אי.די.בי ממשיכה לממש ההחזקה בכלל ביטוח: תמכור עוד כ-7.8% מהמניות ותרשום ברבעון הרביעי רווח כלכלי של 80 מיליון שקל

העסקה תתבצע במזומן וכנגד רכישה עצמית של אג"ח ארוכות מסדרות ט' ו-י"ד - דרך המועדפת על אי.די.בי מאחר שהיא מייצרת פרמיה מהותית בעת המכירה • מהתזרים החזוי שפרסמה לשנתיים הקרובות עולה כי ב-2020 מקווה אי.די.בי להשלים את מכירת ישראייר שתניב תזרים נקי של 186 מיליון שקל

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

חברת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין ממשיכה לממש את החזקותיה במניות כלל ביטוח. אמש דיווחה החברה כי הסכימה למכור עוד כ-7.8% ממניות כלל ביטוח בעסקה המשלבת תמורה במזומן ובאגרות חוב שהנפיקה אי.די.בי בעבר מסדרות ט' ו-י"ד הארוכות. ביום חמישי בערב קיימה אי.די.בי מכרז-החלף למכירת מניות כלל ביטוח בתמורה למזומן ולאג"ח, אותו הובילו אפסילון חיתום ופועלים אי.בי.אי. לאחר קבלת הצעות החתמים, החליטה כאמור אי.די.בי למכור כ-7.8% מהחזקותיה בחברת הביטוח (4,336,549 מניות).

במסגרת העסקה, תמכור אי.די.בי 2.8% תמורת תשלום של כ-82 מיליון שקל במזומן ולפי מחיר של 52.5 שקל למניה. בנוסף, תמכור אי.די.בי 3.56% ממניות כלל ביטוח בתמורה לאג"ח מסדרה ט' אותן תרכוש במחיר של 75 אגורות לאיגרת, וכן עוד 1.44% ממניות כלל ביטוח יימכרו בתמורה לרכישת אג"ח מסדרה י"ד במחיר של 78 אגורות לאיגרת.

רכישה עצמית זו של אג"ח שהנפיקה בעבר, בוצעה כאמור במחירים הנמו כים משמעותית מערכן המתואם (פארי) של אותן איגרות חוב. כתוצאה מכך, מעריכה אי.די.בי כי תרשום בדוחות הרבעון הרביעי השנה רווח חשבונאי מפדיון מוקדם של כ-73 מיליון שקל, או רווח כלכלי אמיתי של 80 מיליון שקל.

מכירה של מניות כלל ביטוח כנגד רכישה עצמית של אג"ח ארוכות מסדרות ט' ו-י"ד, היא הדרך המועדפת על אי.די.בי למימוש ההחזקה בכלל ביטוח, מאחר שהיא מייצרת פרמיה מהותית בעת המכירה. עם זאת, מכירה כזאת אינה מייצרת נזילות ולכן נאלצת החברה גם לבצע מכירות במזומן. בעסקה הנוכחית, מכרה אי.די.בי למעשה 5% ממניות כלל ביטוח לפי מכפיל הון של 0.88, כאשר החברה עצמה נסחרת כיום בבורסה לפי מכפיל הון נמוך משמעותית של 0.57 בלבד.

טרם השלמת עסקת מכירה זו, החזיקה אי.די.בי באופן ישיר ב-15.3% ממניות כלל ביטוח. לצדה, מושקעת אי.די.בי בכ-15% ממניות כלל ביטוח דרך עסקאות החלף אותן ביצעה במהלך 2018.

בחברה לא דיווחו אמש האם המכירה החדשה תבוצע מתוך ההחזקה הישירה או דרך סיומן של חלק מעסקאות ההחלף, שבוצעו מול הבנקים במהלך 2018. עם זאת, על פי הערכות בשוק תתבצע עסקת המזומן כנגד מניות המוחזקות באופן ישיר, בעוד שעסקת ההחלפה תתבצע כנגד סיומה של עסקת החלף.

בנוסף, דיווחה אי.די.בי כי היא ממשיכה לבחון חלופות שונות למכירתן של עוד 5% ממניות כלל ביטוח בתמורה למזומן ו/או אג"ח מסדרות ט' ו-י"ד, כאשר עד תחילת ינואר היא מחויבת על-פי המתווה למכירת גרעין השליטה בכלל ביטוח, למכור עוד 2.2% מהמניות שמוחזקות באופן ישיר (תחת הנחה כי 2.8% יימכרו כבר כעת).

