הצמיחה במשק לשנת 2019 עלתה, אבל כך גם הגירעון התקציבי

קצב הצמיחה לנפש בישראל (1.6%) היה גבוה ב-2019 יחסית לקצב הגידול הממוצע ב-OECD, שעמד על 1.1% • רמת המחירים של התמ"ג בישראל (היחס בין שווי כוח הקנייה לשער החליפין) עמדה על 122% בהשוואה לרמת המחירים במדינות המשתייכות לארגון ה-OECD

צמיחה / צילום: Shutterstock
צמיחה / צילום: Shutterstock

המשק צמח, יצוא ההייטק זינק, שיעורי ההכנסה והחיסכון גדלו, הבורסות גאו, והשקל התחזק: נתוני הסיכום לשנת 2019 שמפרסמת היום (ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נראים רחוקים מאוד על רקע המשבר הנוכחי. מצד שני, הנתונים מצביעים על הגידול בגירעון התקציבי ועל יוקר המחיה הגבוה בישראל.

על-פי הלמ"ס, בשנת 2019 צמח המשק הישראלי בשיעור נאה של של 3.5% לאחר צמיחה של 3.4% ב-2018 ו-3.6% ב-2017. מדובר בקצב צמיחה גבוה יחסית לקצב הצמיחה הממוצע במדינות ארגון ה-OECD, שעמד בשנת 2019 על 1.7%. חשוב מכך, גם קצב הצמיחה לנפש בישראל (1.6%) היה גבוה ב-2019 יחסית לקצב הגידול הממוצע ב-OECD שעמד על 1.1%. התוצר לנפש בישראל מפגר עדיין אחרי המדינות המפותחות ומגיע ל-88% בלבד מהממוצע לנפש במדינות ה-OECD.

בחלוקה לרבעונים צמח המשק ברבעון הרביעי של 2019 ב-4.2% בחישוב שנתי, לאחר עליות של 4% ברבעון השלישי, 1.2% ברבעון השני ושל 5% ברבעון הראשון של 2019. בלמ"ס מציינים כי נתוני הצמיחה של שנת 2019 התאפיינו בתנודתיות גבוהה ביבוא מכוניות הנוסעים, שהיה גבוה יחסית ברבעונים הראשון והרביעי ונמוך יחסית ברבעון השני.

את הצמיחה הוביל קטר הייטק עם עלייה ביצוא השירותים של 9.1%, כשגם התיירות רשמה גידול נאה של 2.5%. יצוא הסחורות והשירותים, במחירים קבועים, עלה בשנת 2019 ב-4.1%, לאחר עלייה של 5.6% ב-2018

לעומת זאת, הגירעון בחשבון השוטף של המגזר הממשלתי הסתכם ב-2019 ב-45.1 מיליארד שקל (81% מהגירעון הכולל), שהם 3.2% מהתמ"ג. זאת, לאחר גירעון של 38.1 מיליארד שקל (2.9% תמ"ג) ב-2018 ושל 8.9 מיליארד (0.7% תמ"ג) ב-2017. הגידול בגירעון מוסבר בעלייה של 3.6% בהכנסות השוטפות לעומת עלייה של 4.7% בהוצאות השוטפות.

הגירעון הכולל של המגזר הממשלתי הסתכם ב-2019 ב-55.4 מיליארד שקל, שהם כ-3.9% מהתוצר - זאת בהשוואה ל-3.6% מהתוצר בשנת 2018 ול-1.1% מהתוצר בשנת 2017.

ההכנסה הפרטית הפנויה המותאמת לנפש בניכוי עליית מחירי הצריכה הפרטית, עלתה ב-2019 ב-3.2%, לאחר עלייה של 4.9% ב-2018 וירידה של 0.5% ב-2017. החיסכון הלאומי הגולמי בשנת 2019 הסתכם ב-348.5 מיליארד שקל, לאחר שעמד על 324.5 מיליארד שקל בשנת 2018.

מצד שני, רמת המחירים של התמ"ג בישראל (היחס בין שווי כוח הקנייה לשער החליפין) עמדה על 122% בהשוואה לרמת המחירים במדינות המשתייכות לארגון ה-OECD.

צרו איתנו קשר *5988