטיפול רפואי ואינו עובד עקב הפגיעה, זכאי לתגמול מיוחד. לשם כך, עליו למלא טופס "הודעה על פגיעה ותביעה לתגמול רפואי" (ניתן להוריד באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבל בסניפי המוסד), לצרף תיעוד רפואי תיעוד נוסף כפי שנדרש, ולהגיש לסניף המוסד במקום מגוריו של הנפגע.

בעניין זה חשוב לדעת כי על-פי הפרקטיקה הנהוגה, המוסד לביטוח לאומי בודק האם שמו של התובע מופיע ברשימות אשר הועברו אליו מבתי החולים וממגן דוד אדום. מי ששמו אינו מופיע ברשימות אלה יתקשה להוכיח את הפגיעה - לכן חשוב, גם לנפגעי הלם וכדומה, שלא לדחות את הפנייה לטיפול רפואי במוסד רפואי.

מהו גובה הפיצוי?

לגבי נפגע שאינו עובד נקבע בתקנות תגמול מינימום. לגבי נפגע אשר עבד לפני הפגיעה, ישולם תגמול בהתאם לשכרו במהלך שלושת החודשים שקדמו לפגיעה, אך בכל מקרה לא יפחת שכרו מתגמול המינימום. נערים בני 18-16 שאינם עובדים יהיו זכאים גם הם לגמלה, בשיעור מחצית מהגמלה המינימלית.

קצבאות נכות

מי שהוכר כנפגע פעולת איבה רשאי להיבדק על-ידי ועדה רפואית, אשר תקבע את דרגת נכותו.

אם נכותו הקבועה של הנפגע תיקבע בשיעור של עד 9%, הוא לא יהא זכאי למענק או לתגמול חודשי. אם נכותו של הנפגע תקבע בשיעור של בין 10% עד 19%, הוא יהיה זכאי למענק חד-פעמי. אם הנכות תעמוד על שיעור של יותר מ-20%, יהיה זכאי הנפגע לתגמולים חודשיים.

מהו גובה הפיצוי?

לגבי התגמול העיקרי, שמשולם לאחר שהנפגע נבדק על-ידי ועדה רפואית ונקבעה נכותו: תגמול זה יהיה שווה לתגמול המשולם לפי "חוק הנכים תגמולים" לאנשי הצבא וכוחות הביטחון ("נכה צה"ל"). התגמולים אינם מחושבים בהתאם לשכר העבודה של הנפגע, אלא בסכום קבוע - לפי עיקרון "העני העשיר משתווים".

אילו הטבות נוספות ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?

במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל מענקים והלוואות דיור, סיוע ברכישת רכב ובהחזקה חודשית, שיקום מקצועי וסיוע בשירותים אישיים. ישנן גם הטבות מיוחדות למי שיעמוד בקריטריונים של "נכה נצרך" או "מחוסר פרנסה" וכן הטבות אצל גורמים שונים כמו אגרת טלוויזיה, ארנונה, לימודים גבוהים וכו'.

חשוב לדעת:

אדם אשר נפגע בפעולת איבה שאירעה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או ממנה, נחשב למעשה לנפגע בעבודה. בידו הזכות לבחור את המסלול העדיף עליו או כנפגע פעולות איבה על-פי חוק נפגעי פעולות איבה או נפגע עבודה, על-פי חוק הביטוח הלאומי. הנפגע צריך לבחור את המסלול העדיף לו, משום שלא ניתן לקבל תגמול כפול. השיקול ייעשה בהתאם לסוג הפגיעה וחומרתה ונתוניו האישיים של הנפגע כמו גיל, שכר וכו'. 

הכותבת היא עורכת דין המתמחה בדיני נזיקין

צרו איתנו קשר *5988