מגייסת 230 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה 

בינתיים, מקיימת היום אי.די.בי את שלב המכרז המוסדי המקדים של הנפקת איגרות החוב מסדרה ט"ו החדשה. מדובר בסדרה שתובטח בשעבוד ראשון על מניות כלל ביטוח ועל תמורות שיתקבלו ממכירתן. גם את ההנפקה הזו מובילה אפסילון חיתום, שנמצאת בשליטתה של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש.

לקראת ההנפקה פרסמה אי.די.בי ביום חמישי חלקים נבחרים מתוך דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2019 (שיפורסמו בסוף החודש). בין השאר, פרסמה החברה את תזרים המזומנים החזוי לשנתיים הקרובות, ובו ציינה כי היא מצפה לגייס בהנפקת סדרה ט"ו סכום של 230 מיליון שקל, שיובטחו בשעבוד על 10.4% ממניות כלל ביטוח (כל המניות שייוותרו בהחזקה ישירה). הכסף שיגויס יסייע בפירעון הסופי של שתי סדרות הקצרות (י"א ו-י"ג) בעוד כשבועיים.

מהתזרים החזוי עולה, כי סגירת עסקאות ההחלף מול הבנקים צפויה לחייב את אי.די.בי בתשלום של 45 מיליון שקל לבנקים ברבעון הרביעי, וזאת מאחר שמניית כלל ביטוח נסחרת כיום במחיר נמוך יותר מהמחיר שלפיו בוצעו אותן עסקאות. ב-2020 תמשיך אי.די.בי לחסל עסקאות החלף אלו, כאשר הנזק מהן אמור להסתכם בתשלום נוסף של כ-72 מיליון שקל לבנקים.

עוד עולה מהתזרים החזוי, כי ב-2020 מקווה אי.די.בי להשלים את מכירת חברת התעופה ישראייר שבבעלותה, בעסקה שאמורה להניב לאי.די.בי תזרים נקי של 186 מיליון שקל. אם תוכניות אלו אכן יתממשו במלואן, הרי שאת 2019 תסיים אי.די.בי עם 354 מיליון שקל בקופה, בעוד שבסוף 2020 יהיה ברשותה סכום של כ-277 מיליון דולר.

יחד עם זאת, את 2021 צפויה אי.די.בי לסיים עם סכום מצומצם של כ-40 מיליון שקל בלבד בקופה, וזאת כל עוד לא תזכה לתשלומי קרן מחברת דולפין איי.אל (של בעל השליטה אלשטיין), בגין דיבידנדים שתקבל האחרונה מדסק"ש. לחילופין, עשויה עד אז החברה לנסות ולמכור את החזקתה (50%) בחברת הנדל"ן IDBG. נתח זה מוערך כיום בדוחות לפי שווי של 145 מיליון שקל.

מסיבה זו תכלול אי.די.בי בדוחות הרבעון השלישי של 2019 ביאור והפניית תשומת לב רואה החשבון המבקר  (בדומה לגילוי שניתן בדוחות הרבעון השני) בדבר מצבה הכספי של החברה, תחזיותיה, תוכניותיה ויכולתה לפרוע את התחייבויותיה החל מ-2022. לדברי אי.די.בי, היא תמשיך לבחון את נאותות הנחת ה"עסק החי" ואת שאלת קיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה ככזו עד בסמוך לפרסום דוחות הרבעון השלישי. עם זאת, לפי שעה נראה כי הערת "עסק חי" עלולה להופיע רק בדוחות שיפורסמו במהלך 2020.

את הרבעון השלישי סיימה אי.די.בי עם חוב פיננסי נטו של 1.92 מיליארד שקל, רמת מינוף של 118% ועם שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 300 מיליון שקל. על פי הנתונים שכבר פרסמה, נרשם ברבעון הפסד של 155 מיליון שקל, שנבע ברובו מירידה של 184 מיליון שקל בערך ההשקעה בכלל ביטוח (בין השאר בשל סיומן של עסקאות החלף שהניבו הפסד). בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה אי.די.בי הפסד של 407 מיליון שקל, שהוביל את החברה להציג הון עצמי שלילי (גירעון בהון) של 409 מיליון שקל בסוף ספטמבר. 

צרו איתנו קשר *5988