בעקבות עתירת "גלובס": "השופט איקס" מסכים לחשיפת התכתובת שלו עם אפי נוה

בתגובה לעתירת "גלובס" הודיעה הנהלת בתי המשפט כי תסכים לפרסום התכתובת בין יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר ובין השופט הבכיר • מהשיחות בין השניים עולה כי נוה, שעדיין מתנגד לפרסום, תמך לכאורה בקידומו של השופט בתמורה לסיוע בענייניו

עו"ד אפי נוה / צילום: איל יצהר
עו"ד אפי נוה / צילום: איל יצהר

"השופט איקס" אינו מתנגד לחשיפת ההתכתבות שלו עם עו"ד אפי נוה, לשעבר יו"ר לשכת עורכי הדין - כך עולה מתגובת השופט באמצעות דוברות הנהלת בתי המשפט לבקשת "גלובס" להתיר פרסום של תכתובת בין השניים מהמכשירים הניידים של עו"ד נוה.

לפי התגובה, "עמדת הנהלת בתי המשפט מוגשת גם בשמו ולבקשתו של השופט שהתכתבותו עם עו"ד נוה הייתה נושא הפרסום הנזכר בבקשה.

"בתגובתה מבקשת הנהלת בתי המשפט מבית המשפט לקבל את הבקשה ככל שהיא נוגעת לאותו הפרסום, במובן זה שצו איסור הפרסום מיום 10.1.2019 יצומצם, ובית המשפט יתיר לפרסם את התכתובת המוזכרת בבקשה בין עו"ד נוה ובין השופט פלוני ברשת הווטסאפ. זאת נוכח הפגיעה הנגרמת לשמו הטוב של השופט פלוני שהיה צד להתכתבות, בהיעדר יכולת מצדו להגיב ולהסביר את האמור בה בשל צו איסור הפרסום. כתוצאה מכך אף נגרם נזק לאמון הציבור ברשות השופטת.

"יש לשופט פלוני הסברים פשוטים, נהירים וברורים לתוכן ההתכתבות המפריכים כל טענה לפסול כביכול במגעיו עם עו"ד נוה טרם מינויו לתפקיד שבו הוא נושא כיום. על-מנת לאפשר התרשמות נכונה מתוכן ההתכתבות וכדי להציג את הדברים מנקודת ראותו של השופט פלוני, סבורה הנהלת בתי המשפט כי יש להורות על הסרת צו איסור הפרסום בכל הנוגע להתכתבות זו", נכתב בתגובה.

בשבוע שעבר הגיש "גלובס" לבית משפט השלום בתל-אביב בקשה להתיר לנו לפרסם את פרטי התכתובת בין נוה ובין "השופט איקס". על-פי פרסום בעיתון "הארץ", מההתכתבות עולה כי נוה תמך לכאורה בקידומו של השופט לתפקיד בכיר בתמורה לסיוע בענייניו.

לצד פרסום זה, צצו פרסומים שונים בדבר חומרים שנטען כי נלקחו מתוך הטלפון של נוה ובדבר הקלטות והתכתבויות שקיים לפי הנטען עם שרים, פוליטיקאים, שופטים ועיתונאים לפני כשלוש שנים.

בעקבות הפרסומים הודיעה דוברות הרשות השופטת כי צו איסור הפרסום על התכתובות ניתן לבקשתו של נוה, וכי אין לה כל התנגדות שהחומרים ייחשפו, ככל שהדבר תלוי בה.

לאור הודעת הרשות השופטת, פנינו באמצעות עו"ד אוריין אשכולי ממשרד יורם מושקט ושות' לבית המשפט בבקשה להורות על פרסום פרטי אותה התכתבות שפרטיה נחשפו בציבור. המשיבים לעתירה הם עו"ד נוה ומדינת ישראל.

לשיטתנו, כפי שנכתב בבקשה, דווקא הותרת צו איסור הפרסום על כנו "עלולה לעורר בציבור תחושה קשה בציבור של חוסר שוויון בפני החוק, איפה ואיפה והעדפת שמירת הסודיות של אותם שופטים, בשל היותם שופטים - על פני אזרחים אחרים מהשורה".

לאחרונה המדינה הגישה את תגובתה לעתירה, והיא גלגלה את הכדור לנוה ולשופט שהוזכר בפרסומים השונים. בתגובה נאמר כי עמדתה היא "שיש להשאיר את צווי איסור הפרסום על כנם, אבל יחד עם זאת, ככל שהדבר נוגע למקרה פרטני לגביו מבוקשת הסרת איסור הפרסום, הרי שאם כל המעורבים בפרטי המידע נשוא הבקשה יסכימו לחשיפתו, ובהיעדר פגיעה אפשרית בצדדים שלישיים הקשורים במידע ובכפוף לכללי סודיות וחיסיון, כי אז תסכים המדינה לצמצום איסור הפרסום לאותו עניין בלבד".

*** חזקת החפות: ההליכים המשפטיים בעניינו של אפי נוה עיצומם. נוה מכחיש את המיוחס לו, ועומדת לו זכות החפות. 

צרו איתנו קשר *5988