בלי צפי למועד חדש: הרצת לוויתן לא תתבצע השבוע

שותפויות לוויתן לא הצליחו לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה עד למועד הנישוב, למרות שהן היו ידועות מראש • מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אנחנו מודעים לחוסר הנוחות הנגרמת לציבור, ומדגישים: אין מקום לפינוי התושבים מבתיהם" • האם הגז מזיק לסביבה פחות מפחם

מאגר הגז הטבעי "לוויתן" / צילום: אלבטרוס
מאגר הגז הטבעי "לוויתן" / צילום: אלבטרוס

המשרד להגנת הסביבה הודיע אמש כי חברת נובל אנרג'י לא עמדה בתנאים הרגולטוריים שהוצבו לה, ולכן הליך הנישוב (הרצת האסדה) שהיה אמור להיערך היום, יידחה למועד לא ידוע. ההודעה הופצה שעות בודדות לפני תחילת ההרצה, ובה נימק המשרד כי תוכנית הדיגום והניטור שהציגה נובל אנרג'י לא מאושרת מכיוון שלא נחה דעתו עד לשעה זו מדוחות בקרת האיכות שהוגשו, ומכיול מכשירי מדידת הבנזן. בזמן הליך הנישוב, ישוחררו לאוויר כ-50 טונות של חומרים אורגנים נדיפים ומזהמים ובהם בנזן, הנחשב למסרטן ודאי, ולכן יש חשיבות רבה באמצעי הבטיחות בהם דורש המשרד להגנת הסביבה מנובל אנרג'י לעמוד.

בשבוע שעבר, אישר המשרד להגנת הסביבה לחברת נובל אנרג'י לפרסם הודעה לציבור 48 שעות טרם הליך הנישוב, ולהודיע כי ההליך יבוצע בכפוף להשלמת האישורים הנדרשים מן המשרד. באותה העת, לדברי גורמים במשרד להגנת הסביבה, היה מדובר בפערים שניתן לסגור, אך חברת נובל אנרג'י לא עשתה זאת בימים שחלפו, ובליל אמש לא נותרה למשרד ברירה אלא לדחות את התהליך, בשל אי עמידת החברה בתנאים שהוצבו לה עד לרגעים האחרונים. במשרד מעריכים כעת כי הפער בין הצדדים לא מסתכם בדחייה של כמה שעות, ושהנישוב לא יוכל להתקיים השבוע.

למרות שבסופו של דבר הפעלת האסדה תלויה באישורו של המשרד להגנת הסביבה האמון על האספקטים הסביבתיים וכן שמירה על ביטחון ובריאות הציבור, בשבוע שעבר מיהר משרד האנרגיה להודיע על לוח זמנים להפעלת האסדה, ובלא אישור המשרד להגנת הסביבה - לוח זמנים זה התברר כשגוי. בנוסף, הבוקר הוציאו נובל אנרג'י הודעה ובה טענו כי " לאחר בחינת הודעת המשרד להגנת הסביבה אנו מאמינים כי הזרמת הטבעי ממאגר לוויתן תחל בימים הקרובים. אסדת לוויתן עומדת בכל התנאים המחמירים ביותר בנושא הגנת הסביבה וכך גם קבעו המשרד להגנת הסביבה והגורמים המוסמכים" , וזאת למרות שהודעת המשרד להגנת הסביבה עומדת בסתירה להצהרה זו, והחברה למעשה לא השלימה את כל החוסרים הנדרשים על מנת לוודא שהיא אכן עומדת בדרישות הסביבתיות אותן הציב המשרד.

"המשרד מקפיד על מילוי כל הוראותיו על-מנת להבטיח שהציבור יקבל מידע אמין ושהמדידות ייעשו בצורה נכונה ובדוקה. ולכן, כאשר לא שוכנע הצוות המקצועי שלנו שהדברים עולים בקנה אחד עם הרמה המקצועית שהוא דרש, וכי דעתנו אינה נוחה עם איכות בקרת המדידה שתתבצע באסדה, לא היססנו לרגע ודחינו את הנישוב", אומר לגלובס גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. "כאשר אנשי המשרד ישוכנעו שדרישותיהם הנוגעות לדיגום ובקרת האיכות של הדיגום והניטור על האסדה מולאו - נאפשר את ביצוע הנישוב. הציבור יקבל הודעה של יומיים מראש, אך יהיה זה רק לאחר קבלת אישור ואור ירוק סופי מהמשרד להגנת הסביבה. אנחנו מודעים לחוסר הנוחות הנגרמת לציבור, ומדגישים שוב ושוב: אין שום מקום לפינוי תושבי חוף הכרמל מהבית, אין הנחיות מיוחדות, ולא צפויה כל השפעה על שגרת חייהם. המשרד קובע באופן ברור ונחרץ כי לא רק שפרויקט לוויתן אינו מסכן את הציבור, אלא להפך. הרי אם היה מסכן את הציבור, המשרד לעולם לא היה מאשר אותו".

