הקורונה הגיעה לתחנות הכוח של עידן עופר: ההפעלה של תחנת הכוח בחדרה תתעכב

זאת, בין היתר, בשל העיכוב בהגעת צוות טכני זר לביצוע פעולות מסוימות הנדרשות לסיום שלב בדיקות בתחנת הכוח • עוד עדכנה או.פי.סי על חשש מדחייה של עבודות תחזוקה בתחנת הכוח רותם

עידן עופר ותחנת כוח של OPC במישור רותם / צילומים: איל יצהר, רפי קוץ, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
עידן עופר ותחנת כוח של OPC במישור רותם / צילומים: איל יצהר, רפי קוץ, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

"בהלת הקורונה" מגיעה גם לחברת האנרגיה או.פי.סי (OPC). החברה, בשליטת עידן עופר, עדכנה הבוקר על עיכוב נוסף הצפוי בהפעלה המסחרית של תחנת הכוח שלה בחדרה, בשל אי-הגעת עובדים זרים לביצוע פעולות נדרשות בתחנה. נוסף על כך עדכנה או.פי.סי על חשש מדחייה של עבודות תחזוקה בתחנת הכוח רותם - המהווה כיום את פעילותה המרכזית. 

באו.פי.סי ציינו, כי "בהתחשב בהוראות בידוד ומגבלות על כניסה לישראל עקב התפשטות וירוס הקורונה, צפוי עיכוב, בין היתר, בהגעת צוות טכני זר לביצוע פעולות מסוימות הנדרשות לסיום שלב בדיקות הקבלה של תחנת הכוח (שבחדרה, א' ל'), ובהתאם, לעיכוב בהשלמתן בלוח הזמנים המתוכנן". "לפיכך", הוסיפו בחברה, "ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה עשויה להתעכב מעבר למתוכנן כתוצאה מהאמור. בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את היקף העיכוב בהפעלה המסחרית (אם וככל שיהיה)".

מלבד תחנת רותם, תחנת הכוח של או.פי.סי בחדרה היא המשמעותית מבין תחנות הכוח שהחברה מפתחת, ועד כה הושקעו בה קרוב ל-860 מיליון שקל, מסכום השקעה מוערך כולל של כ-1 מיליארד שקל (כולל עלות רכישה של כ-60 מיליון שקל).

העיכוב הצפוי בהפעלתה כעת הוא לא הראשון הנרשם שם. ב-2019 עדכנה או.פי.סי על דחיית תחילת הפעלתה, בין היתר "בשל רכיבים פגומים שהתגלו", והעריכה כי תתחיל לפעול במהלך הרבעון הראשון של 2020 - שתיכף מסתיים, ובדוחותיה הכספיים לסיכום 2019, שפורסמו לפני כשבועיים, העריכה כי הפעלתה המסחרית תתבצע במהלך הרבעון השני של השנה. זאת בשל פעולות שנדרשו לתיקון והחלפת הרכיבים הפגומים "ופעולות שנדרשות להשלמת שלב ההרצה", שהחל בסוף שנת 2019.

לפי הערכותיה של או.פי.סי, "חלק מהעלויות הנובעות מהעיכוב האמור, לרבות אובדן רווחים, צפויות להיות מכוסות על-ידי פוליסת הביטוח של חדרה", וכן היא מוסיפה, כי "בהתאם להסכם ההקמה זכאית חדרה לפיצוי מוסכם (מוגבל עד לתקרה הקבועה בהסכם ההקמה) מקבלן ההקמה בגין עיכוב במועד המסירה". נכון להיום, מציינים באו.פי.סי, "טרם התקבלו החזרים כאמור מפוליסת הביטוח של החברה או פיצויים מקבלן ההקמה", ו"אין ודאות כי החברה תוכל לקבל החזרים או פיצויים בגין מלוא נזקיה הישירים והעקיפים".

עוד עדכנה או.פי.סי בדוחות הכספיים השנתיים בעניינה של תחנת הכוח בחדרה כי פנתה בחודש פברואר למלווים לפרויקט בבקשה להאריך את המועד האחרון להפעלה המסחרית של התחנה עד סוף חודש יוני, משום שעיכוב בהפעלה המסחרית "מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי".

הקורונה משפיע גם על תחנת הכוח רותם

תחנת הכוח של או.פי.סי בחדרה מתוכננת לפעול בטכנולוגיית קונגרציה (שילוב בין שני תהליכים) בהספק של עד 148.5 מגוואט (נוסף לכ-18 מגוואט שכבר מסופקים כצרכים למפעלי נייר חדרה). התחנה צפויה לספק חשמל לחברת החשמל ולצרכנים פרטיים.

כאמור, מלבד העיכוב הנוסף הצפוי בפעילותה של התחנה בחדרה, או.פי.סי עדכנה גם על אודות השפעות הנגיף הסיני המסתורי על פעילות תחנת הכוח רותם. בעניין זה ציינה, כי קבלן התחזוקה של תחנת הכוח רותם מסר, כי "המגבלות על כניסה והוראות הבידוד של מדינת ישראל עקב התפשטות וירוס הקורונה עלולות לדחות או להשפיע לרעה על ביצוע עבודות התחזוקה המתוכננות בתחנת הכוח רותם (אשר תוכננה לחודש אפריל 2020)".

בשלב הנוכחי, הערכתה של או.פי.סי היא כי "לדחייה בביצוע עבודות התחזוקה (אם וככל שתהיה) לא צפויה להיות השפעה מהותית על תחנת הכוח רותם".

עוד הוסיפו בחברה המנוהלת על-ידי גיורא אלמוגי, בעניין השפעות הווירוס, כי לעמדת הקבלנים מולה היא עובדת "הנסיבות הנ"ל מהוות 'כוח עליון' תחת הוראות ההסכמים עימם".

תחנת הכוח רותם, הממוקמת במישור רותם שבנגב, פועלת על בסיס גז טבעי (וסולר כגיבוי), בהספק של כ-466 מגוואט, והיא תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, שהחלה בפעילות במהלך שנת 2013 ואשר בהקמתה הושקע סכום כולל של כ-2 מיליארד שקל. עיקר הכנסותיה מבוססות על מכירת חשמל לחברות גדולות דוגמת בזן, קבוצת עזריאלי, ישקר ועוד, בהסכמים ארוכי-טווח. או.פי.סי מחזיקה ב-80% מהתחנה, וביתרה מחזיקה חברת ורידיס, שבשליטה בה מחזיקה חברת דלק רכב.

עם העדכון של או.פי.סי לגבי השפעות "בהלת הקורונה" מגיע מספר החברות הבורסאיות שפרסמו עדכונים ברוח דומה ליותר מ-40 - כ-10% ממספר החברות הנסחרות בבורסה, העומד על כ-440. 

צרו איתנו קשר *5988