אקורד הסיום של מנורה בתחום השירותים הפיננסיים: תמכור לאלטשולר שחם את חלקה בחברת הקרנות המשותפת תמורת עשרות מיליוני שקלים

כשלוש שנים מאז הקמת השותפות, מממש אלטשולר שחם אופציה שניתנה לו באותה עת לרכישת החזקות המיעוט (20%) בחברת ניהול הקרנות המשותפת • התמורה תשולם למנורה "באופן מדורג על פני מספר שנים, כתלות בתוצאות אלטשולר קרנות בתקופה זו

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר
גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

בית ההשקעות אלטשולר שחם שם סוף לשותפות בתחום ניהול קרנות הנאמנות בינו לבין קבוצת הביטוח מנורה מבטחים, לאחר כשלוש שנים, כשהוא מממש אופציה שניתנה לו לרכישת החזקות המיעוט (20%) בחברת ניהול הקרנות המשותפת.

בפברואר 2017 הושלם המיזוג בין מנורה מבטחים קרנות נאמנות לבין אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות, חברה בת של בית ההשקעות. התמורה בעסקה לקבוצת הביטוח ניתנה בדמות 20% ממניות חברת הקרנות הממוזגת. 

בהסכם המיזוג נכלל בין היתר מנגנון היפרדות בין הצדדים, שכלל אופציית CALL שניתנה לאלטשולר שחם ובמסגרתה "הזכות לחייב את מנורה פיננסים למכור לה את כל מניות ה חברה הממוזגת שבידיה", וכעת זו מופעלת על ידי אלטשולר שחם וממומשת. בין הצדדים נקבע כי התשלום למנורה ישולם "באופן מדורג על פני מספר שנים, כתלות בתוצאותיה של אלטשולר קרנות במהלך תקופה זו".

במנורה מבטחים דיווחו בהקשר זה כי "ההשפעה של מימוש האופציה כאמור על התוצאות הכספיות של החברה אינה מהותית". על פי ההערכות, התמורה בעסקה תסתכם בכמה עשרות מיליוני שקלים. מוקדם יותר השנה חשפנו את דוחות בית ההשקעות אלטשולר שחם שבמסגרתם צוין כי "בהתא ם לעבודת מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי", שווי ההתחייבות של אלטשולר שחם כלפי מנורה מבטחים באופציה האמורה לעיל עמד בסוף 2018 על כ-53.6 מיליון שקל, לעומת שווי של 79.4 מיליון שקל בסוף 2017.

על פי הסכם המיזוג האמור בין החברות, מנורה מבטחים העבירה את חלק הארי מנכסי קרנות הנאמנות שניהלה בבית ההשקעות שלה (שערב המיזוג הסתכמו בכ-6.1 מיליארד שקל), ואת היתרה - קרנות מחקות בהיקף של כ-880 מיליון שקל דאז, העבירה למגדל שוקי הון בתמורה לכמיליון שקל בלבד. בנוסף, מנורה העבירה לניהול אלטשולר שחם גם את התיקים שנוהלו על ידה תמורת סכום לא מהותי.

בין חלוצות פעילות בתי ההשקעות 

בעקבות העסקאות הללו מנורה מבטחים חדלה מפעילות של ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות. מבחינת קבוצת הביטוח, החבירה לאלטשולר שחם היוותה אז אקורד סיום חיובי לאחר ניסיון כושל להקים זרוע שירותים פיננסיים מובילה. לולא המיזוג, סביר שערך הקרנות של מנורה היה נשחק יותר.

למעשה, מנורה מבטחים, שהייתה מקבוצות הביטוח הראשונות שנכנסו לתחום בתי ההשקעות ושהובילה מאמצים רבים בתחום, נסוגה בסוף 2016 מפעילות ניהול השקעות לטווח קצר לציבור הרחב, בדומה למהלך שנקטו לפניה כלל ביטוח וביטוח ישיר, והרבה אחריה גם איילון. כיום רק להראל (הראל פיננסים), להפניקס (אקסלנס) ולמגדל (מגדל שוקי הון) יש פעילויות ניהול השקעות לטווח קצר.

מבחינת אלטשולר שחם מדובר על מהלך חשוב בתחום שבו אין לבית ההשקעות הצלחה, בניגוד למה שמאפיין את פעילויותיו המוצלחות מאוד בתחומי הגמל, ההשתלמות והפנסיה. נציין כי מ יד לאחר מיזוגן של קרנות מנורה מבטחים, ניהל בית ההשקעות אלטשולר שחם בפברואר 2017 קרנות נאמנות בשווי שעמד על 23 מיליארד שקל, ואילו בסוף הרבעון השלישי השנה נוהלו בקרנותיו נכסים בשווי של כ-20 מיליארד שקל.

בתוך כך, מנורה מבטחים ביטוח, שבניהול יהודה בן אסאייג, האריכה בשנתיים נוספות את ההסכמים שלה לניהול וביצוע הסדרי הפרישה המוקדמת של עובדי בזק, עד סוף 2021. במנורה מבטחים מעריכים כי הפרמיה שתשולם לחברה בשנתיים הללו תעמוד על 650 מיליון שקל, והרווח שינבע לחברה יהיה "לא מהותי". 

צרו איתנו קשר *5988