עמותת שומרי הבית, שהמליצה לתושבים לשקול להתפנות מביתם בעת הנישוב, נאבקת מזה יותר משנתיים נגד אסדת הגז. ביום הנישוב, לכשיתקיים, מתכננת העמותה הפגנה גדולה מול קריית הממשלה בת"א. בנוסף, העמותה שכרה מצלמת גזים תרמית, באמצעותה היא מנטרת באופן שוטף את הפליטות מאסדת זיקוק הגז לוויתן. בעת הנישוב, צוות של העמותה הכולל מומחים יוצב בסירה בים, בקרבת האסדה ככל הניתן, ינטר את הפליטות ויוכל להעריך את קצב פליטת הגזים מהלפיד, לרבות בנזן הנחשב למסרטן ודאי. כך מקווה העמותה כי תוכל לבדוק, באמצעות מומחים, האם היקפי הפליטה עומדים בהלימה לפרסומיה של נובל אנרג'י ולהיתר הפליטה של המשרד להגנת הסביבה.

בשבוע שעבר, בעת הדיון שנערך בבית המשפט בשל עתירות ארגוני הסביבה והמועצות המקומיות, טענו עורכי הדין של הפרקליטות ושל נובל אנרג'י כי דחיית ההפעלה עשויה להיות הרת אסון; לפגוע ביחסי ישראל-ירדן הרעועים בין כה (שכן נובל אנרג'י עתידה לייצא חלק נכבד מן הגז לירדן), ולהסב פגיעה כלכלית: הנזק על עיכוב של שלושה ימים במועד הזרמת הגז מוערך על-ידי נובל אנרג'י בכ-60 מיליון שקל, ובנוסף בארץ ממתינים עובדים מרחבי העולם שהובאו לכאן על מנת לקחת חלק בהליך ההרצה, כך שבאם תהיה חריגה בלוח הזמנים - הם עשויים לעזוב ולהותיר את החברה כשהיא נדרשת לייצר לוח זמנים חדש המאפשר את הבאתם החוזרת ארצה. כעת, דחיית הנישוב למועד לא ידוע, עלולה לגרום לדחייה בתאריך הזרמת הגז ולהשלכות כלכליות על שותפות לוויתן.

האם הגז סביבתי יותר?

מאגר לוויתן, בחלקו הניכר, מיועד לצרכי ייצוא. אך הגז הטבעי שהתגלה לחופי ישראל, אמור לשחרר את תחנות הכוח מהתלות בפחם ומזוט, שכן זיהום האוויר במקטע ייצור החשמל הנגרם כתוצאה משימוש בגז נמוך מזה הנגרם בעת שריפת דלקים מאובנים אחרים. פליטות גזי החממה ממגזר החשמל בישראל עומדות על כ-55% מסך הפליטות (והתחבורה על כ-20%), ועיקר פליטות גזי החממה בישראל הן של פחמן דו-חמצני (כ-83%), מתאן (כ-10%) והיתר חנקן תת-חמצני ותרכובות פלואר.

האם הגז סביבתי יותר? לפי פרופ' עדי וולפסון, מהנדס כימיה ומומחה לקיימות מהכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, "כדי לעשות השוואה בין גז לפחם, צריך להסתכל על התהליך כולו - מההפקה, דרך השינוע והאיחסון ועד לשריפת הדלק בתחנת הכוח. מבחינת מזהמי אוויר כגון חלקיקים נשימיים ותחמוצות גופרית וחנקן, שריפה של גז מפחיתה משמעותית את הזיהום יחסית לפחם. במקרה של חומרים אורגניים נדיפים, אמנם יש הפחתה בתחנות הכוח כשעוברים לגז, אך צריך לקחת בחשבון את הפליטות הנוצרות בתהליך ההפקה. בנוסף, השריפה מתבצעת בתחנות כוח הסמוכות לריכוזי אוכלוסייה, בעוד שהפקת הגז מתבצעת רחוק יותר. מבחינת גזי חממה, שריפה של גז מפחיתה בכ-50% את פליטות גזי החממה לעומת שריפה של פחם. אך בתהליך ההפקה, השינוע והאיחסון של הגז, יש פוטנציאל גבוה לשחרור של הגז הטבעי עצמו, שהוא גז חממה אגרסיבי יותר מפחמן דו חמצני, הנפלט בתהליכי שריפה".

