מנפלאות המימון החוץ-בנקאי: עדי צים יפסיק להעמיד אשראי לחברה שרוכש אחיו רני

אס.אר אקורד דיווחה כי לפי עמדת רשות ני"ע, העמדת האשראי לפי.אל.טי שירותים פיננסיים מהווה עסקה "שלבעל השליטה באקורד, עדי צים, יש בה עניין אישי" • רני צים מחזיק כ-10% ממניות פי.אל.טי ובאופציות לרכישת כ-11% נוספים

רני ועדי צים / צילום: תמר מצפי
רני ועדי צים / צילום: תמר מצפי

חברת המימון החוץ-בנקאי אס.אר אקורד  של עדי צים תפסיק להעמיד אשראי לחברת פי.אל.טי  שירותים פיננסיים, שגם היא פועלת באותו ענף, וזאת בעקבות עסקה שאמורה להעביר את השליטה בפי.אל.טי לידיו של רני צים, אחיו של עדי. אס.אר אקורד דיווחה ביום ראשון כי לפי עמדת רשות ני"ע, העמדת האשראי לפי.אל.טי מהווה עסקה "שלבעל השליטה באקורד, עדי צים, יש בה עניין אישי".

בהודעת החברות משלשום דווח כי אקורד דורשת פירעון כל חובותיה של פי.אל.טי כלפיה, ובכלל זה חוב בסך של כ-1.6 מיליון שקל, תוך שלושה ימים. עוד הודיעה אקורד, כי ככל שפי.אל.טי לא תעשה כן, היא תהיה רשאית, לטענתה, להעמיד לפירעון מיידי את יתרת האשראי שהעמידה לפי.אל.טי, העומדת נכון למועד הדיווח על סך של 13.4 מיליון שקל, וכן לפעול למימוש בטוחות שהועמדו לטובתה. היום דיווחה פי.אל.טי כי אקורד תיקנה את דרישתה לכך שפירעון יתרת החוב יתבצע בתיאום בין הצדדים ולא תוך זמן קצוב". 

רני צים מחזיק היום בכ-10% ממניות פי.אל.טי ובאופציות לרכישת עוד כ-11% מהון החברה שאותן רכש במחיר מימוש של 12 אגורות לאופציה. שרון פלאצ'י, בעל השליטה בחברה, מחזיק כ-55% מהמניות. לפני כחודש הודיעה החברה כי פלאצ'י חתם על הסכם למכירת חלק ממניותיו לידי רני צים. במסגרת השלב הראשון של העסקה, פלאצ'י מכר כ-10% מהונה של פי.אל.טי לצים תמורת כ-3 מיליון שקל, בעסקה שהתבצעה לפי מחיר מניה של 57 אגורות. 

את רכישת מניות פי.אל.טי מבצע רני צים, בעלי חברת מרכזי מסחר הנושאת את שמו ונסחרת בבורסה, באמצעות החברה הפרטית רני צים אחזקות. בעקבות ההכרזה על העסקה זינקה מניית פי.אל.טי ב-300% כמעט למחיר של כ-120 אגורות. לאחר מכן עברה המניה למגמת ירידות עד למחיר של 86 אגורות כיום, המשקף לחברה שווי של כ-46 מיליון שקל.

עוד סיכמו ביניהם הצדדים, כי צים יעביר לפלאצ'י כ-6.5 מיליון שקל נוספים "כנגד המחאת חלק מהלוואת הבעלים באותו הסכום שהעמיד בעל השליטה לחברה", ולאחר השלמת השלב הראשון בעסקה, פי.אל.טי פיננס "תפנה למפקח על נותני שירותים פיננסיים", בבקשה לקבלת היתר להעברת השליטה לצים. בכפוף לקבלת ההיתר, ימכור פלאצ'י לצים כ-35% נוספים מהון החברה, תמורת כ-9 מיליון שקל. מכירה זו תתבצע לפי מחיר מניה של 46 אגורות, ותכלול מכירת אופציות תמורת כחצי מיליון שקל.

מניית אס.אר אקורד היא אחת הבולטות בבורסה בשנה האחרונה, עם זינוק של כ-240% בערכה, והיא משקפת לחברה שווי שוק נוכחי של כ-850 מיליון שקל. החברה היא אחת משלוש החברות המובילות את סקטור האשראי החוץ-בנקאי בבורסה בת"א, לצד פנינסולה ונאוי. רני צים מרכזי קניות, שבשליטת רני צים, עוסקת בייזום, בהקמה ובניהול מרכזים מסחריים, ונסחרת בשווי של 525 מיליון שקל, לאחר שהכפילה את שווייה בשנה האחרונה. 

צרו איתנו קשר *5988