בעקבות השינויים הדיגיטליים: אנגלמן הסדיר את נוהלי עבודת ביקורת המדינה

הנוהל החדש, שגובש בשיתוף-פעולה עם היועמ"ש אביחי מנדלבליט, מסדיר היבטים של ביקורות על מערכות המידע ואיתנותן ואמור להסדיר את עבודת הביקורת בעידן של מאגרי מידע ממוחשבים, מחשבים ניידים וגישה למייל

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: יוסי זמיר
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: יוסי זמיר

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הסדיר, בשיתוף-פעולה עם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, את נהלי עבודת ביקורת המדינה בדגש על מערכות מידע ממוחשבות. 

בעקבות השינויים הדיגיטליים, אנגלמן ומנדלבליט הסדירו את הליך איתור מידע ומסמכים של גופים ציבוריים ואופן מסירתם לביקורת המדינה, תוך שמירה על זכויות המבוקרים. הנוהל גובש באופן מושכל על-מנת לאפשר גישה לכלל המידע הדרוש לקיומה של ביקורת אפקטיבית ומצוינת, תוך הבטחת זכויותיהם ופרטיותם של עובדי המדינה.

שיתוף-הפעולה בין הגופים הסדיר את קיומה של ביקורת מודרנית המתאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים והאתגרים הנובעים ממנה. הנוהל מסדיר היבטים של ביקורות על מערכות המידע ואיתנותן (ביקורת IT). 

הנוהל החדש נועד להבטיח כי בפני צוותי הביקורת של משרד מבקר המדינה יעמוד כל המידע הרלוונטי לצורך גיבוש הדוח שיפורסם לציבור. החתימה על הנוהל משקפת את החתירה לבצע ביקורת אפקטיבית, עצמאית ובלתי תלויה, וכל זאת בדרך מקצועית, סדורה ומכבדת ומתוך שאיפה לספק ערך מוסף ממשי לעבודת רשויות השלטון בישראל. הנוהל יאפשר למשרד המבקר למלא את תפקידו בעידן הממוחשב בהתאם לסמכויות שניתנו לו בחוק ותוך שימוש בכלי ביקורת מתקדמים.

יחד עם זאת, הנוהל מדגיש כי בעת עבודת הביקורת, יפעיל מבקר המדינה את סמכויותיו בריסון, בסבירות ובמידתיות וייתן תשומת-לב לזהירות מפני פגיעה בזכות לפרטיות של עובדי הגופים המבוקרים.

בין היתר נקבע כי הביקורת תיעשה בתיאום מראש עם הגוף המבוקר, כך שהגוף המבוקר יוכל לארגן את המידע על-פי צורכי הביקורת והנחיות משרד מבקר המדינה. עוד נקבע כי הליך האיתור ייעשה על-ידי הגוף המבוקר על-פי הנחיותיו של עובד משרד המבקר ועל-פי שיקול-דעתו המקצועי.

כמו כן, תשומת-לב מיוחדת ניתנה להגנה על מידע אישי של העובד, אשר יש להפרידו מחומרי הביקורת המקצועיים הנמסרים לבחינת מבקר המדינה. כך למשל, ניתן דגש למצבים של מאגרי מידע נרחבים וכן של חומרי ביקורת אשר שמורים במסגרת דואר אלקטרוני ממשלתי.

הובהר כי במסגרת הביקורת החשובה הנדרשת כיום ביקורות בתחום מערכות המידע ואיתנותן, לרבות תחום הסייבר ו-IT, יש להקפיד שלא לפגוע בקבצי מקור ובמערכות עצמן. הנוהל אף מסדיר מנגנון ליישוב מחלוקות על דרך שיח פתוח ושיתוף-פעולה בין מוסד מבקר המדינה לגופים המבוקרים. 

בתום 18 חודשים מכניסתו של הנוהל לתוקף, ייבחן אופן יישומו על-מנת להפיק לקחים ולהמשיך לשפר את פעולת הביקורת ושיתוף-הפעולה הדרוש מצד משרדי הממשלה. 

מבקר המדינה אנגלמן מסר: "אני רואה חשיבות בחיזוק ומיסוד קשרי מבקר-מבוקר. השינויים הדיגיטליים הצריכו אותנו לעדכן את נוהלי עבודת הביקורת ולהסדיר אל מול הגופים המבוקרים כללים, שמחד יבטיחו שילוב של כלי ביקורת מתקדמים וגישה לכלל מאגרי המידע וחומרי הבדיקה הרלוונטיים; ומאידך יאפשרו לקיים את הליך הביקורת בדרך מכבדת ובונה, תוך שמירה על אתיקה מקצועית בממשקים מול הגופים המבוקרים ועל זכויות הפרט. אני מודה ליועץ המשפטי לממשלה על שיתוף-הפעולה ולצוות המקצועי במשרד המבקר עם השלמת גיבוש הנוהל".

היועמ"ש מנדלבליט מסר: "קיומה של ביקורת מדינה יעילה ומתקדמת היא ערובה חשובה לקיומו של מינהל תקין ויעיל, החותר כל העת לשיפור השירות לאזרח. אני מברך על השלמת המלאכה לליבון הסוגיות המשפטיות הרבות לגבי פרשנות הדין ויישומו בהקשר המורכב של חומרי ביקורת המוחזקים במדיה הדיגיטלית. כל זאת, באופן המבטיח ביקורת אפקטיבית תוך שמירה על זכויות עובדי המדינה". 

צרו איתנו קשר *5988