מליסרון רוכשת את חלקה של מגדל בקניון רמת אביב תמורת 425 מיליון שקל; תגייס הון בהנפקת מניות

לצורך מימון רכישת 26.6% מהחברה המחזיקה באחד הקניונים המצליחים בישראל, תגייס מליסרון כ–500 מיליון שקל בהנפקה בה תשתתף בעלת השליטה ליאורה עופר • מגדל תרשום רווח של 85 מיליון שקל לפני מס כתוצאה מהמכירה

ליאורה עופר, בעלי מליסרון / צילום: סיון פרג'
ליאורה עופר, בעלי מליסרון / צילום: סיון פרג'

חברת מליסרון  דיווחה היום כי חתמה על הסכם לרכישת החזקותיה (26.6%) של חברת הביטוח מגדל  בקניון רמת אביב בתמורה לסך של 425 מיליון שקל, בתוספת מע"מ כדין. התמורה תשולם למגדל עד 30 בדצמבר, כאשר מליסרון אף תיקח על עצמה את תשלום מס הרכישה בגין העסקה. לאחר השלמת העסקה תחזיק מליסרון ב-100% ממניות הקניון.

חברת מגדל מחזיקה ב-26.6% ממניות החברה המחזיקה בקניון, כך שהעסקה משקפת לחברת הקניון שווי של 1.6 מיליארד שקל. עם זאת, לחברת הקניון גם חוב בנקאי של 640 מיליון שקל וכן התחייבויות נוספות בהיקף של מאות מיליוני שקלים כגון מסים נדחים, כך שלדברי הצדדים משקפת העסקה שווי של 2.8 מיליארד שקל לקניון. מגדל תרשום רווח לפני מס של 85 מיליון שקל ממכירת חלקה בקניון.

מליסרון מחזיקה בבעלותה כמה מהקניונים הגדולים והמובילים בישראל, ובהם קניון רמת אביב בת"א. החברה מחזיקה כיום ב-73.4% ממניות קניון רמת אביב, שרשום בספריה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל (כולל חוב) לנכס כולו. הקניון מניב כיום NOI (רווח גולמי מהשכרה) מתואם בקצב שנתי של 157 מיליון שקל.

ביתרת מניות קניון רמת אביב מחזיקה כאמור חברת הביטוח מגדל. בתחילת נובמבר דיווחה מליסרון כי הדירקטוריון שלה אישר להגיש הצעה לרכישת ההחזקה של מגדל בקניון, והסמיך את הנהלת החברה בראשות המנכ"ל אופיר שריד לנהל מו"מ עם מגדל, ולחתום על מסמכי רכישת ההחזקה שלה בקניון.

הקניון, שהוקם על-ידי קבוצת אפריקה ישראל ונפתח בשנת 1997, כולל שטחי השכרה של כ-32 אלף מ"ר, ובזכות מיקומו ותמהיל החנויות שבו הוא נחשב לאחד מהקניונים הטובים בישראל. לצד שתי הקומות המסחריות של הקניון, הנכס כולל גם 11 קומות משרדים.

מגייסת הון למימון הרכישה

אתמול דיווחה מליסרון כי היא יוצאת לגיוס הון בהיקף של כ-500 מיליון שקל. הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת מניות לציבור, ומיועד לחזק את ההון העצמי של החברה, להגדיל את נזילותה ולסייע לה ברכישת מניות המיעוט בקניון רמת אביב.

בהודעה שפרסמה אתמול, ציינה מליסרון כי "בהתאם לאישור עקרוני של דירקטוריון החברה, וכחלק מאסטרטגיית החברה לפעול לחיזוק מבנה ההון שלה ולהרחבת לבית עסקיה, בוחנת החברה אפשרות של ביצוע הנפקת הון בדרך של הנפקה לציבור של מניות החברה. הנפקת המניות, ואם וככל שתונפקנה, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של החברה".

עוד ציינה מליסרון, כי בעלת השליטה בה, חברת עופר השקעות של ליאורה עופר, הודיעה כי בכוונתה לרכוש מניות של מליסרון במסגרת ההנפקה, ובכלל כך להשתתף במכרז המוסדי המקדים המיועד למשקיעים מסווגים. עופר השקעות מחזיקה כיום ב-58.15% ממניות מליסרון בשווי של 5.7 מיליארד שקל.

לדברי אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון, "אנו שמחים להודיע על גיוס הון, כפי שהודענו לבורסה בת"א. אנו מאוד שמחים שבעלת השליטה, ליאורה עופר, הודיעה על כוונתה להשתתף בהנפקה, יש בכך כדי להביע אמון גדול מצידה בחברה. מהלך זה יתרום לחיזוק מבנה ההון של החברה ולהמשך פיתוחי עסקיה בעתיד".

מליסרון היא אחת משתי חברות הקניונים הגדולות בישראל. החברה נסחרת כיום לפי שווי של 9.8 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה רשמה תשואה חיובית של 43% מתחילת 2019.

נכון לסוף ספטמבר השנה, הציגה מליסרון הון עצמי של 6.5 מיליארד שקל וחוב פיננסי נטו של כ-9 מיליארד שקל. את תשעת החודשים הראשונים של 2019 סיימה מליסרון עם הכנסות של 1.177 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי מהשכרת נכסים (מאוחד מורחב) רשם עלייה קלה של 0.5% בתקופה זו ל-866 מיליון שקל, כשבנוסף אליו נרשם רווח גבוה של 395 מיליון שקל מעלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, שבבעלות החברה. במקביל, צנחו הוצאות המימון (נטו) של החברה בכ-31%, בזכות ירידה בהוצאות הריבית הריאלית, ירידה בהפרשי הצמדה וקיטון בהוצאות החד-פעמיות על חילופי חוב.

כך, בשורה התחתונה הציגה מליסרון רווח נקי של 652 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2019, המשקף צמיחה של כ-57% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתקופה זו ב-564 מיליון שקל, בדומה לאשתקד.

ממגדל נמסר כי מדובר בעסקה המגלמת תשואה יפה גם במכירה המשקפת שווי נכס הגבוה בכ-20% מהשווי בספרים, וגם לאורך תקופת ההחזקה.

צרו איתנו קשר *5988