חבל ההצלה של גבעות עולם מתרחק: הקרן הקנדית טרם העבירה תשלום ראשון מהשקעה של כ-50 מיליון דולר

מטרת ההשקעה של קרן אלברטה הייתה לעורר מחדש את פעילות הקידוחים של השותפות, המחזיקה ב"שדה מגד" הסמוך לראש-העין

אתר קידוח נפט שדה מגד 5 - גבעות עולם / צילום: תמר מצפי
אתר קידוח נפט שדה מגד 5 - גבעות עולם / צילום: תמר מצפי

כספי ההשקעה של הקרן הקנדית אלברטה בשותפות חיפושי הנפט "גבעות עולם" מתעכבים, וזאת יותר משנה מאז אישרה האסיפה הכללית של "גבעות עולם " סכום של כ-50 מיליון דולר שתזרים אלברטה לטובת פעילותה של גבעות עולם, תמורת 40% מהזכויות בשותפות המוגבלת. מטרת השקעתה של אלברטה (Alberta Green Ventures) הייתה לעורר מחדש את פעילות הקידוחים של גבעות עולם, המחזיקה ב"שדה מגד" הסמוך לראש-העין (מזרחית ליישוב אלעד).

גבעות עדכנה בימים האחרונים כי "טרם הועבר מהמשקיע מלוא התשלום הראשון", שהיקפו 12.5 מיליון דולר, ואשר באוגוסט האחרון אישר דירקטוריון גבעות את פריסתו לכמה תשלומים, שתוכננו להתבצע בין ספטמבר לדצמבר 2019. בגבעות ציינו בעניין העיכוב בתשלום, כי "בין השותפות לבין נציגי המשקיע מתקיים דין ודברים בעניין זה. השותפות בוחנת את הדברים ובכוונתה לפעול בדרך המתאימה בנסיבות העניין לשם הגנה על זכויותיה".

עוד הדגישו בגבעות, כי "אף שהמשקיע עדיין לא העביר את מלוא התשלום הראשון, המשקיע הפגין מחויבות להשקעה ופעל ביחד עם השותפות לצורך עמידה בתנאים שהציב שר האנרגיה ולעמידה בתוכנית הקידוח, לרבות תחילת קידוח מגד 8. התנהלות זו מהווה בסיס להמשך ההידברות עימו".

בעבר הופק משדה מגד נפט בכמויות מסחריות, אולם הפעילות בו נמצאת כבר תקופה ארוכה בקיפאון בשל מחסור במקורות מימון, וזאת אחרי השקעה של עשרות מיליוני דולרים שבוצעו בו עד היום, ולאחר ששותפות גבעות צברה הפסדים משמעותיים, בין היתר בשל תקלות בהפקה, ואיבדה את יכולתה להמשיך בפיתוח הפעילות.

על תחילת שיתוף-הפעולה המתוכנן בין גבעות עולם לבין אלברטה עדכנה שותפות חיפושי הנפט בספטמבר 2018. ביולי 2019 נחתם תיקון להסכם שקבע כי אלברטה תקבל 12% מזכויות השותפות בשדה מגד שבחזקת ראש-העין, וכי סכום של 2.5 מיליון דולר שהעבירה אלברטה כהלוואה לשותפות תוסב לחלק מהתחייבויות המימון שלה. 

זמן לא רב לאחר מכן, בחודש אוגוסט כאמור, אישר דירקטוריון גבעות עולם את פריסת התשלום הראשון מאלברטה, בסכום של 12.5 מיליון דולר. עוד אישר הדירקטוריון את דחיית התשלום השני של אלברטה, בסכום של 15 מיליון דולר, עד ל-20.2.2020, או לחלופין עד קבלת אישור אחד מהתנאים של שר האנרגיה שנדרשו לפיתוח מחודש של הפעילות.

כניסתה של הקרן הקנדית למעורבות בפעילותה של גבעות נעשתה אחרי שכמה ניסיונות להכנסת משקיעים אחרים לשותפות לא התקבלו על-ידי בעלי יחידות ההשתתפות. הקרן הקנדית המעוניינת להשקיע בשדה מגד פועלת עבור החברה הקנדית Alberta Texas Energy Ventures, חברה בבעלות פרטית שככל הידוע משקיעה לראשונה בתחומי קידוחי הגז והנפט בישראל.

מי שבחנה אפשרות להצטרף לאלברטה הייתה קבוצת התשתיות והבניה הבורסאית שפיר הנדסה, שחתמה על הסכם לקבלת אופציה לחבור לקרן הקנדית, שלא מומשה. טרם לכך החזיקה שפיר בנתח מהשותף הכללי בגבעות, האחראי לניהול הפעילות, אולם יצאה מהחזקה זו לפני יותר משנה.

בינתיים דוחותיה של גבעות עולם נושאים הערת "עסק חי", ורואי החשבון שלה מפנים את תשומת לב המשקיעים להפסד מצטבר של כ-114 מיליון דולר שיש לשותפות מאז היווסדה, לגירעונות בהון ובהון החוזר של השותפות, וכן לצורך שלה "לגיוס מקורות מימון בהיקפים משמעותיים לביצוע תכניותיה".

אמש עדכנה גבעות על שלב נוסף בסכסוך הנמשך כבר כמה שנים בין בעלי המניות בשותף הכללי בשותפות, טוביה לוסקין, מול שמואל בקר ונגה בן דוד, עם הגשת ערעור של לוסקין לביהמ"ש העליון, שבו ביקש לבטל פסק דין של ביהמ"ש המחוזי מהחודשים האחרונים, ולהורות על קבלת המרצות פתיחה שהגיש. בשנה האחרונה איבדו יחידות ההשתתפות של גבעות כ-9% משוויין, ומשקפות לגבעות שווי נוכחי של כ-200 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988