לכן, ישנה חשיבות גדולה להתקנה והפעלה קפדנית של מערכות שיפחיתו פליטות בזמן תהליך ההפקה, דוגמת לפיד ומערכת FGRU, שלא יופעלו בעת תהליך הנישוב. בתחקיר שביצע עיתון הניו יורק טיימס, התגלו דליפות גדולות של מתאן - גז חממה עוצמתי ביותר, ממתקני גז ונפט. אם המתאן אינו נשרף בזמן השחרור, הוא יכול להשפיע על התחממות הגלובלית כ-80 פעמים יותר מאשר פחמן דו חמצני למשך 20 שנים, כך שלתהליכי בקרה ישנה משמעות קריטית בזמן השימוש בדלקים מאובנים. ״עד לפני כעשור חשבו המדענים ששימוש בגז טבעי יפחית פליטת גזי חממה", אומרת פרופ' עינת אהרונוב, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. "כיום כבר ברור גם למדענים וגם לקובעי המדיניות בעולם שתהליך שימוש בגז הטבעי בכללותו, מרגע ההפקה ועד תחנת הכוח, פולט כמה זהה או במקרים רבים מרובה יותר של גזי חממה מפחם או מזוט. לכן הרעיון ששימוש בגז מהווה גשר למעבר לאנרגיית מתחדשות נזנח. רבות ממדינות העולם עוברות ישירות למתחדשות, כולל ירדן ומצרים״.

תגובת עמותת "שומרי הבית" לדחייה הנוספת של הנישוב המשמעותי מאסדת לוויתן: "העמותה מברכת על ההתפתחות שהובילה לדחיית מועד הנישוב המשמעותי ומקווה שהקפדה ואכיפה מוגברת ילוו מעתה את הנעשה במשק הגז בישראל. למעשה, המשרד להגנת הסביבה דרש בדיוק את מה שדרשנו אנו בעתירה שלנו, שנדחתה על ידי בית המשפט - אכיפת הוראות המשרד להגנת הסביבה לנובל אנרג'י בנושא הניטור. אנחנו שמחים על כך שהמשרד להגנת הסביבה מצדיק במהלך שלו את דרישותינו. בהחלט הגיע הזמן שהמשרד להגנת הסביבה יעבוד עבור הציבור. בהחלט הגיע הזמן שהמשרד להגנת הסביבה יגדל עמוד שדרה עצמאי ויחדל לחסות בצילו של משרד האנרגיה. אין ספק כי מדובר בהישג גדול של המאבק שלנו. השיקול המנחה מעל הכל צריך להיות בריאות הציבור ולא רווחתם של טייקוני הגז. נעמוד על האמת הזו ללא כל פשרה ולו הקלה שבקלות".

עוד הוסיפו שומרי הבית כי "צר לנו על כך שמועד ההודעה אמש נדחה עד לשעות הלילה המאוחרות, באופן שממש מתעמר באזרחים שאלפים מהם כבר התפנו מבתיהם ונפוצו לכל רחבי הארץ, שהרי ברור שהמשרד להגנת הסביבה ידע שעות ואולי אפילו ימים לפני שעדכן את הציבור על כך שנובל אנרג'י מפרה את הנהלים והתקנות להם היא מחויבת. יתרה מזו, מדוע המשרד אישר לנובל אנרג'י את מועד הנישוב הזה מלכתחילה, כאשר טרם עמדה בהנחיותיו? הדבר לצנינים בעינינו".

משותפות לוויתן נמסר: "לאחר בחינת הודעת המשרד להגנת הסביבה אנו מאמינים כי הזרמת הטבעי ממאגר לוויתן תחל בימים הקרובים. אסדת לוויתן עומדת בכל התנאים המחמירים ביותר בנושא הגנת הסביבה וכך גם קבעו המשרד להגנת הסביבה והגורמים המוסמכים. כל הגורמים הרשמיים קבעו מפורשות כי לא נשקפת כל סכנה שהיא מהפעילות על האסדה והערכה זו לא השתנתה במאומה. בתי המשפט דחו את כל הבקשות למניעת הרצת האסדה והזרמת הגז. אנו פועלים בהידברות ובתיאום מול משרדי האנרגיה והגנת הסביבה על מנת להבטיח פתרון לסוגיה הנקודתית- טכנית האחרונה שנותרה פתוחה ביחס לכיול של מכשיר אנליטי על האסדה שתבוא לסיומה הטוב ולשביעות רצון המשרד בזמן הקרוב מאוד. רק היום הודיעה רשות החשמל כי בזכות הגז מלוויתן יירד מחיר החשמל לצרכנים בישראל. בנוסף הגז הטבעי יפחית דרמטית את זיהום האוויר, יגדיל את הכנסות המדינה ויהפוך אותה למעצמת אנרגיה. חיכינו הרבה שנים לגז מלוויתן, נמתין עוד מספר ימים".

צרו איתנו קשר *5988