לאחר החלטת ביה"ד: רשות התחרות קבעה את התנאים לאישור מיזוג אגוד במזרחי טפחות

הממונה על התחרות קבעה בין היתר כי אחד מהצדדים למיזוג ימכור את פעילות האשראי ליהלומים שלו לצד שלישי, שיאושר על-ידיה מראש

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות / צילום: יונתן בלום, גלובס
עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות / צילום: יונתן בלום, גלובס

מיזוג בנק אגוד  לתוך בנק מזרחי טפחות  מתקרב עוד צעד לקראת השלמתו, ולקראת הקטנת מספר השחקנים העצמאיים בשוק הבנקאות לשישה. רשות התחרות, שבראשות מיכל הלפרין, פרסמה היום את התנאים שבית הדין לתחרות ביקש ממנה לקבוע על מנת להתיר את המיזוג.

"בהמשך לפסק דינו של בית הדין לתחרות מיום 28 בנובמבר 2019, שהחזיר שני נושאים הנוגעים למיזוג שבין בנק מזרחי טפחות לבנק אגוד לבחינתה ולהחלטתה של הממונה על התחרות, הטילה היום הממונה תנאים לאישור המיזוג בנושא מתן אשראי בענף היהלומים והלימות ההון", נמסר היום מהרשות.

במסגרת זו קבעה הממונה על הרשות, שבעבר נקראה הרשות להגבלים עסקיים, כי יתאפשר והמיזוג יאושר רק לאחר שהצדדים לו ימכרו את פעילות האשראי ליהלומים של אחד מהצדדים למיזוג לצד שלישי, "שאינו פעיל היום בענף, שיאושר על ידי הממונה מראש". תנאי זה נדרש בשל המרכזיות של בנק אגוד בתחום האשראי לענף היהלומים, הרבה מעבר לחלקו בשוק הבנקאות הכולל.

מדובר בתנאי הכרחי לקיום העסקה, שדומה במהותו לתנאי דומה שהטילה הרשות על מיזוג אחר שקרה בחודשים האחרונים בענף הבנקאות - של מוניציפל בנק (לשעבר דקסיה) לתוך מרכנתיל דיסקונט. אז קבעה הראשות כי העסקה תותר רק לאחר שהצדדים לאותו מיזוג ימכרו תיק אשראי לרשויות מקומיות לשחקן שלישי (שבמקרה זה היה בנק אגוד), וזאת בשל כך שגם דקסיה וגם דיסקונט נמנו עם השחקנים הבולטים ביותר בשוק האשראי לרשויות מקומיות.

בנוסף רשות התחרות שבה על עמדת הפיקוח על הבנקים כי הרף שמחיל הרגולטור שאחראי על המערכת הבנקאית לענייני דרישות הלימות הון מחמירים יותר עבור בנקים שסך נכסיהם המאזניים שווים או עולים על 20% מסך הנכסים המאזניים במערכת, יועלה ל-24%. לסוגיה זו חשיבות למקרה שהמיזוג של אגוד עם בנק מזרחי טפחות יגדל לרמה שעשויה להשפיע על תיאבון התחרות שלו היה והרף לא יועלה. כיום הרף האמור רלוונטי רק לשני הבנקים הגדולים - הפועלים ולאומי, ובכוונת הרשויות שכך המצב יישאר גם לאחר מיזוג אגוד לתוך מזרחי טפחות.

החלטת בית הדין לתחרות בעניין המיזוג של אגוד לתוך מזרחי טפחות התקבלה בניגוד לעמדתה המקורית של רשות התחרות, שאסרה על המיזוג. החלטתה המקורית של הרשות הייתה בניגוד לעמדת הפיקוח על הבנקים, שדווקא תמך באישור המיזוג, והוא הגיע לכתלי בית הדין לתחרות לאחר שבנק מזרחי טפחות, בנק אגוד ובעלי השליטה בבנק אגוד הגישו עררים לבית הדין.

בסוף נובמבר הפך בית הדין את ההחלטה של רשות התחרות ובכך הוציא לדרך את המיזוג הגדול האחרון שנראה לעין בבנקאות הישראלית. עם זאת, בית הדין החזיר להכרעת רשות התחרות את עניין התנאים לאישור העסקה בנוגע לתחום האשראי לענף היהלומים.

צרו איתנו קשר *5988